Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a podatek dochodowy w 2024 roku

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
a podatek dochodowy
w 2024 roku

Nr ISBN: 978-83-971060-9-3

Książka w formacie elektronicznym .pdf 

Rok wydania: 2024

Wydanie 2 

Ilość stron: 65

Autor:

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 26-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. 

Autor wielu publikacji oraz książek z zakresu ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS oraz ZFSSlettera, największego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii:

Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dlatego wiedza o podatku jest ważna przy układaniu Regulaminu ZFŚS:​

Opodatkowanie w dużej mierze jest uzależnione od tego, jakie zapisy dotyczące pewnych sytuacji występują w regulaminie ZFŚS.

To od wyborów pracodawcy i związków zawodowych (lub pracownika reprezentującego interesy załogi) zależy na przykład, czy umorzenie pożyczki po zmarłym pracowniku lub emerycie będzie opodatkowanie, czy nie i kto ten podatek zapłaci

Wybór świadczeń, które pracodawca proponuje w regulaminie jest równie istotny, ponieważ jedne są z podatku zwolnione, a inne będą dla pracownika zawsze opodatkowane, na przykład popularne ostatnio karty upominkowe i karty przedpłacone czy prezentowe różnią się podatkowo.

Dlatego warto posiadać wiedzę na temat tego jakich zapisów dokonywać w regulaminie ZFŚS, jakie rodzaje świadczeń wybrać, aby zaoszczędzić na podatku.

Dla kogo jest ta książka:​

 • dla pracodawców (w tym Dyrektorów i Kierowników),
 • dla osób naliczających podatek
 • dla członków komisji socjalnej
 • dla członków związków zawodowych
 • dla pracowników reprezentujących interesy załogi
 • dla księgowych i kadrowych
 • dla osób zajmujących się sprawami ZFŚS
 • dla pracowników i emerytów, którzy chcieliby skorzystać z ZFŚS.

Spis treści:

Spis treści:

Informacje wstępne

 1. Co to jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) i kto może z niego korzystać?
 2. Kontrola skarbowa środków z ZFŚS
 3. Opodatkowanie świadczeń wypłacanych z ZFŚS
 4. Zwolnienia podatkowe dla emerytów, rencistów lub osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
 5. Wysokość opodatkowania dla emerytów, rencistów lub osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
 6. Umorzenie emerytowi pożyczki mieszkaniowej a opodatkowanie
 7. Zwolnienia podatkowe dla pracowników
 8. Zaliczka na podatek od dochodów pracownika, w tym przykłady praktyczne
 9. Umorzenie pracownikowi pożyczki mieszkaniowej a opodatkowanie
 10. Zwolnienia podatkowe dla wybranych grup pracowników
 11. Zwolnienia podatkowe ze względu na rodzaj świadczenia
 12. Opodatkowanie bonów, talonów, paczek, kart przedpłaconych, podarunkowych, upominkowych, prezentowych i innych
 13. Opodatkowanie kart fitness, MultiSport, karnetów sportowych – interpretacje podatkowe
 14. Kartoteka (wypłaconych/zrealizowanych) świadczeń z ZFŚS
 15. Dokumentacja w zakresie ZFŚS do celów kontrolnych, w tym udokumentowanie zwolnień podatkowych związanych z rodzajem świadczenia
 16. Przykładowe zapisy w Regulaminie związane ze świadczeniami zwolnionymi od podatku i dokumentacją
 17. Przedawnienie zobowiązań podatkowych
 18. Integracja w świetle orzecznictwa a opodatkowanie
 19. Najczęściej spotykane błędy dotyczące opodatkowania
 20. Ćwiczenie praktyczne
 21. Literatura
 22. O Autorze

Czego dowiesz się z książki:​

W publikacji omówiono tematykę opodatkowania świadczeń udzielanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), zwolnień podatkowych dla różnych grup podatników oraz zwolnień dotyczących konkretnych rodzajów świadczeń i rozwiązań podatkowych w przypadku umorzenia pożyczki mieszkaniowej dla emerytów i pracowników w zależności od różnych zapisów w regulaminie ZFŚS, w tym udzielono odpowiedzi między innymi na następujące pytania uczestników szkoleń:

 1. Jakie dokumenty są niezbędne do celów podatkowych?
 2. Ile czasu ma urząd skarbowy na kontrolę i po jakim czasie można usunąć dokumentację dotyczącą ZFŚS.
 3. Co to takiego kartoteka wypłaconych/realizowanych świadczeń z ZFŚS i po co ona jest?
 4. Jeśli emeryt otrzyma kartę Empik podarunkową dla dziecka, dla którego stanowi on rodzinę zastępcza, czy korzysta z kwoty wolnej od podatku dla emerytów, czy należy mu naliczyć podatek od tego bonu, ponieważ bon jest dla dziecka? Na bonie będzie nabita kwota 150 zł, 200 zł lub 300 zł w zależności jaka to grupa dochodowa.
 5. Jaki jest podatek w sytuacji umorzenia pożyczki żyjącemu emerytowi? Nietypowe rozwiązanie
 6. Nasz emeryt jest w bardzo ciężkiej sytuacji socjalnej. Nie stać go na spłatę pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS. Pracodawca właśnie umorzył mu całą kwotę niespłaconej pożyczki w wysokości 15 000 zł. Od jakiej kwoty należy naliczyć podatek? Kto go wpłaca do urzędu skarbowego, pracodawca czy emeryt.
 7. Jak opodatkować umorzenie pożyczki pracownikowi?
 8. Co wlicza się do limitu kwoty wolnej od podatku (czyli w 2024 roku kwoty 1 000 zł)?
 9. Jakie są przykłady zwolnień od podatku dla pracowników do 26. roku życia biorąc pod uwagę dodatkową kwotę wolną od podatku? Jak to działa?
 10. Co to znaczy „podmiot prowadzący działalność w tym zakresie
  w odniesieniu do organizacji wczasów, obozów i kolonii dla dzieci?
 11. Pytanie dotyczące dofinansowania do wczasów i kolonii ze środków
  zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla dziecka. Kolonia jest organizowana przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie i jest zgłoszona w Kuratorium Oświaty. Dziecko w trakcie kolonii ukończyło 18 lat. Czy przysługuje zwolnienie podatkowe, skoro warunek 18 lat jest spełniony tylko przez pierwszą część wczasów lub kolonii? A jeśli nie przysługuje zwolnienie, to jak ustalić przychód? Czy może kwotę dofinansowania do kolonii podzielić na dni i opodatkować kwotę przypadającą proporcjonalnie na czas po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia?
 12. Pracownik zawnioskował o dopłatę do wypoczynku dziecka. Dziecko ma ukończone 18 lat. Nie może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 78a. Wniosek złożył pracownik na dziecko. Czy może korzystać ze zwolnienia na podst. art. 21 ust. 1 pkt 67? Czy może należy tę dopłatę w całości opodatkować? A jeśli opodatkować, to komu, pracownikowi czy dziecku, jako osobie pełnoletniej, która skorzystała z dopłaty do kolonii?
 13. Czy udzielenie pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS dla pracownika podlega opodatkowaniu?
 14. Jaka jest różnica podatkowa między kartą podarunkową a prezentową, na co zwrócić uwagę przy wyborze rodzajów kart?
 15. Jak rozróżnić, które karty należy opodatkować, a które wliczają się pracownikowi do limitu kwoty wolnej od podatku?
 16. Jak opodatkować karty na fitness lub Multisport?
 17. Kiedy w praktyce odprowadzić zaliczkę na podatek?
 18. Inne zagadnienia o które najczęściej pytają uczestnicy szkoleń oraz interpretacje podatkowe.
Książka elektroniczna PDF

Cena regularna:

79 zł brutto

za książkę
w wersji elektronicznej PDF

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 79,00 zł

Copyright © 2018-2024 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl