Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.03.2024r. – Promocja Wiosenna

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
po zmianach przepisów prawa
z uwzględnieniem jednostek budżetowych,
w tym publicznych placówek oświatowych

- w praktyce
Promocja Wiosenna

Promocja Wiosenna

obowiązuje do 19 marca 2024 r. do g. 20:00

lub do wyczerpania miejsc

BRAK MIEJSC W PROMOCJI

Do końca promocji zostało:

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut
 • 00Sekund

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Od 1997 r. do 2013 r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010 r. do 2017 r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009 r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 27-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. 

Autor wielu publikacji oraz książek z zakresu ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS oraz ZFSSlettera, największego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii:

Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dla kogo jest szkolenie?​

ZFŚS Pakiet Wiosenny jest przeznaczony dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności dla: 

pracodawców (m.in. dyrektorów szkół, przedszkoli, ośrodków pomocy społecznej, ŚDS, DPS i innych jednostek budżetowych, jak również firm prywatnych),
księgowych,
kadrowych,
✅ członków komisji socjalnej,
✅ pracowników administracyjnych prowadzących sprawy ZFŚS,
✅ reprezentantów związków zawodowych,
✅ pracowników reprezentujących interesy załogi w sprawach dotyczących ZFŚS,
✅ osób zainteresowanych sprawami ZFŚS.

Efekty kształcenia:

Uczestnicy:

 • poznają zasady funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz zmiany prawne i orzecznictwo dotyczące ZFŚS.
 • nabędą umiejętność praktycznego stosowania przepisów o ZFŚS i unikania najczęściej popełnianych błędów.
 • będą wiedzieć jakich zapisów powinni unikać w Regulaminie ZFŚS, a jakie warto zamieścić oraz jak dostosować Regulamin ZFŚS
  do obowiązków
  ,
  których wielu pracodawców nadal nie wykonuje lub wykonuje je nieprawidłowo, narażając się na sankcje ze strony organów kontroli.
 • nabędą wiedzę, jak zabezpieczyć się przed skutkami nowego Polskiego Ładu, aby prawidłowo badać sytuację socjalną i przydzielać pomoc w odpowiedniej wysokości oraz jak w praktyce prowadzić działania ZFŚS wobec pracowników zdalnych, po zmianie przepisów Kodeksu pracy w 2023 r. z uwzględnieniem zapisów w regulaminie ZFŚS.
 • będą wiedzieć jakie formy pomocy zastosować oraz jak w praktyce zróżnicować świadczenia, aby nie narazić się na zarzut pozornego zróżnicowania.

Ramowy program szkolenia*:

 1. Zasady gospodarowania ZFŚS i cel działalności socjalnej.
 2. Odpis na 2024 rok – w zarysie.
 3. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS:
  • pracownicy (w tym problematyka pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców oraz uprawnienia małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy i ich dzieci),
  • pracownicy na urlopach macierzyńskich, bezpłatnych, wychowawczych, stażyści, pracownicy interwencyjni, nauczyciele uzupełniający etaty i inne szczególne przypadki – uwaga na błędy,
  • emeryci i renciści – czy/jak można ich wykluczyć?
  • członkowie rodzin (kto i w jakim zakresie może korzystać, problem małżonków, konkubinatu i inne problemy praktyczne),
  • nauczyciele uzupełniający etaty,
  • możliwość modyfikowania uprawnień (w tym rozszerzenia grona uprawnionych),
  • zasady korzystania ze świadczeń socjalnych przez członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach).
 1. Regulamin ZFŚS – przykładowy wzór regulaminu, wniosków i oświadczenia o sytuacji socjalnej.
  Uwaga: Specyfika publicznych placówek oświatowych została w przykładowym regulaminie odpowiednio zaznaczona i wyszczególniona.
 2. Problematyka związków zawodowych i pracownika reprezentującego interesy załogi.
 3. Komisja socjalna – zarys (Czy musi być komisja socjalna? Czy komisja socjalna jest nielegalna?).
 1. Formy pomocy:
  • rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie. Wydatki niepodlegające finansowaniu z ZFŚS,
  • warunki przyznawania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej (zapomóg, paczek okolicznościowych, biletów do kina, kart na zajęcia sportowo-rekreacyjne, fitness, pływania – problemy praktyczne, w tym jak często można przydzielać pomoc dla jednej osoby),
  • bony towarowe i inne znaki uprawniające do wymiany na towary lub usługi – orzecznictwo sądów, problem składek ZUS i podatku,
  • czym się różnią karty przedpłacone od podarunkowych – problemy podatkowe,
  • świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku (czy można imprezy masowe?),
  • wczasy pod gruszą najczęstsze błędy (m.in. problem urlopu w praktyce),
  • wycieczki grupowe i indywidualne, wczasy zagraniczne,
  • obozy i kolonie dla dzieci,
  • finansowanie imprez okolicznościowych i integracyjnych – błędy,
  • wycieczki (skarbowe nieścisłości interpretacyjne),
  • prywatna opieka medyczna i zakup środków trwałych – czy możliwe?
  • dopłata pracowników do imprez sportowych i kulturalnych – czy można?
 1. Pożyczki mieszkaniowe – zarys (przykładowe zapisy w regulaminie).
 2. Badanie sytuacji socjalnej, a ochrona danych osobowych (RODO) w świetle aktualnych przepisów i interpretacji UODO oraz w świetle nowych przepisów Kodeksu pracy i Polskiego Ładu.
  • co to jest sytuacja socjalna i dlaczego powinna być uczciwie zbadana?
  • jak badać sytuację socjalną, aby pozyskać faktyczne, porównywalne dane – dotyczy to zwłaszcza pewnej szerokiej grupy pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą,
  • problematyka ustalania sytuacji socjalnej (autorski praktyczny przykład),
  • świadczenia 500+, alimenty, program RKO, rodzinne, zasiłki i inne przysporzenia a kryterium socjalne,
  • rozdzielność majątkowa a badanie sytuacji socjalnej
  • dopuszczalne sposoby pozyskiwania i potwierdzania przez pracodawcę sytuacji materialnej osób uprawnionych, co może pracodawca w świetle przepisów RODO,
  • dokumenty potwierdzające sytuację życiową, w tym dane sensytywne – czego może żądać pracodawca?
  • czy niezłożenie dokumentów potwierdzających wysokość dochodów może być podstawą do odmowy świadczenia?
  • jak badać sytuację socjalną pracowników zdalnych, wykonujących pracę po zmianie przepisów Kodeksu pracy w 2023 roku?
 1. Zasady prawidłowej i efektywnej organizacji ZFŚS:
  • obsługa funduszu – kto może obsługiwać ZFŚS, jakie musi mieć upoważnienia,
  • nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków – co mogą związki zawodowe, a co pracownik reprezentujący interesy załogi?
  • zachowanie ważnych terminów – kiedy kary z PIP?
  • uznaniowy charakter świadczeń, a kiedy świadczenia są roszczeniowe i wymagalne?
  • kiedy dokonywać obowiązkowego przeglądu danych?
  • kiedy i jakie dane usuwać?
  • jakie są dopuszczalne sposoby dokumentowania choroby i zdarzeń losowych.
 1. Opodatkowanie i składki do ZUS:
  • zwolnienia podatkowe,
  • nasilone kontrole ZUS – kiedy ZUS żąda naliczenia składek po stronie pracodawcy i pracownika za wypłaty z konta ZFŚS?
 1. Najczęściej popełniane błędy,
 2. Sankcje za nieprzestrzeganie ustawy o ZFŚS – co, komu grozi i w jakim przypadku? – w tym kary z własnej kieszeni.
 3. Egzekucja z ZFŚS – w jakim przypadku i do jakiej kwoty?
 4. ZFŚS w wyjaśnieniach i orzecznictwie sądowym.
 5. Skutki przyznawania świadczeń „po równo” i pozorne różnicowane.
 6. Procedura zmiany regulaminu ZFŚS – zarys.
 7. Kto podpisuje decyzję dla Dyrektora Szkoły?
 8. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania od uczestników najnowszych szkoleń.

*Program i opis szkolenia chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie części lub całości programu szkoleniowego bez zgody autora jest zabronione. Copyright © by ASERTO Joanna Krystyna Robak.

Zamawiający otrzyma:​

autorskie materiały napisane w formie książkowej,

autorskie wzory do własnego wykorzystania (aktualne): 

 • regulamin (z wyraźnym zaznaczeniem zapisów dostosowanych do potrzeb publicznych placówek oświatowych, tak aby z tego wzoru mogli skorzystać wszyscy uczestnicy szkolenia, również reprezentujący innych pracodawców),
 • oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej,
 • wnioski (wzór wniosku po pomoc z ZFŚS oraz o pożyczkę mieszkaniową),
 • tabele dopłat (wariantową).

certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,

✓ uczestnictwo w szkoleniu, wiedzę,

✓ możliwość dołączenia do zamkniętej grupy na Facebooku dedykowanej tylko dla uczestników szkoleń, gdzie można zadawać pytania po szkoleniu.

 CZAS SZKOLENIA: 4 godziny

✓ uczestnictwo w szkoleniowej sesji pytań i odpowiedzi w dniu 25.03.2024 r. od godziny 10:00.

 CZAS SZKOLENIOWEJ SESJI PYTAŃ: 

zależny od ilości pytań uczestników, nie dłużej niż 4 godziny. 

W ramach Promocji Wiosennej:

uczestnictwo w szkoleniu dla 2 osób!

Termin i warunki:

Szkolenie na żywo:

22 marca 2024 r. (piątek) godz. 10:00 – 14:00

Szkoleniowa sesja pytań i odpowiedzi:

25 marca 2024 r. (poniedziałek) od godz. 10:00

W ramach Promocji Wiosennej:

uczestnictwo w szkoleniu dla 2 osób!

WAŻNE:
Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy:

– komputer z głośnikiem, smartfon lub laptop,
– dostęp do Internetu,
– posiadać podstawowe umiejętności komputerowe – bardzo prosty sposób uczestnictwa w szkoleniu i kontaktu na żywo z prowadzącym.

W przeddzień oraz w dniu szkolenia wysyłamy maila z linkiem do pokoju webinarowego. W dniu szkolenia wysyłamy wiadomości z materiałami szkoleniowymi. 
Czas trwania szkolenia planowany jest od 10:00 do 14:00.

Pytania do prowadzącego szkolenie zadaje się za pomocą czatu dostępnego na platformie, na której będzie prowadzona sesja pytań. Na ok. 10 minut przed szkoleniem uczestnicy mają możliwość poćwiczenia pisania na czacie (w razie potrzeby).

Format szkolenia:


Opinie po ostatnio przeprowadzonych szkoleniach:

Promocja Wiosenna

obowiązuje do 19 marca 2024 r. do g. 20:00

lub do wyczerpania miejsc

BRAK MIEJSC W PROMOCJI

Do końca promocji zostało:

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut
 • 00Sekund

Cena i zamówienie:

Szkolenie na żywo przez Internet

22 marca 2024 r. godz. 10:00 – 14:00

(szkolenie + materiały – w tym wzory dokumentów)

 plus

Szkoleniowa sesja pytań na żywo przez Internet

25 marca 2024 r. od godz. 10:00

Link do webinaru zostanie wysłany w przeddzień szkolenia.

Cena regularna:

Cena: 1790,00 zł (+VAT*) za 2 osoby

Cena promocyjna:

Cena: 595,00 zł (+VAT*) za 2 osoby – BRAK MIEJSC

Szkolenie zwolnione z podatku VAT, jeśli płatność jest w całości ze środków publicznych.
Stawka podatku VAT 23%. Cena z podatkiem VAT wynosi 731,85 zł.

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 1790,00 zł netto za 2 osoby

FAQ - Najczęściej zadawane pytania:

Jak zamówić Pakiet Wiosenny dla szkoły/jednostki budżetowej, w której pracuję?

Na stronie informacyjnej Pakietu ZFŚS Wiosennego należy kliknąć przycisk „Zamawiam Pakiet ….” umieszczony przy opisie wybranego Pakietu. Wyświetli się strona formularza, który należy uzupełnić, postępując zgodnie z opisanymi tam krokami.
Jeżeli pragną Państwo zakupić dostęp do Pakietu na firmę lub osobę prywatną, korzystając z płatności ekspresowych, to taką opcję można wybrać wśród warunków płatności na stronie formularza, gdzie system przeniesie Państwa strony sklepu i do bramki płatności. Tam po uiszczeniu opłaty zostanie automatycznie wysłana faktura i założone konto do platformy edukacyjnej kursy.aserto.edu.pl. Link do szkolenia na żywo jak i sesji pytań zostanie wysłany w osobnej wiadomości w przeddzień oraz w dniu szkolenia / szkoleniowej sesji pytań. 

Czy istnieje możliwość płatności w ratach za Pakiet Wiosenny ?

Istnieje również możliwość płatności ratalnej, w tym celu prosimy o kontakt pod adresem: biuro@aserto.edu.pl lub 606-387-543.

Czy tego materiału nie jest za dużo? Przecież mamy małą jednostkę? 

Małe jednostki tak samo, jak i duże muszą mieć wszystko zgodnie z prawem. W pierwszej kolejności zalecamy uczestniczyć w szkoleniu ogólnym/podstawowym.  Podczas sesji pytań i odpowiedzi otrzymają Państwo odpowiedzi na swoje dodatkowe pytania. 

Czy w  ZFŚS Pakiecie Wiosennym jest pokazane jak w praktyce zróżnicować świadczenia i zrobić progi dochodowe oraz skonstruować oświadczenie o dochodach?

Tak,  Pakiet jest ułożony, aby ułatwić pracę z ZFŚS, jest pokazane wiele praktycznych rozwiązań, usprawnień, jak zrobić progi dochodowe, zróżnicować świadczenia, aby kontrola tego nie zarzuciła i aby było właściwie w stosunku do osób uprawnionych oraz przedstawione na przykładach, jakich błędów należy się wystrzegać. 
W Szkoleniach zostały omówione przepisy prawa i wyroki sądowe na temat wielu problematycznych spraw.

Czy wystawiamy fakturę VAT?

Tak. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT. Jeżeli zakup zostanie dokonany poprzez sklep, to podatek od towarów i usług zostanie automatycznie doliczony do ceny netto. Jeżeli zamawiającym jest jednostka budżetowa, a uczestnictwo jest finansowane ze środków publicznych, to należy się zgłosić przez formularz, zaznaczając odpowiednie opcje, aby skorzystać ze zwolnienia z VAT.

Kiedy zostanie przyznany dostęp do ZFŚS Pakietu Wiosennego?

Linki do szkolenia na żywo jak i sesji pytań zostaną wysłane w osobnych wiadomościach w przeddzień oraz w dniu szkolenia / szkoleniowej sesji pytań. 

Chcielibyśmy, aby wszystkie jednostki w naszej gminie (szkoły, przedszkola, ZGK, OPS, ZEAS ) zakupiły Pakiet Wiosenny, czy możemy liczyć na dodatkowy rabat?

Naturalnie, taka możliwość też istnieje. W tym celu prosimy o kontakt pod  nr tel.: 731-945-280 lub na adres: biuro@aserto.edu.pl abyśmy mogli ustalić specjalną cenę.

Podczas bezpłatnych webinarów Pani Joanna nie ma czasu aby odpowiedzieć na wszystkie pytania, czy w Pakiecie Wiosennym na nie odpowie?

Tak, ponieważ szkolenie jest tak ułożone aby omówić wszystkie kluczowe tematy związane z ZFŚŚ. Poza Szkoleniem na żywo otrzymają państwo dostęp do Sesji Pytań i Odpowiedzi,  gdzie Pani Joanna odpowie na pytania związane z Funduszem Socjalnym.

Nie mam możliwości uczestnictwa w szkoleniu na żywo, czy mogę zamienić na inny termin?

Tak, o ile jest już wskazany nowy termin. Można również zmienić termin uczestnictwa w sesji pytań i odpowiedzi. Zmiana musi dotyczyć obydwu uczestników, nie można zmienić terminu uczestnictwa tylko dla 1 osoby. Ważne również aby uczestniczyć w sesji po uczestnictwie w szkoleniu na żywo.

Copyright © 2018-2024 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl