Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a podatek dochodowy

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

a podatek dochodowy

ISBN: 978-83-960214-8-9

Książka w formacie elektronicznym .pdf 

Rok wydania: 2023

Ilość stron: 34

Autor:

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 26-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. 

Autor wielu publikacji oraz książek z zakresu ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS oraz ZFSSlettera, największego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii:

Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Spis treści:

Informacje wstępne
Wykaz skrótów

  1. Co to jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) i kto może z niego korzystać?
  2. Kontrola skarbowa środków z ZFŚS
  3. Opodatkowanie świadczeń wypłacanych z ZFŚS
  4. Zwolnienia podatkowe dla emerytów, rencistów lub osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
  5. Zwolnienia podatkowe dla pracowników
  6. Zwolnienia podatkowe dla wybranych grup pracowników
  7. Zwolnienia podatkowe ze względu na rodzaj świadczenia
  8. Najczęściej spotykane błędy dotyczące opodatkowania
  9. Literatura
  10. O Autorze

Książkę można pobrać bezpłatnie

zapisując się do ZFSSlettera:

Copyright © 2021 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl