ZFŚS w jednostkach budżetowych, w tym publicznych placówkach oświatowych w Polskim Ładzie w 2022 roku – w praktyce – szkolenie stacjonarne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
w jednostkach budżetowych,
w tym publicznych placówkach oświatowych

w Polskim Ładzie w 2022 roku
- w praktyce

Szkolenia stacjonarne

Warszawa, Poznań, Kraków

Promocja cena szkolenia do 22 kwietnia 2022 r. (piątek) do g. 20:00
szczegóły poniżej

Do końca promocji zostało:

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut
 • 00Sekund
 • badanie sytuacji socjalnej w świetle Nowego Ładu
 • zmiany ustawy o ZFŚS
 • jak uniknąć kar finansowych
 • praktyka kontroli ZUS, PIP i US
 • problematyczne obowiązki pracodawców
 • wczasy i wycieczki, integracja? 
szkolenie prowadzi:

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, kadr i płac, prowadzenia firmy, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 24-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. Autor wielu publikacji z zakresu ZFŚS oraz książkiZakładowy fundusz świadczeń socjalnych
a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem
”, książkiZakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zasady przyznawania wybranych świadczeń i opodatkowanie”, jak również e-booka5 groźnych błędów w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które kosztują. Na przykładach
z życia jednostek budżetowych, w tym placówek oświatowych
„.
Autor Akademii ZFŚS – praktycznego Kursu oraz ZFSSlettera, jedynego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. Praktyk.

Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności pracodawców (w tym dyrektorów publicznych szkół, przedszkoli) kierowników, kadrowych, członków komisji socjalnej, pracowników administracyjnych prowadzących sprawy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jak również reprezentantów związków zawodowych i pracowników reprezentujących interesy załogi w sprawach dotyczących ZFŚS.

Efekty kształcenia:

Uczestnicy poznają zasady funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz zmiany prawne i orzecznictwo dotyczące ZFŚS. Nabędą umiejętność praktycznego stosowania przepisów o ZFŚS i unikania najczęściej popełnianych błędów. Będą wiedzieć jakich zapisów powinni unikać w Regulaminie ZFŚS, a jakie warto zamieścić oraz jak dostosować Regulamin ZFŚS i dokumentację do nowych obowiązków z 2019r., których wielu pracodawców nadal nie wykonuje, lub wykonuje je nieprawidłowo narażając się na sankcje ze strony organów kontroli. Nabędą wiedzę, jak zabezpieczyć się przed skutkami nowego Polskiego Ładu, aby prawidłowo badać sytuację socjalną i przydzielać pomoc w odpowiedniej wysokości oraz jak w praktyce prowadzić działania ZFŚS w czasie epidemii. Będą wiedzieć jakie formy pomocy zastosować oraz jak w praktyce zróżnicować świadczenia, aby nie narazić się na zarzut pozornego zróżnicowania.

Ramowy program szkolenia*:

 1. Zasady gospodarowania ZFŚS i cel działalności socjalnej
 2. Odpis na 2022 rok (nowa wysokość odpisu) w tym szczególne przypadki dotyczące nauczycieli oraz emerytów i rencistów, w tym nowa uchwała Sądu Najwyższego
 3. Metody ustalenia przeciętnego zatrudnienia
 4. Dodatkowe środki na ZFŚS
 5. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli w 2022 roku
 6. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS
  • pracownicy (w tym problematyka pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców
   oraz uprawnienia małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy i ich dzieci)
  • pracownicy na urlopach macierzyńskich, bezpłatnych, wychowawczych, stażyści, pracownicy interwencyjni i inne szczególne przypadki – uwaga na błędy
  • emeryci i renciści – czy/jak można ich wykluczyć?
  • członkowie rodzin (kto i w jakim zakresie może korzystać, problem konkubinatu i inne problemy praktyczne)
  • nauczyciele uzupełniający etaty
  • możliwość modyfikowania uprawnień (w tym rozszerzenia grona uprawnionych)
  • zasady korzystania ze świadczeń socjalnych przez członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach)
 1. Regulamin ZFŚS – przykładowy wzór regulaminu, wniosków i oświadczenia o sytuacji socjalnej
 2. Problematyka związków zawodowych i pracownika reprezentującego interesy załogi
 3. Komisja socjalna
  • czy może być komisja socjalna?
  • jak może działać komisja socjalna w czasie epidemii?
 1. Formy pomocy
  • rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie. Wydatki niepodlegające finansowaniu z ZFŚS
  • warunki przyznawania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej (zapomóg, paczek okolicznościowych, biletów do kina, kart na zajęcia sportowo-rekreacyjne,
   fitness, pływania – problemy praktyczne, w tym jak często można przydzielać pomoc dla jednej osoby)
  • bony towarowe i inne znaki uprawniające do wymiany na towary lub usługi – orzecznictwo sądów, problem składek ZUS i podatku
  • czym się różnią karty przedpłacone od podarunkowych – problemy podatkowe
  • świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku (czy można imprezy masowe?)
  • wczasy pod gruszą najczęstsze błędy (m.in. problem urlopu w praktyce, zwłaszcza podczas epidemii)
  • wycieczki grupowe i indywidualne, wczasy zagraniczne, obozy i kolonie dla dzieci
  • finansowanie imprez okolicznościowych i integracyjnych – błędy,
  • wycieczki (skarbowe nieścisłości interpretacyjne)
  • prywatna opieka medyczna i zakup środków trwałych – czy możliwe?
  • dopłata pracowników do imprez sportowych i kulturalnych – czy można?
 1. Pożyczki mieszkaniowe – zarys (zasady przyznawania i spłaty, oprocentowanie, umorzenie, podatek)
 2. Badanie sytuacji socjalnej, a ochrona danych osobowych (RODO) w świetle aktualnych przepisów i interpretacji UODO oraz w świetle epidemii i nowego Polskiego Ładu
  • co to jest sytuacja socjalna i dlaczego powinna być uczciwie zbadana?
  • jak badać sytuację socjalną, aby pozyskać faktyczne, porównywalne dane – dotyczy to zwłaszcza pewnej szerokiej grupy pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą
  • problematyka ustalania sytuacji socjalnej (autorski praktyczny przykład)
  • świadczenia 500+, alimenty, program RKO, rodzinne, zasiłki i inne przysporzenia
   a kryterium socjalne
  • rozdzielność majątkowa a badanie sytuacji socjalnej
  • dopuszczalne sposoby pozyskiwania i potwierdzania przez pracodawcę sytuacji materialnej osób uprawnionych – po 2019r., co może pracodawca w świetle przepisów RODO po zmianie ustawy
  • dostęp do danych ZFŚS – jakie warunki należy spełnić?
  • dokumenty potwierdzające sytuację życiową, w tym dane sensytywne – czego może żądać pracodawca?
  • czy niezłożenie dokumentów potwierdzających wysokość dochodów może być podstawą do odmowy świadczenia?
 1. Zasady prawidłowej i efektywnej organizacji ZFŚS
  • obsługa funduszu – kto może obsługiwać ZFŚS, jakie musi mieć upoważnienia
  • nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków – co mogą związki zawodowe, a co pracownik reprezentujący interesy załogi?
  • zachowanie ważnych terminów – kiedy kary z PIP?
  • uznaniowy charakter świadczeń, a kiedy świadczenia są roszczeniowe i wymagalne?
  • nowe, problematyczne obowiązki po zmianie ustawy z 2019r. – jak je wykonać w praktyce?
  • czas przechowywania dokumentacji ZFŚS, kiedy usuwać zbędne dane?
  • kiedy dokonywać obowiązkowego przeglądu danych i jak go dokumentować?
  • jakie są dopuszczalne sposoby dokumentowania choroby i zdarzeń losowych
 1. Opodatkowanie i składki do ZUS
  • zwolnienia podatkowe
  • jaki wpływ od 2022 roku ma Nowy Ład na opodatkowanie różnych grup pracowników i emerytów w zakresie ZFŚS
  • nasilone kontrole ZUS – kiedy ZUS żąda naliczenia składek i odsetek?
 1. Najczęściej popełniane błędy
 2. Sankcje za nieprzestrzeganie ustawy o ZFŚS – co i komu grozi oraz w jakim przypadku?
 3. Egzekucja z ZFŚS – w jakim przypadku i do jakiej kwoty?
 4. Skutki nieprzestrzegania kryteriów socjalnych – kiedy ZUS i odsetki oraz PIP z własnej kieszeni
 5. ZFŚS w wyjaśnieniach i orzecznictwie sądowym
 6. Skutki przyznawania świadczeń „po równo” i pozorne różnicowane
 7. Procedura zmiany regulaminu ZFŚS
 8. Kto podpisuje decyzję, a kto listę płac dla Dyrektora Szkoły?
 9. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania od uczestników najnowszych szkoleń
 10. Sesja pytań i odpowiedzi – na żywo

*Program i opis szkolenia chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie części lub całości programu szkoleniowego bez zgody autora jest zabronione. Copyright © by ASERTO Joanna Krystyna Robak.

Zamawiający otrzyma:

✓ autorskie materiały napisane w formie książkowej,

autorskie wzory: regulaminu dostosowane do potrzeb jednostek budżetowych, oświadczenia o sytuacji socjalnej i wniosków po zmianie ustawy,
w formie pdf i Word do własnego wykorzystania,

✓ catering, lunch,

✓ certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,

✓ uczestnictwo w szkoleniu, wiedzę,

✓ możliwość zadawania pytań do trenera podczas szkolenia

 

 CZAS SZKOLENIA: ok. 5 godzin

Szkolenie stacjonarne na żywo z możliwością zadawania pytań.

Termin szkolenia:

Szkolenia stacjonarne są obecnie niedostępne

 Zapraszamy na szkolenia on-line:

aserto.edu.pl/zfss

 • 19 maja 2022r. (czwartek) – Poznań 
 • 20 maja 2022r. (piątek) – Warszawa 
 • 23 maja 2022r. (poniedziałek) – Kraków

godz. 10:00 – 15:00

WAŻNE:

 • Szkolenie odbędzie się w sali szkoleniowej zlokalizowanej w okolicy centrum,
  w dogodnym do dojazdu rejonie miasta
  .
  Adres sali szkoleniowej zostanie podany mailowo do 14 dni przed szkoleniem.
 • Rekrutacja trwa do 12 maja 2022 roku.
 • Bezpłatna rezygnacja ze szkolenia do 12 maja 2022 roku.
 • Istnieje możliwość przyjęcia zgłoszenia na szkolenie po 12 maja br. (w miarę wolnych miejsc), ale bez możliwości bezpłatnej rezygnacji.
 • Czas trwania szkolenia: od 10:00 do 15:00.
 • Podczas szkolenia planowane są dwie przerwy: ok. 11:30 (kawowa) i ok. 13:15 (lunch).
 • W razie zbyt małej liczby chętnych na szkolenie stacjonarne w danym mieście, szkolenie odbędzie się on-line na żywo w cenie niższej o 200 zł od ceny standardowej, tj. cena szkolenia przez Internet wyniesie 395 zł od osoby, nie będzie cateringu, lunchu, a materiały
  i certyfikat zostaną przesłane mailem do samodzielnego wydrukowania. Będzie też możliwa rezygnacja ze szkolenia lub zamiana na inne dostępne szkolenie.
 • W przypadku sytuacji losowych, nieprzewidzianych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia, odwołania go lub zmiany adresu lokalizacji szkolenia
  (w tym samym mieście).
 • W razie dużej liczby chętnych, decyduje kolejność zgłoszeń.

Format szkolenia:

Fragment sesji pytań i odpowiedzi:

Opinie po ostatnio przeprowadzonych szkoleniach:

Cena:

Promocja cena szkolenia do 22 kwietnia 2022 r. (piątek) do g. 20:00
szczegóły poniżej

Do końca promocji zostało:

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut
 • 00Sekund

Zamówienie poprzez formularz

Szkolenie stacjonarne (Poznań / Warszawa / Kraków)

(szkolenie i materiały – w tym wzory dokumentów, catering, lunch)


Cena regularna:

Cena: 690,00 zł brutto / osoba

Szkolenia stacjonarne są obecnie niedostępne

 Zapraszamy na szkolenia on-line:

aserto.edu.pl/zfss

Poznań, 19 maja 2022r. godz. 10:00 – 15:00

Warszawa, 20 maja 2022r. godz. 10:00 – 15:00

Kraków, 23 maja 2022r. godz. 10:00 – 15:00

Szkolenie ZFŚS dla
sektora prywatnego (w tym spółek)

Copyright © 2021 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl