PAKIET ZFŚS w publicznych placówkach oświatowych w obliczu epidemii oraz Nowego Polskiego Ładu

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
w publicznych placówkach oświatowych
w obliczu epidemii oraz Nowego Polskiego Ładu
- w praktyce

PAKIET ZFŚS

 • badanie sytuacji socjalnej w świetle Nowego Polskiego Ładu
 • zmiany ustawy w 2019r i 2021r.
 • Jak radzić sobie w czasie epidemii
 • jak uniknąć kar finansowych
 • praktyka kontroli ZUS, PIP i US
 • problematyczne obowiązki pracodawców
szkolenie prowadzi:

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor  nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, kadr i płac, prowadzenia firmy,  a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych
w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. Autor wielu publikacji z zakresu ZFŚS oraz książkiZakładowy fundusz świadczeń socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem”, książkiZakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zasady przyznawania wybranych świadczeń i opodatkowanie”, jak również e-booka: „5 groźnych błędów w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które kosztują. Na przykładach
z życia jednostek budżetowych, w tym placówek oświatowych”.

Autor kompleksowego Kursu z ZFŚS
 oraz ZFSSlettera, jedynego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. Praktyk.

Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności pracodawców (w tym dyrektorów publicznych szkół, przedszkoli), kierowników, kadrowych, członków komisji socjalnej, pracowników administracyjnych prowadzących sprawy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jak również reprezentantów związków zawodowych i pracowników reprezentujących interesy załogi w sprawach dotyczących ZFŚS.

Efekty kształcenia:

Uczestnicy poznają zasady funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz zmiany prawne z 2019r. i 2021r. i orzecznictwo dotyczące ZFŚS. Nabędą umiejętność praktycznego stosowania przepisów o ZFŚS i unikania najczęściej popełnianych błędów. Będą wiedzieć jakich zapisów powinni unikać w Regulaminie ZFŚS, a jakie warto zamieścić oraz jak dostosować Regulamin ZFŚS i dokumentację do nowych obowiązków z 2019r. , których wielu pracodawców nadal nie wykonuje, lub wykonuje je nieprawidłowo narażając się na sankcje ze strony organów kontroli. Nabędą wiedzę, jak zabezpieczyć się przed skutkami nowego Polskiego Ładu, aby prawidłowo badać sytuację socjalną i przydzielać pomoc w odpowiedniej wysokości oraz jak w praktyce prowadzić działania ZFŚS w czasie epidemii.

Ramowy program szkolenia:

 1. Zasady gospodarowania ZFŚS i cel działalności socjalnej
 2. Odpis na 2021r. w zarysie – jak zrobić korektę odpisu, w tym szczególne przypadki dotyczące nauczycieli oraz emerytów i rencistów
 3. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS
  • pracownicy (w tym problematyka pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców
   oraz uprawnienia małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy i ich dzieci)
  • pracownicy na urlopach macierzyńskich, bezpłatnych, wychowawczych, nauczyciele uzupełniający etat i inne szczególne przypadki uwaga na błędy
  • emeryci i renciści – czy /jak można ich wykluczyć?
  • członkowie rodzin (kto i w jakim zakresie może korzystać, problem konkubinatu i inne problemy praktyczne)
  • możliwość modyfikowania uprawnień (w tym rozszerzenia grona uprawnionych)
  • zasady korzystania ze świadczeń socjalnych przez członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach)
 4. Regulamin ZFŚS – przykładowy wzór regulaminu, wniosków i oświadczenia o sytuacji socjalnej
 5. Problematyka związków zawodowych i pracownika reprezentującego interesy załogi – zarys
 6. Komisja socjalna
  • czy może być komisja socjalna?
  • jak może działać komisja socjalna w czasie epidemii?
 7. Formy pomocy
  • rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie. Wydatki niepodlegające finansowaniu z ZFŚS
  • warunki przyznawania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej (zapomóg, paczek okolicznościowych, biletów do kina, kart na zajęcia sportowo-rekreacyjne, np. fitness, pływania – problemy praktyczne)
  • bony towarowe i inne znaki uprawniające do wymiany na towary lub usługi np. karty podarunkowe – orzecznictwo sądów, problem składek ZUS i podatku
  • czym się różnią karty przedpłacone od podarunkowych – problemy podatkowe
  • świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku (czy można imprezy masowe?)
  • tzw. wczasy pod gruszą najczęstsze błędy (m.in. problem urlopu w praktyce zwłaszcza podczas epidemii)
  • wycieczki grupowe i indywidualne, wczasy zagraniczne, obozy i kolonie dla dzieci
  • finansowanie imprez okolicznościowych i integracyjnych – błędy,
  • wycieczki (skarbowe nieścisłości interpretacyjne)
 8. Pożyczki mieszkaniowe – zarys
 9. Badanie sytuacji socjalnej, a ochrona danych osobowych (RODO) w świetle aktualnych przepisów i interpretacji UODO oraz w świetle epidemii i nowego Polskiego Ładu
  • co to jest sytuacja socjalna i dlaczego powinna być uczciwie zbadana?
  • jak badać sytuację socjalną, aby pozyskać faktyczne, porównywalne dane – dotyczy to zwłaszcza pewnej szerokiej grupy pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą
  • problematyka ustalania sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej (autorski praktyczny przykład)
  • świadczenia 500+, alimenty, rodzinne, zasiłki i inne przysporzenia a kryterium socjalne
  • rozdzielność majątkowa a badanie sytuacji socjalnej
  • dopuszczalne sposoby pozyskiwania i potwierdzania przez pracodawcę sytuacji materialnej osób uprawnionych – po 2019r. na co pozwala RODO po zmianie ustawy
  • dostęp do danych ZFŚS – jakie warunki należy spełnić?
  • dokumenty potwierdzające sytuację życiową, w tym dane sensytywne – czego może żądać pracodawca?
  • czy niezłożenie dokumentów potwierdzających wysokość dochodów może być podstawą do odmowy świadczenia
 10. Zasady prawidłowej i efektywnej organizacji ZFŚS
  • obsługa funduszu – kto może obsługiwać ZFŚS, jakie musi mieć upoważnienia
  • nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków – co mogą związki zawodowe, a co pracownik reprezentujący interesy załogi?
  • zachowanie ważnych terminów – kiedy kary z PIP?
  • uznaniowy charakter świadczeń, a kiedy świadczenia są roszczeniowe i wymagalne?
  • nowe obowiązki po zmianie ustawy z 2019r. – jak je wykonać?
  • jakie są dopuszczalne sposoby dokumentowania choroby i zdarzeń losowych
 11. Opodatkowanie i składki do ZUS 
  • zwolnienia podatkowe 
  • nasilone kontrole ZUS kiedy ZUS żąda naliczenia składek i odsetek?
 12. Najczęściej popełniane błędy
 13. Sankcje za nieprzestrzeganie ustawy o ZFŚS – co i komu grozi oraz w jakim przypadku?
 14. Egzekucja z ZFŚS – w jakim przypadku i do jakiej kwoty?
 15. Kto podpisuje decyzję a kto listę płac dla Dyrektora Szkoły?
 16. Skutki nieprzestrzegania kryteriów socjalnych – kiedy ZUS i odsetki z własnej kieszeni
 17. ZFŚS w wyjaśnieniach i orzecznictwie sądowym
 18. Procedura zmiany regulaminu ZFŚS
 19. Sesja pytań i odpowiedzi

*Program i opis szkolenia chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie części lub całości programu szkoleniowego bez zgody autora jest zabronione. Copyright © by ASERTO Joanna Krystyna Robak.

Zamawiający otrzyma:

✓ autorskie materiały napisane w formie książkowej

autorskie wzory: regulaminu dostosowane do potrzeb placówek oświatowych, oświadczenia o sytuacji socjalnej i wniosków po zmianie ustawy w formie pdf i Word do własnego wykorzystania

✓ certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,

✓ uczestnictwo w szkoleniu, wiedzę,

✓ wielokrotny dostęp do nagrania przez okres 6 miesięcy, w tym dostęp do nowych nagrań w razie ich aktualizacji – dotyczy osób, które nabyły dostęp do nagrania ze szkolenia

✓ możliwość zadawania pytań do trenera podczas szkolenia – dotyczy osób, które nabyły szkolenie webinarowe, zdalne na żywo w wybrany dzień

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 CZAS SZKOLENIA: 4 godziny

Terminy szkoleń zdalnych do wyboru:

Szkolenie zdalne, webinarium na żywo z możliwością zadawania pytań,
wraz z certyfikatem i materiałami

 • 23 września 2021r. (czwartek) g. 10:00 – 14:00

 • 06 października 2021r. (środa) g. 10:00 – 14:00

 • 22 października 2021r. (piątek) g. 10:00 – 14:00

Szkolenie w formie nagrania

Szkolenie w formie nagrania
z wielokrotnym dostępem przez 6 miesięcy
wraz z materiałami do pobrania i certyfikatem

nagranie jest aktualizowane (w razie potrzeby) przez cały okres dostępu,
a uczestnicy dostają możliwość obejrzenia nowego nagrania
i otrzymują dostęp do nowych, uaktualnionych materiałów. 

PAKIET ZFŚS

W ramach Pakietu ZFŚS otrzymają Państwo dostęp zarówno do:

nagrania szkolenia (aktualizowane, dostęp przez 6 miesięcy)

jak również do

szkolenia na żywo w formie zdalnej (webinarowej) w wybranym terminie

Format szkolenia:

Cena i warunki:

Pakiet ZFŚS
publicznych placówek oświatowych

PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Zamówienia Pakietu ZFŚS jedynie do 20 września 2021r. do g. 20:00

Copyright © 2021 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl