Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – dn. 24.03.2023

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
w 2023 roku
w jednostkach budżetowych,
w tym publicznych placówkach oświatowych

- w praktyce

szkolenie w dniu 24 marca 2023 r.

PROMOCJA WIOSENNA

Pozostało 0 miejsc w promocji

Promocja zakończona

 • badanie sytuacji socjalnej w świetle Nowego Ładu
 • zmiana ustawy o ZFŚS
 • jak uniknąć kar finansowych
 • praktyka kontroli ZUS, PIP i US
 • problematyczne obowiązki pracodawców
 • wczasy i wycieczki, integracja? 
szkolenie prowadzi:

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, kadr i płac, prowadzenia firmy, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. Autor wielu publikacji z zakresu ZFŚS oraz książkiZakładowy fundusz świadczeń socjalnych
a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem
”, książkiZakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zasady przyznawania wybranych świadczeń i opodatkowanie”, jak również e-booka5 groźnych błędów w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które kosztują. Na przykładach
z życia jednostek budżetowych, w tym placówek oświatowych
„.
Autor Akademii ZFŚS – praktycznego Kursu oraz ZFSSlettera, jedynego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. Prakty.

Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności pracodawców (w tym dyrektorów szkół, przedszkoli) kierowników, kadrowych, członków komisji socjalnej, pracowników administracyjnych prowadzących sprawy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jak również reprezentantów związków zawodowych i pracowników reprezentujących interesy załogi w sprawach dotyczących ZFŚS.

Efekty kształcenia:

Uczestnicy poznają zasady funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz zmiany prawne i orzecznictwo dotyczące ZFŚS. Nabędą umiejętność praktycznego stosowania przepisów o ZFŚS i unikania najczęściej popełnianych błędów. Będą wiedzieć jakich zapisów powinni unikać w Regulaminie ZFŚS, a jakie warto zamieścić oraz jak dostosować Regulamin ZFŚS
do obowiązków z 2019r
., których wielu pracodawców nadal nie wykonuje, lub wykonuje je nieprawidłowo narażając się na sankcje ze strony organów kontroli. Nabędą wiedzę, jak zabezpieczyć się przed skutkami nowego Polskiego Ładu, aby prawidłowo badać sytuację socjalną i przydzielać pomoc w odpowiedniej wysokości oraz jak w praktyce prowadzić działania ZFŚS wobec pracowników zdalnych, po zmianie przepisów Kodeksu pracy, które wchodzą w życie od 7 kwietnia 2023r. Będą wiedzieć jakie formy pomocy zastosować oraz jak w praktyce zróżnicować świadczenia, aby nie narazić się na zarzut pozornego zróżnicowania.

Ramowy program szkolenia*:

 1. Zasady gospodarowania ZFŚS i cel działalności socjalnej
 2. Odpis na 2023 rok – w zarysie
 3. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS
  • pracownicy (w tym problematyka pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców
   oraz uprawnienia małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy i ich dzieci)
  • pracownicy na urlopach macierzyńskich, bezpłatnych, wychowawczych, stażyści, pracownicy interwencyjni i inne szczególne przypadki – uwaga na błędy
  • emeryci i renciści – czy/jak można ich wykluczyć?
  • członkowie rodzin (kto i w jakim zakresie może korzystać, problem konkubinatu i inne problemy praktyczne)
  • nauczyciele uzupełniający etaty
  • możliwość modyfikowania uprawnień (w tym rozszerzenia grona uprawnionych)
  • zasady korzystania ze świadczeń socjalnych przez członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach)
 1. Regulamin ZFŚS – przykładowy wzór regulaminu, wniosków i oświadczenia o sytuacji socjalnej
  Uwaga: Specyfika publicznych placówek oświatowych została w przykładowym regulaminie odpowiednio zaznaczona i wyszczególniona
 2. Problematyka związków zawodowych i pracownika reprezentującego interesy załogi
 3. Komisja socjalna – w zarysie (czy może być lub czy musi być komisja socjalna i w jakim składzie?)
 1. Formy pomocy
  • rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie. Wydatki niepodlegające finansowaniu z ZFŚS
  • warunki przyznawania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej (zapomóg, paczek okolicznościowych, biletów do kina, kart na zajęcia sportowo-rekreacyjne, fitness, pływania – problemy praktyczne, w tym jak często można przydzielać pomoc dla jednej osoby)
  • bony towarowe i inne znaki uprawniające do wymiany na towary lub usługi – orzecznictwo sądów, problem składek ZUS i podatku
  • czym się różnią karty przedpłacone od podarunkowych – problemy podatkowe
  • świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku (czy można imprezy masowe?)
  • wczasy pod gruszą najczęstsze błędy (m.in. problem urlopu w praktyce)
  • wycieczki grupowe i indywidualne, wczasy zagraniczne,
  • obozy i kolonie dla dzieci
  • finansowanie imprez okolicznościowych i integracyjnych – błędy,
  • wycieczki (skarbowe nieścisłości interpretacyjne)
  • prywatna opieka medyczna i zakup środków trwałych – czy możliwe?
  • dopłata pracowników do imprez sportowych i kulturalnych – czy można?
 1. Pożyczki mieszkaniowe – zarys (zasady przyznawania i spłaty, oprocentowanie, umorzenie, podatek)
 2. Badanie sytuacji socjalnej, a ochrona danych osobowych (RODO) w świetle aktualnych przepisów i interpretacji UODO oraz w świetle nowych przepisów Kodeksu pracy o pracownikach zdalnych i Polskiego Ładu.
  • co to jest sytuacja socjalna i dlaczego powinna być uczciwie zbadana?
  • jak badać sytuację socjalną, aby pozyskać faktyczne, porównywalne dane – dotyczy to zwłaszcza pewnej szerokiej grupy pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą
  • problematyka ustalania sytuacji socjalnej (autorski praktyczny przykład)
  • świadczenia 500+, alimenty, program RKO, rodzinne, zasiłki i inne przysporzenia
   a kryterium socjalne
  • rozdzielność majątkowa a badanie sytuacji socjalnej
  • dopuszczalne sposoby pozyskiwania i potwierdzania przez pracodawcę sytuacji materialnej osób uprawnionych – po 2019r., co może pracodawca w świetle przepisów RODO po zmianie ustawy
  • dostęp do danych ZFŚS – jakie warunki należy spełnić?
  • dokumenty potwierdzające sytuację życiową, w tym dane sensytywne – czego może żądać pracodawca?
  • czy niezłożenie dokumentów potwierdzających wysokość dochodów może być podstawą do odmowy świadczenia?
  • Jak badać sytuację socjalną pracowników zdalnych, wykonujących pracę na podstawie nowych przepisów Kodeksu pracy, które wchodzą w życie od 07 kwietnia 2023r.
 1. Zasady prawidłowej i efektywnej organizacji ZFŚS
  • obsługa funduszu – kto może obsługiwać ZFŚS, jakie musi mieć upoważnienia
  • nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków – co mogą związki zawodowe, a co pracownik reprezentujący interesy załogi?
  • zachowanie ważnych terminów – kiedy kary z PIP?
  • uznaniowy charakter świadczeń, a kiedy świadczenia są roszczeniowe i wymagalne?
  • nowe, problematyczne obowiązki po zmianie ustawy z 2019r. – jak je wykonać w praktyce?
  • czas przechowywania dokumentacji ZFŚS, kiedy usuwać zbędne dane?
  • kiedy dokonywać obowiązkowego przeglądu danych i jak go dokumentować?
  • jakie są dopuszczalne sposoby dokumentowania choroby i zdarzeń losowych
 1. Opodatkowanie i składki do ZUS
  • zwolnienia podatkowe w 2023 roku
  • jaki wpływ ma Nowy Ład na opodatkowanie różnych grup pracowników i emerytów w zakresie ZFŚS
  • nasilone kontrole ZUS – kiedy ZUS żąda naliczenia składek?
 1. Najczęściej popełniane błędy
 2. Sankcje za nieprzestrzeganie ustawy o ZFŚS – co i komu grozi oraz w jakim przypadku?
 3. Egzekucja z ZFŚS – w jakim przypadku i do jakiej kwoty?
 4. Skutki nieprzestrzegania kryteriów socjalnych – kiedy ZUS, US i odsetki oraz PIP z własnej kieszeni?
 5. ZFŚS w wyjaśnieniach i orzecznictwie sądowym
 6. Skutki przyznawania świadczeń „po równo” i pozorne różnicowane
 7. Kto podpisuje decyzję, a kto listę płac dla Dyrektora Szkoły?
 8. Sesja pytań i odpowiedzi – na żywo

*Program i opis szkolenia chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie części lub całości programu szkoleniowego bez zgody autora jest zabronione. Copyright © by ASERTO Joanna Krystyna Robak.

Zamawiający otrzyma:

✓ autorskie materiały napisane w formie książkowej,

autorskie wzory: regulaminu dostosowane do potrzeb jednostek budżetowych, oświadczenia o sytuacji socjalnej i wniosków po zmianie przepisów,
w formie pdf i Word do własnego wykorzystania,

✓ certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,

✓ uczestnictwo w szkoleniu, wiedzę

✓ możliwość dołączenia do grupy na Facebooku dedykowanej tylko dla uczestników szkoleń – NOWOŚĆ

✓ możliwość zadawania pytań do trenera podczas szkolenia

 CZAS SZKOLENIA: 4 godziny

Termin szkolenia:

24 marca 2023 r. (piątek)

godz. 10:00 – 14:00

 

* Czas trwania szkolenia jest planowany do godziny 14:00 z możliwością przedłużenia sesji pytań, jeśli będzie taka potrzeba (np. dużo pytań) maksymalnie go godziny 15:00.

Termin dodatkowej sesji pytań i odpowiedzi:

25 sierpnia 2022 r. (czwartek)

godz. 12:00 – 14:00 *

* sesja może się wydłużyć w przypadku dużej ilości pytań od uczestników

WAŻNE:
Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy:

– komputer z głośnikiem, smartfon lub laptop
– dostęp do Internetu,
– nie wymaga umiejętności komputerowych, bardzo prosty sposób uczestnictwa w szkoleniu
i kontaktu na żywo z prowadzącym.


W przeddzień oraz w dniu szkolenia wysyłamy maila z linkiem do pokoju webinarowego oraz materiałami szkoleniowymi. 
Czas trwania szkolenia planowany jest od 10:00 do 14:00 z możliwością przedłużenia sesji pytań w razie potrzeby, (np. dużo pytań) do godz.15:00.

Pytania do prowadzącego szkolenie zadaje się za pomocą czatu dostępnego na platformie, na której będzie prowadzona sesja pytań. Na ok. 10 minut przed szkoleniem uczestnicy mają możliwość poćwiczenia pisania na czacie (w razie potrzeby).


Format szkolenia:

Fragment sesji pytań i odpowiedzi:

Opinie po ostatnio przeprowadzonych szkoleniach:

* Opinie zweryfikowane - zebrane bezpośrednio po szkoleniu poprzez ankietę wewnętrzną dla uczestników szkolenia na portalu Clickmeeting.com
 
Ogrom wiedzy przekazywanej w perfekcyjny sposób. Szkolenia prowadzone znakomicie i z ogromną pasją Pani Joanny. Bardzo profesjonalne materiały szkoleniowe i przystępne ceny szkoleń. Serdecznie podziękowania!Obsługa związana z zakupem szkolenia, cena, sprawy techniczne związane ze szkoleniem - rozwiązania na najwyższym poziomie. Prowadzenie szkolenia, sposób i przekazywanie wiedzy - mistrzostwo. Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia, materiały otrzymane przed szkoleniem bardzo pomocne. Dziękuję.Szkolenia z Panią Joanną Robak są perfekcyjnie przygotowane, Pani Joanna ma ogromną wiedzę merytoryczną i co najważniejsze dla osoby biorącej udział w szkoleniach - potrafi ją przekazać w przystępny sposób. Bardzo polecam firmę Aserto :)
* Opinie zweryfikowane - zebrane za pośrednictwem portalu TrustMate.io poprzez indywidualny link przesłany bezpośrednio do uczestników szkolenia.

Cena i warunki:

Szkolenie on-line webinarowe na żywo z możliwością zadawania pytań na żywo.

Promocyjna cena szkolenia do

21 marca 2023r. (wtorek) do g. 20:00

lub do wyczerpania miejsc

Pozostało 0 miejsc w promocji

Promocja zakończona

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut
 • 00Sekund

Zamówienie poprzez
formularz

Szkolenie webinarowe 

24 marca 2023 r. godz. 10:00 – 14:00

(szkolenie + materiały – w tym wzory dokumentów)

Link do webinaru wraz z materiałami szkoleniowymi zostanie wysłany w przeddzień szkolenia

 Cena promocyjna:

Cena: 395,00 zł brutto za 2 osoby

(dla zamówień złożonych do 21.03.2023 r. g. 20:00
w miarę dostępnych w promocji miejsc)

Cena regularna:

Cena: 475,00 zł brutto za 1 osobę

(po zakończeniu Promocji Wiosennej)

Zamówienie
przez sklep internetowy

Szkolenie webinarowe 

24 marca 2023 r. godz. 10:00 – 14:00

(szkolenie + materiały – w tym wzory dokumentów)

Link do webinaru wraz z materiałami szkoleniowymi zostanie wysłany w przeddzień szkolenia

 Cena promocyjna:

Cena: 395,00 zł brutto za 2 osoby

(dla zamówień złożonych do 21.03.2023 r. g. 20:00
w miarę dostępnych w promocji miejsc)

Cena regularna:

Cena: 475,00 zł brutto za 1 osobę

(po zakończeniu Promocji Wiosennej)

Promocja Wiosenna

Szkolenie webinarowe 

24 marca 2023 r. godz. 10:00 – 14:00

(szkolenie + materiały – w tym wzory dokumentów)

Link do webinaru wraz z materiałami szkoleniowymi zostanie wysłany w przeddzień szkolenia

 Cena promocyjna:

Cena: 395,00 zł brutto za 2 osoby

(dla zamówień złożonych do 21.03.2023 r. g. 20:00)

Cena regularna:

Cena: 475,00 zł brutto za 1 osobę

(dla zamówień złożonych po 21.03.2023 r. g. 20:00)

 

Zamówienie poprzez
formularz

Szkolenie webinarowe 

28 października 2022 r. godz. 10:00 – 15:00

(szkolenie + materiały – w tym wzory dokumentów)

Link do webinaru wraz z materiałami szkoleniowymi zostanie wysłany w przeddzień szkolenia

Cena promocyjna:

Cena: 395,00 zł brutto za 1 osobę

(dla zamówień złożonych do 20.10.2022 r.)

Cena regularna:

Cena: 445,00 zł brutto za 1 osobę

(dla zamówień złożonych po 20.10.2022 r.)

 

BRAK MIEJSC

Zamówienie
przez sklep internetowy

Szkolenie webinarowe 

28 października 2022 r. godz. 10:00 – 15:00

(szkolenie + materiały – w tym wzory dokumentów)

Link do webinaru wraz z materiałami szkoleniowymi zostanie wysłany w przeddzień szkolenia

Cena promocyjna:

Cena: 395,00 zł brutto za 1 osobę

(dla zamówień złożonych do 20.10.2022 r.)

Cena regularna:

Cena: 445,00 zł brutto za 1 osobę

(dla zamówień złożonych po 20.10.2022 r.)

 

BRAK MIEJSC

Zamówienie poprzez
formularz

Szkolenie webinarowe 

28 czerwca 2022 r.

godz. 10:00 – 15:00 

plus

Dodatkowa sesja pytań i odpowiedzi

25 sierpnia 2022 r.

godz. 12:00 – 14:00 

(szkolenie + materiały – w tym wzory dokumentów)

Link do webinaru wraz z materiałami szkoleniowymi zostanie wysłany w przeddzień szkolenia

Cena regularna:

Cena: 445,00 zł brutto za 1 osobę
 
 

Zamówienie
przez sklep internetowy

Szkolenie webinarowe 

28 czerwca 2022 r.

godz. 10:00 – 15:00 

plus

Dodatkowa sesja pytań i odpowiedzi

25 sierpnia 2022 r.

godz. 12:00 – 14:00 

(szkolenie + materiały – w tym wzory dokumentów)

Link do webinaru wraz z materiałami szkoleniowymi zostanie wysłany w przeddzień szkolenia

Cena regularna:

Cena: 445,00 zł brutto za 1 osobę

Cena promocyjna:

Cena: 445,00 zł brutto za 2 osoby 
 
 

Szkolenie ZFŚS dla
jednostek budżetowych (bez oświaty)

Szkolenie ZFŚS dla
sektora prywatnego (w tym spółek)

Copyright © 2021 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl