Dziękuję Ci za zapis.

Link do szkolenia wysyłaliśmy na Twój adres e-mail.

W podziękowaniu za zapis przygotowałam dla Ciebie ofertę specjalną,


którą widzisz tylko przy zapisie na szkolenie.

"Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zasady przyznawania wybranych świadczeń i opodatkowanie"

Daję Ci możliwość nabycia w specjalnej cenie jedną z moich książek, która jest
świetnym dopełnieniem wiedzy z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

Masz możliwość tylko na tej stronie zakupić tę książkę w kwocie niższej o ponad 40%.

Czego dowiesz się z książki:

 • Co można, a czego nie można finansować z ZFŚS? (przykłady)

 • Jak w praktyce różnicować paczki dla dzieci?

 • Jakie są plusy i minusy bonów towarowych i talonów?

 • Czym różni się karta upominkowa od karty prezentowej oraz karty przedpłaconej?

 • Jak przydzielać karty na fitness i inne rodzaje aktywności sportowej?

 • Czy możliwe jest najniższe świadczenie dla osoby, która nie złożyła oświadczenia o dochodach?

 • Co w sytuacji, gdy małżonek nie zgadza się na podanie swoich dochodów?

 • Na co zwrócić uwagę przy wyborze rodzajów świadczeń?

 • Jakie jest opodatkowanie popularnych świadczeń przydzielanych w okresie przedświątecznym?

 • Kto jest uprawniony do korzystania z ZFŚS?

 • Inne zagadnienia, o które najczęściej pytają subskrybenci strony ZFSSedukacja na Facebooku. 

Dla kogo jest ta książka:

 • dla pracodawców (w tym Dyrektorów i Kierowników)
 • dla członków komisji socjalnej
 • dla członków związków zawodowych
 • dla pracowników reprezentujących interesy załogi
 • dla księgowych i kadrowych
 • dla osób zajmujących się sprawami ZFŚS
 • dla pracowników i emerytów, którzy chcieliby skorzystać z ZFŚS.

Dlaczego napisałam tę książkę:

Pracując z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych od ponad 25 lat oraz prowadząc szkolenia z tego tematu otrzymałam setki pytań związanych z najróżniejszymi aspektami ZFŚS. Część pytań dotyczy rodzajów świadczeń jakie można finansować z ZFŚS oraz opodatkowania, które ostatnio ulega pewnym zmianom. Te pytania zainspirowały mnie do napisania tej książki, aby udzielić odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w taki sposób, by przyniosły one korzyść szerokiej grupie osób.

Na jakie pytania odpowiada ta książka:

Odpowiedziałam na wiele pytań z zakresu ZFŚS. Nie sposób tutaj wszystkich wymienić, zatem wymieniam tylko te, które najczęściej były zadawane przez subskrybentów strony ZFSSedukacja. Pytania uszeregowałam wg kolejności występowania odpowiedzi w niniejszej publikacji.

 1. Co to jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)?
 2. Kto tworzy ZFŚS, a kto może być z niego zwolniony?
 3. Po co jest tworzony ZFŚS?
 4. Kto jest uprawniony do korzystania z ZFŚS?
 5. Czy można zawiesić funkcjonowanie ZFŚS w okresie epidemii COVID-19?
 6. Kto może zawiesić funkcjonowanie ZFŚS podczas epidemii?
 7. Czy pracownik na urlopie bezpłatnym ma prawo do korzystania z ZFŚS?
 8. Czy możemy wykluczyć emerytów z możliwości korzystania z ZFŚS?
 9. Czy pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i rodzicielskich mają prawo do korzystania z ZFŚS?
 10. Czy nauczyciele uzupełniający etat mają prawo do korzystania z ZFŚS w szkole, w której uzupełniają etat?
 11. Jakie są rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie?
 12. Co to jest działalność socjalna?
 13. Czy pracodawca ma wpływ na rodzaje działalności socjalnej?
 14. Jakie są najczęściej spotykane rodzaje działalności socjalnej?
 15. Na co zwrócić uwagę przy wyborze rodzajów świadczeń podczas sporządzania regulaminu ZFŚS?
 16. Czy świadczenia z ZFŚS podlegają składkom do ZUS?
 17. Czy wszystkie świadczenia z ZFŚS są opodatkowane?
 18. Jakie są kary za nieprzestrzeganie ustawy o ZFŚS?
 19. Czy wszystkie rodzaje świadczeń muszą być opisane w regulaminie?
 20. Czy każdy musi korzystać z ZFŚS?
 21. Czy pomoc w okresie przedświątecznym z ZFŚS musi być zróżnicowana, czy można od tej reguły odstąpić w czasie obowiązywania stanu epidemii spowodowanego COVID-19?
 22. Czy pracodawca może przydzielić pomoc rzeczową lub finansową bez badania sytuacji socjalnej i bez oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej?
 23. Czy pracodawca może przyznać najniższe świadczenie osobie, która nie złożyła oświadczenia o dochodach?
 24. Czy pracownik musi wykazać dochody chcąc skorzystać z ZFŚS?
 25. Czy pracodawca może przyznać świadczenie pracownikowi, którego małżonek nie zgadza się na podanie swoich dochodów?
 26. Czy można przydzielać paczki dla dzieci?
 27. Czy paczki muszą być zróżnicowane?
 28. Jak różnicuje się paczki, czy wystarczy różnicować ilością dzieci, czy trzeba stosować wszystkie kryteria socjalne?
 29. Jak w praktyce zastosować różnicowanie paczek, jeśli pracodawca chce, aby paczki były takie same, gdyż rozdaje je na ogólnym spotkaniu z Mikołajem?
 30. Czy do paczki dla dzieci możemy dołączyć kawę i alkohol?
 31. Czy można paczki dla dzieci przydzielać dopiero od drugiego roku życia dziecka?
 32. Czy można wyznaczyć dolną granicę wiekową dziecka do paczek?
 33. Czy można ograniczyć możliwość otrzymania paczki przez dzieci do ukończenia 12 roku życia?
 34. Jak w praktyce różnicować paczki dla dzieci?
 35. Czy zamiast paczek ze słodyczami możemy przyznać dzieciom pieniądze?
 36. Czy dzieci emerytów i rencistów mogą dostać paczki, tak jak dzieci pracowników?
 37. Czy możemy nie przydzielić paczki dzieciom pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym?
 38. Czy możemy pominąć dzieci pracowników przebywających na urlopie bezpłatnym i nie wydać im paczek okolicznościowych?
 39. Czy możemy przyznawać paczki dla dorosłych?
 40. Ile alkoholu można załączyć do paczki dla dorosłych?
 41. Czy zamiast pieniędzy możemy przyznać pracownikom pomoc w formie kart przedpłaconych, podarunkowych, upominkowych lub prezentowych?
 42. Czy możemy pokryć ze środków ZFŚS opłatę za wydanie karty przedpłaconej w wysokości 1 zł od osoby?
 43. Czy można przydzielać karty do Empiku i czy są opodatkowane?
 44. Czym jest karta do sieci sklepów Empik? Czy to jest bon, czy świadczenie pieniężne?
 45. Czy można przydzielać karty Sodexo i czy są opodatkowane?
 46. Czy karta Sodexo jest bonem, czy świadczeniem pieniężnym?
 47. Czy można przydzielać karty Mastercard i czy są opodatkowane?
 48. Co to jest karta przedpłacona Mastercard?
 49. Czy można przyznać zamiast pieniędzy lub paczek przed świętami z ZFŚS karty przedpłacone Mastercard wydawane przez różne banki i instytucje?
 50. Czy karty Mastercard są opodatkowane?
 51. Czy z ZFŚS można finansować bony towarowe i talony?
 52. Czy bony mogą być w jednakowych kwotach dla emerytów?
 53. Czy bony dla pracowników muszą być zróżnicowane?
 54. Jak są opodatkowane bony towarowe i talony?
 55. Czy opodatkowanie bonu jest inne dla pracownika, a inne dla emeryta?
 56. Czy można dofinansować karty na fitness, pływalnię i karty MultiSport?
 57. Czy karty na fitness mogą być w jednakowych kwotach dla pracowników, a w innych kwotach dla emerytów?
 58. Jak karty fitness i MultiSport są opodatkowane?
 59. Czy pracownik przebywający na dłuższym zwolnieniu lekarskim może korzystać z dofinansowania w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie zimowym?
 60. Jak można otrzymać informację od organów skarbowych w sprawie opodatkowania?
 61. Co to jest KIS?
 62. Ile kosztuje informacja podatkowa w KIS?
 63. Jak są opodatkowane świadczenia otrzymywane przez emerytów i rencistów?
 64. Jak są opodatkowane świadczenia otrzymywane przez osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?
 65. Jaki limit zwolnienia od podatku przysługuje emerytowi?
 66. Czy jest limit zwolnienia od podatku dla osoby pobierającej nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?
 67. Jaka stawka opodatkowania jest dla emeryta?
 68. Czy bony wlicza się do kwoty wolnej od podatku dla emeryta?
 69. Jak są opodatkowane świadczenia dla pracownika?
 70. Jaka jest kwota wolna od podatku dla pracownika?
 71. Jak są opodatkowane świadczenia dla pracownika po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku?
 72. Jak są opodatkowane świadczenia dla pracownika do 26roku życia?
 73. Jak liczyć kwoty świadczeń z ZFŚS do limitu kwoty wolnej dla pracownika do 26roku życia?
 74. Co w przypadku, kiedy pracownik jest zatrudniony u kilku pracodawców. Który pracodawca „pilnuje” limitu 2000 zł?
 75. Jak są opodatkowane karty podarunkowe, prezentowe, upominkowe, przedpłacone?
 76. Jak rozróżnić, które karty należy opodatkować, a które wliczają się pracownikowi do limitu kwoty wolnej od podatku?
 77. Jak opodatkować karty fitness, MultiSport i karnety sportowe?
 78. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla wypłat z ZFŚS dla pracownika?
 79. Kiedy pracodawca odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy, jeśli w ciągu roku pracownik otrzyma kilka wypłat z ZFŚS?
 80. Kiedy pracodawca naraża się na składki do ZUS?

I wiele innych pytań, których tutaj nie wymieniłam, ale udzieliłam na nie odpowiedzi.

Zapraszam do lektury.

Spis treści:

Spis treści:

Wprowadzenie
Wykaz skrótów
Dla kogo jest ta publikacja
Na jakie główne pytania odpowiada niniejsza publikacja?

Rozdział I. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – Zarys

 1. Co to jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?
  2. Kto tworzy ZFŚS
  3. Cel tworzenia funduszu
  4. Kto jest uprawniony do korzystania z zfśs?
  5. Rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęściej spotykane nieprawidłowości w tym zakresie
  5.1. Rodzaje dopuszczalnych wydatków
  5.2. Co to jest działalność socjalna i jak ją określić
  5.3. Najczęściej spotykane rodzaje działalności socjalnej
  5.4. Na co zwrócić uwagę przy wyborze rodzajów świadczeń
  5.5. Czego nie finansujemy z ZFŚS?
  5.6. W jaki sposób przydzielać pomoc materialną z ZFŚS?
  5.6.1. Co to jest pomoc materialna i jak ją przydzielać?
  5.6.2. Jak wygląda w praktyce przydzielanie pomocy materialnej?
  5.7. Sankcje za nieprzestrzeganie ustawy o ZFŚS
  5.8. Czy każdy musi korzystać z ZFŚS?
  5.9. Czy pomoc w okresie przedświątecznym z ZFŚS musi być zróżnicowana, czy można od tej reguły odstąpić w czasie obowiązywania stanu epidemii spowodowanego covid-19?
  5.10. Czy pracodawca może przydzielić pomoc rzeczową lub finansową bez badania sytuacji socjalnej i bez oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej?
  5.11. Czy pracodawca może przyznać najniższe świadczenie osobie, która nie złożyła oświadczenia o dochodach?
  5.12. Czy pracodawca może przyznać świadczenie pracownikowi, którego małżonek nie zgadza się na podanie swoich dochodów?
  5.13. Najczęściej spotykane błędy 

Rozdział II. Pomoc materialna – rzeczowa lub finansowa udzielana w okresie przedświątecznym

 1. Paczki, karty i pomoc finansowa dla dzieci
  2. Paczki dla dorosłych
  3. Katy podarunkowe, upominkowe, przedpłacone, prezentowe i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi
  Omówienie przykładowych rodzajów kart (Empik, Sodexo, Mastercard® )
  4. Bony i talony
  5. Karta na fitness i inne rodzaje aktywności sportowej
  6. Dofinansowanie w związku z wzmożonymi wydatkami jesienno-zimowymi lub wiosennymi

Rozdział III. Opodatkowanie pomocy materialnej – rzeczowej i finansowej podatkiem dochodowym i składki do ZUS

 1. Opodatkowanie świadczeń dla emerytów, rencistów lub osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
 2. Opodatkowanie świadczeń dla pracowników
 3. Opodatkowanie świadczeń dla pracowników do ukończenia 26 roku życia
 4. Opodatkowanie bonów, talonów, paczek, kart przedpłaconych, podarunkowych, upominkowych, prezentowych i innych
 5. Opodatkowanie kart fitness, Multisport, karnetów sportowych
 6. Moment powstania obowiązku podatkowego i odprowadzenia zaliczki na podatek
 7. Składki do ZUS

Rozdział IV. Literatura

Rozdział V. Załączniki (ustawa)

Rozdział VI. O autorze

Autor:

Autor:

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, kadr i płac, prowadzenia firmy, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. Autor wielu publikacji z zakresu ZFŚS oraz książkiZakładowy fundusz świadczeń socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem”, książkiZakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zasady przyznawania wybranych świadczeń i opodatkowanie”, jak również e-booka5 groźnych błędów w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które kosztują. Na przykładach
z życia jednostek budżetowych, w tym placówek oświatowych
„.
Autor Akademii ZFŚS – praktycznego Kursu oraz ZFSSlettera, jedynego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. Praktyk.

Zamawiam:

Zamawiam:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zasady przyznawania wybranych świadczeń i opodatkowanie

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zasady przyznawania wybranych świadczeń i opodatkowanie

Nr ISBN: 978-83-960214-7-2

Rok wydania: listopad 2022

Ilość stron: 145

książka formacie elektronicznym *.pdf

Cena regularna: 79 zł

Cena promocyjna: 47 zł

Ta witryna nie jest częścią witryny Facebooka i i nie jest promowana przez Facebook. Używamy plików cookie w celu ulepszenia naszych usług, śledzenia analiz, zapamiętywania preferencji itp. Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na te pliki cookie.

Regulamin i polityka prywatności