ZFŚS w sektorze prywatnym (w tym w spółkach) w Polskim Ładzie w 2022 roku – w praktyce – w9

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
w sektorze prywatnym (w tym w spółkach)
w Polskim Ładzie w 2022 roku
- w praktyce

Szkolenie 2 w 1

Oferta specjalna W9
DRUGA OSOBA GRATIS

Do końca promocji zostało:

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut
 • 00Sekund

Promocyjna cena szkoleń do 25 lutego 2022r. (piątek) do g. 20:00

sprawdź szczegóły poniżej

Do końca promocji zostało:

 • 00dni
 • 00Godzin
 • 00MInut
 • 00Sekund
 • badanie sytuacji socjalnej w świetle Nowego Ładu
 • zmiany ustawy o ZFŚS
 • jak uniknąć kar finansowych
 • praktyka kontroli ZUS, PIP i US
 • problematyczne obowiązki pracodawców
 • wczasy i wycieczki, integracja? 
szkolenie prowadzi:

Szkolenie prowadzi:

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, kadr i płac, prowadzenia firmy, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 24-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. Autor wielu publikacji z zakresu ZFŚS oraz książkiZakładowy fundusz świadczeń socjalnych
a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem
”, książkiZakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zasady przyznawania wybranych świadczeń i opodatkowanie”, jak również e-booka5 groźnych błędów w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które kosztują. Na przykładach
z życia jednostek budżetowych, w tym placówek oświatowych
„.
Autor Akademii ZFŚS – praktycznego Kursu oraz ZFSSlettera, jedynego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. Praktyk.

Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności pracodawców (w tym dyrektorów publicznych szkół, przedszkoli) kierowników, kadrowych, członków komisji socjalnej, pracowników administracyjnych prowadzących sprawy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jak również reprezentantów związków zawodowych i pracowników reprezentujących interesy załogi w sprawach dotyczących ZFŚS.

Efekty kształcenia:

Uczestnicy poznają zasady funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz zmiany prawne i orzecznictwo dotyczące ZFŚS. Nabędą umiejętność praktycznego stosowania przepisów o ZFŚS i unikania najczęściej popełnianych błędów. Będą wiedzieć jakich zapisów powinni unikać w Regulaminie ZFŚS, a jakie warto zamieścić oraz jak dostosować Regulamin ZFŚS i dokumentację do nowych obowiązków z 2019r., których wielu pracodawców nadal nie wykonuje, lub wykonuje je nieprawidłowo narażając się na sankcje ze strony organów kontroli. Nabędą wiedzę, jak zabezpieczyć się przed skutkami nowego Polskiego Ładu, aby prawidłowo badać sytuację socjalną i przydzielać pomoc w odpowiedniej wysokości oraz jak w praktyce prowadzić działania ZFŚS w czasie epidemii. Będą wiedzieć jakie formy pomocy zastosować oraz jak w praktyce zróżnicować świadczenia, aby nie narazić się na zarzut pozornego zróżnicowania.

Ramowy program szkolenia*:

 1. Zasady gospodarowania ZFŚS i cel działalności socjalnej
 2. Odpis na 2022 rok, w tym metody ustalenia przeciętnego zatrudnienia w obrębie miesiąca (również przy niepełnym wymiarze czasu pracy) – na przykładach liczbowych
 3. Kto i w jakim przypadku może dowolnie kształtować wysokość odpisu?
 4. Kiedy można zawiesić dokonywanie odpisu i innych obowiązków?
 5. Wypłata świadczenia urlopowego – kto może?
 6. Dodatkowe środki na ZFŚS
 7. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS
  • pracownicy (w tym problematyka pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców
   oraz uprawnienia małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy i ich dzieci)
  • pracownicy na urlopach macierzyńskich, bezpłatnych, wychowawczych, stażyści, pracownicy interwencyjni i inne szczególne przypadki – uwaga na błędy
  • emeryci i renciści – czy/jak można ich wykluczyć?
  • emeryci i renciści – szczególne przypadki
  • członkowie rodzin (kto i w jakim zakresie może korzystać, problem konkubinatu i inne problemy praktyczne)
  • możliwość modyfikowania uprawnień (w tym rozszerzenia grona uprawnionych)
  • zasady korzystania ze świadczeń socjalnych przez członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach)
 1. Regulamin ZFŚS – przykładowy wzór regulaminu, wniosków i oświadczenia o sytuacji socjalnej
 2. Problematyka związków zawodowych i pracownika reprezentującego interesy załogi
 3. Komisja socjalna
  • czy może być komisja socjalna?
  • jak może działać komisja socjalna w czasie epidemii?
 1. Formy pomocy
  • rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie. Wydatki niepodlegające finansowaniu z ZFŚS
  • warunki przyznawania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej (zapomóg, paczek okolicznościowych, biletów do kina, kart na zajęcia sportowo-rekreacyjne,
   fitness, pływania – problemy praktyczne, w tym jak często można przydzielać pomoc dla jednej osoby)
  • bony towarowe i inne znaki uprawniające do wymiany na towary lub usługi – orzecznictwo sądów, problem składek ZUS i podatku
  • czym się różnią karty przedpłacone od podarunkowych – problemy podatkowe
  • świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku (czy można imprezy masowe?)
  • wczasy pod gruszą najczęstsze błędy (m.in. problem urlopu w praktyce, zwłaszcza podczas epidemii)
  • wycieczki grupowe i indywidualne, wczasy zagraniczne, obozy i kolonie dla dzieci
  • finansowanie imprez okolicznościowych i integracyjnych – błędy,
  • wycieczki (skarbowe nieścisłości interpretacyjne)
  • prywatna opieka medyczna i zakup środków trwałych – czy możliwe?
  • dopłata pracowników do imprez sportowych i kulturalnych – czy można?
 1. Pożyczki mieszkaniowe – zarys (zasady przyznawania i spłaty, oprocentowanie, umorzenie, podatek)
 2. Badanie sytuacji socjalnej, a ochrona danych osobowych (RODO) w świetle aktualnych przepisów i interpretacji UODO oraz w świetle epidemii i nowego Polskiego Ładu
  • co to jest sytuacja socjalna i dlaczego powinna być uczciwie zbadana?
  • jak badać sytuację socjalną, aby pozyskać faktyczne, porównywalne dane – dotyczy to zwłaszcza pewnej szerokiej grupy pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą
  • problematyka ustalania sytuacji socjalnej (autorski praktyczny przykład)
  • świadczenia 500+, alimenty, program RKO, rodzinne, zasiłki i inne przysporzenia
   a kryterium socjalne
  • rozdzielność majątkowa a badanie sytuacji socjalnej
  • dopuszczalne sposoby pozyskiwania i potwierdzania przez pracodawcę sytuacji materialnej osób uprawnionych – po 2019r., co może pracodawca w świetle przepisów RODO po zmianie ustawy
  • dostęp do danych ZFŚS – jakie warunki należy spełnić?
  • dokumenty potwierdzające sytuację życiową, w tym dane sensytywne – czego może żądać pracodawca?
  • czy niezłożenie dokumentów potwierdzających wysokość dochodów może być podstawą do odmowy świadczenia?
 1. Zasady prawidłowej i efektywnej organizacji ZFŚS
  • obsługa funduszu – kto może obsługiwać ZFŚS, jakie musi mieć upoważnienia
  • nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków – co mogą związki zawodowe, a co pracownik reprezentujący interesy załogi?
  • zachowanie ważnych terminów – kiedy kary z PIP?
  • uznaniowy charakter świadczeń, a kiedy świadczenia są roszczeniowe i wymagalne?
  • nowe, problematyczne obowiązki po zmianie ustawy z 2019r. – jak je wykonać w praktyce?
  • czas przechowywania dokumentacji ZFŚS, kiedy usuwać zbędne dane?
  • kiedy dokonywać obowiązkowego przeglądu danych i jak go dokumentować?
  • jakie są dopuszczalne sposoby dokumentowania choroby i zdarzeń losowych?
 1. Opodatkowanie i składki do ZUS
  • zwolnienia podatkowe
  • jaki wpływ od 2022 roku ma Nowy Ład na opodatkowanie różnych grup pracowników i emerytów w zakresie ZFŚS
  • nasilone kontrole ZUS – kiedy ZUS żąda naliczenia składek i odsetek?
 1. Najczęściej popełniane błędy
 2. Sankcje za nieprzestrzeganie ustawy o ZFŚS – co i komu grozi oraz w jakim przypadku?
 3. Egzekucja z ZFŚS – w jakim przypadku i do jakiej kwoty?
 4. Skutki nieprzestrzegania kryteriów socjalnych – kiedy ZUS i odsetki oraz PIP z własnej kieszeni
 5. ZFŚS w wyjaśnieniach i orzecznictwie sądowym
 6. Procedura zmiany regulaminu ZFŚS
 7. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania od uczestników najnowszych szkoleń
 8. Sesja pytań i odpowiedzi – na żywo – w wybranym terminie

*Program i opis szkolenia chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie części lub całości programu szkoleniowego bez zgody autora jest zabronione. Copyright © by ASERTO Joanna Krystyna Robak.

Zamawiający otrzyma:

✓ autorskie materiały napisane w formie książkowej,

autorskie wzory: regulaminu dostosowane do potrzeb jednostek budżetowych, oświadczenia o sytuacji socjalnej i wniosków po zmianie ustawy,
w formie pdf i Word do własnego wykorzystania,

✓ certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,

✓ uczestnictwo w szkoleniu, wiedzę,

✓ wielokrotny dostęp do nagrania przez okres 6 miesięcy, w tym dostęp do nowych nagrań w razie ich aktualizacji,

✓ możliwość zadawania pytań do trenera podczas szkoleniowej sesji pytań i odpowiedzi (w jednym, wybranym przez Zamawiającego terminie).

 

 CZAS SZKOLENIA NAGRANEGO: ok. 6 godzin

 CZAS SESJI PYTAŃ I ODPOWIEDZI: 2 godziny lub dłużej

Terminy szkoleniowych sesji pytań i odpowiedzi:

 • 21 października 2022r. – g. 13:00 – 15:00 *
 • 9 listopada 2022r. – g. 13:00 – 15:00 *
 • 23 listopada 2022r. – g. 13:00 – 15:00 *
 • 9 grudnia 2022r. – g. 13:00 – 15:00 *

* Czas trwania sesji planowany jest na dwie godziny zegarowe, z możliwością przedłużenia, jeśli będzie taka potrzeba (np. dużo pytań).

Uczestnictwo w sesji pytań i odpowiedzi na żywo zalecane jest po zapoznaniu się z materiałem nagranym oraz wszystkimi materiałami szkoleniowymi, ponieważ zawierają one odpowiedzi na wszystkie najczęściej zadawane pytania.

Szkolenie w formie nagrania wideo
z wielokrotnym dostępem przez 6 miesięcy
wraz z materiałami do pobrania i certyfikatem

Szkolenie jest aktualizowane (w razie potrzeby) przez cały okres dostępu, a uczestnicy dostają możliwość obejrzenia nowego nagrania i otrzymują dostęp do nowych, uaktualnionych materiałów. 

WAŻNE:
Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy:

– komputer z głośnikiem, smartfon lub laptop
– dostęp do Internetu,
– nie wymaga umiejętności komputerowych, bardzo prosty sposób uczestnictwa w szkoleniu
i kontaktu na żywo z prowadzącym.

Do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia wysyłamy maila z dostępem do szkolenia w formie nagrań wideo (w tym materiałów szkoleniowych i wzorów dokumentów).

Format szkolenia:

Fragment sesji pytań i odpowiedzi:

Opinie po ostatnio przeprowadzonych szkoleniach:

* Opinie zweryfikowane - zebrane bezpośrednio po szkoleniu poprzez ankietę wewnętrzną dla uczestników szkolenia na portalu Clickmeeting.com
 
Ogrom wiedzy przekazywanej w perfekcyjny sposób. Szkolenia prowadzone znakomicie i z ogromną pasją Pani Joanny. Bardzo profesjonalne materiały szkoleniowe i przystępne ceny szkoleń. Serdecznie podziękowania!Obsługa związana z zakupem szkolenia, cena, sprawy techniczne związane ze szkoleniem - rozwiązania na najwyższym poziomie. Prowadzenie szkolenia, sposób i przekazywanie wiedzy - mistrzostwo. Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia, materiały otrzymane przed szkoleniem bardzo pomocne. Dziękuję.Szkolenia z Panią Joanną Robak są perfekcyjnie przygotowane, Pani Joanna ma ogromną wiedzę merytoryczną i co najważniejsze dla osoby biorącej udział w szkoleniach - potrafi ją przekazać w przystępny sposób. Bardzo polecam firmę Aserto :)
* Opinie zweryfikowane - zebrane za pośrednictwem portalu TrustMate.io poprzez indywidualny link przesłany bezpośrednio do uczestników szkolenia.

Cena i warunki:

Szkolenie zdalne, w formie nagrań wideo.

Szkolenie w formie nagrań wideo jest podzielone na dogodne lekcje, z wielokrotnym dostępem przez 6 miesięcy. Lekcje są aktualizowane (w razie potrzeby, np. zmiana prawa) przez cały okres dostępu, a uczestnicy dostają możliwość obejrzenia nowego nagrania i otrzymują dostęp do nowych, uaktualnionych materiałów.
Szkoleniowa sesja pytań i odpowiedzi odbywa się na żywo (zdalnie, on-line) z możliwością zadawania pytań w jednym, wybranym przez Zamawiającego terminie.

Ostateczny termin zamówień w promocyjnej cenie: 27 września 2022 r.

Do końca promocji zostało:

 • 00dni
 • 00Godzin
 • 00MInut
 • 00Sekund

Zamówienie

Do końca promocji zostało:

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut
 • 00Sekund

Zamówienie poprzez
formularz (proforma)

Szkolenie nagrane + sesja pytań na żywo

Dostęp na 6 miesięcy

(wideo + materiały – w tym wzory dokumentów)

Link do sesji pytań i odpowiedzi zostanie wysłany
w przeddzień sesji pytań i odpowiedzi 

Cena promocyjna:

547,00 zł brutto / 2 osoby

 

(tylko do 27 września 2022 r. do g. 20:00)

 
Cena regularna:

1094 zł brutto / 2 osoby

Organizator szkolenia nie jest podatnikiem podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy o VAT.

Zamówienie
przez sklep internetowy

Szkolenie nagrane + sesja pytań na żywo

Dostęp na 6 miesięcy

(wideo + materiały – w tym wzory dokumentów)

Link do sesji pytań i odpowiedzi zostanie wysłany
w przeddzień sesji pytań i odpowiedzi 

Cena promocyjna:

547,00 zł brutto / 2 osoby

 

(tylko do 27 września 2022 r. do g. 20:00)

 
Cena regularna:

1094 zł brutto / 2 osoby

Organizator szkolenia nie jest podatnikiem podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy o VAT.

Szkolenie w formie zdalnej
webinarowej
na żywo
z możliwością zadawania pytań

Link do szkolenia wraz z materiałami zostanie wysłany
w przeddzień szkolenia 

Cena: 349,00 zł brutto / osoba

Cena promocyjna
przy zamówieniu złożonym do 10 dni przed terminem szkolenia
(oszczędność 30 zł od osoby)

Cena: 319,00 zł brutto / osoba

Zamówienie poprzez
formularz (proforma)

PAKIET CZARNY PIĄTEK

Szkolenie w formie zdalnej
webinarowej
na żywo 
z możliwością zadawania pytań
dla 2 osób
plus
nagranie dla 2 osób 
na 6 miesięcy
(aktualizowane)

Link do szkolenia wraz z materiałami zostanie wysłany
w przeddzień szkolenia 

Cena promocyjna
przy zamówieniu złożonym
do 26 listopada 2021 r. do g. 20:00

(oszczędność 993 zł)

Cena: 495,00 zł brutto / dla 2 osób

Zamówienie
przez sklep internetowy

PAKIET CZARNY PIĄTEK

Szkolenie w formie zdalnej
webinarowej
na żywo 
z możliwością zadawania pytań
dla 2 osób
plus
nagranie dla 2 osób 
na 6 miesięcy
(aktualizowane)

Link do szkolenia wraz z materiałami zostanie wysłany
w przeddzień szkolenia 

Cena promocyjna
przy zamówieniu złożonym
do 26 listopada 2021 r. do g. 20:00

(oszczędność 993 zł)

Cena: 495,00 zł brutto / dla 2 osób

Zamówienie poprzez
formularz
(proforma)

Szkolenie w formie zdalnej
webinarowej
na żywo
z możliwością zadawania pytań

Link do szkolenia wraz z materiałami zostanie wysłany
w przeddzień szkolenia 

Cena: 349,00 zł brutto / osoba

Cena promocyjna
przy zamówieniu złożonym do 10 dni przed terminem szkolenia
(oszczędność 30 zł od osoby)

Cena: 319,00 zł brutto / osoba

Nagranie ze szkolenia
( aktualizowane )

Dostęp na 6 miesięcy

(wideo + materiały – w tym wzory dokumentów)
Cena: 447,00 zł brutto / osoba

PAKIET CZARNY PIĄTEK

Szkolenie w formie zdalnej
webinarowej
na żywo 
z możliwością zadawania pytań
dla 2 osób
plus
nagranie dla 2 osób 
na 6 miesięcy
(aktualizowane)

Link do szkolenia wraz z materiałami zostanie wysłany
w przeddzień szkolenia 

Cena promocyjna
przy zamówieniu złożonym
do 26 listopada 2021 r. do g. 20:00

(oszczędność 993 zł)

Cena: 495,00 zł brutto / dla 2 osób

Zamówienie
przez sklep internetowy
(płatność natychmiastowa)

Szkolenie w formie zdalnej
webinarowej
na żywo
z możliwością zadawania pytań

Link do szkolenia wraz z materiałami zostanie wysłany
w przeddzień szkolenia 

Cena: 349,00 zł brutto / osoba

Cena promocyjna
przy zamówieniu złożonym do 10 dni przed terminem szkolenia
(oszczędność 30 zł od osoby)

Cena: 319,00 zł brutto / osoba

Nagranie ze szkolenia
( aktualizowane )

Dostęp na 6 miesięcy

(wideo + materiały – w tym wzory dokumentów)
Cena: 447,00 zł brutto / osoba

PAKIET CZARNY PIĄTEK

Szkolenie w formie zdalnej
webinarowej
na żywo 
z możliwością zadawania pytań
dla 2 osób
plus
nagranie dla 2 osób 
na 6 miesięcy
(aktualizowane)

Link do szkolenia wraz z materiałami zostanie wysłany
w przeddzień szkolenia 

Cena promocyjna
przy zamówieniu złożonym
do 26 listopada 2021 r. do g. 20:00

(oszczędność 993 zł)

Cena: 495,00 zł brutto / dla 2 osób

Szkolenie na żywo:

Szkolenie w formie webinarowej

na żywo 

z możliwością zadawania pytań

Link do szkolenia wraz z materiałami zostanie wysłany
w przeddzień szkolenia 

Cena regularna: 347,00 zł brutto od osoby

Nagranie:

Nagranie ze szkolenia 
 ( aktualizowane )

Dostęp na 6 miesięcy

(wideo + materiały)
Cena regularna: 447,00 zł brutto

Copyright © 2021 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl