Szkolenie ZFŚS w sektorze prywatnym (w tym w spółkach) – w praktyce

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
w sektorze prywatnym (w tym w spółkach)
po zmianach przepisów prawa
– w praktyce

Pakiet ZFŚS - Szkolenie 2 w 1

Do kogo jest skierowany Pakiet Szkolenie 2 w 1

Pakiet Szkolenie 2 w 1 został przygotowany dla osób odpowiedzialnych za dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), w szczególności w sektorze prywatnym:

 • pracodawców,
 • dyrektorów, kierowników, 
 • kadrowych, 
 • członków komisji socjalnej, 
 • pracowników administracyjnych prowadzących sprawy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 
 • reprezentantów związków zawodowych i pracowników reprezentujących interesy załogi w sprawach dotyczących ZFŚS,
 • osób zainteresowanych sprawami ZFŚS.

Efekty kształcenia:

Uczestnicy:

 • poznają zasady funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), zmiany prawne i orzecznictwo dotyczące ZFŚS.
 • nabędą umiejętność praktycznego stosowania przepisów o ZFŚS i unikania najczęściej popełnianych błędów
 • będą wiedzieć jakich zapisów powinni unikać w Regulaminie ZFŚS, a jakie warto zamieścić oraz jak dostosować Regulamin ZFŚS do obowiązków, których wielu pracodawców nadal nie wykonuje, lub wykonuje je nieprawidłowo, narażając się na sankcje ze strony organów kontroli. 
 • nabędą wiedzę, jak zabezpieczyć się przed skutkami nowego Polskiego Ładu, aby prawidłowo badać sytuację socjalną i przydzielać pomoc w odpowiednim osobom w odpowiedniej wysokości oraz jak w praktyce prowadzić działania ZFŚS wobec pracowników zdalnych, po zmianie przepisów Kodeksu pracy od 7 kwietnia 2023r. z uwzględnieniem zapisów w regulaminie ZFŚS dotyczących formalności w tym zakresie
 • będą wiedzieć jakie formy pomocy zastosować oraz jak w praktyce zróżnicować świadczenia, aby nie narazić się na zarzut pozornego zróżnicowania.

Co wchodzi w skład Pakietu Szkolenie 2 w 1?

1.

Szkolenie nagrane, aktualizowane
z dostępem na 3 miesiące:

"Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
w sektorze prywatnym (w tym w spółkach)
po zmianach przepisów prawa w 2024 roku
– w praktyce"

2.


Dodatkowa sesja pytań na żywo
w wybranym terminie

Ramowy Program:

 1. Odpis na 2024 rok po zmianach przepisów prawa dla pracowników, emerytów, rencistów, w tym m.in. zwiększenie odpisu z tytułu posiadania znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
  ustalenie przeciętnego zatrudnienia,
 2. Zasady gospodarowania ZFŚS i cel działalności socjalnej.
 3. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS:
  • pracownicy (w tym problematyka pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców oraz uprawnienia małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy i ich dzieci),
  • pracownicy na urlopach macierzyńskich, bezpłatnych, wychowawczych, stażyści, pracownicy interwencyjni, nauczyciele uzupełniający etaty i inne szczególne przypadki – uwaga na błędy,
  • emeryci i renciści – czy/jak można ich wykluczyć?
  • członkowie rodzin (kto i w jakim zakresie może korzystać, problem małżonków, konkubinatu i inne problemy praktyczne),
  • możliwość modyfikowania uprawnień (w tym rozszerzenia grona uprawnionych),
  • zasady korzystania ze świadczeń socjalnych przez członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach).
 4. Regulamin ZFŚS – przykładowy wzór regulaminu, wniosków i oświadczenia o sytuacji socjalnej.
 5. Problematyka związków zawodowych i pracownika reprezentującego interesy załogi.
 6. Komisja socjalna – zarys (Czy musi być komisja socjalna? Czy komisja socjalna jest nielegalna?)
 1. Formy pomocy
  • rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie. Wydatki niepodlegające finansowaniu z ZFŚS,
  • warunki przyznawania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej (zapomóg, paczek okolicznościowych, biletów do kina, kart na zajęcia sportowo-rekreacyjne, fitness – problemy praktyczne, w tym jak często można przydzielać pomoc dla jednej osoby),
  • bony towarowe i inne znaki uprawniające do wymiany na towary lub usługi – orzecznictwo sądów, problem składek ZUS i podatku,
  • czym się różnią karty przedpłacone od podarunkowych – problemy podatkowe,
  • świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku (czy można imprezy masowe?),
  • wczasy pod gruszą najczęstsze błędy (m.in. problem urlopu w praktyce),
  • wycieczki grupowe i indywidualne, wczasy zagraniczne,
  • obozy i kolonie dla dzieci,
  • finansowanie imprez okolicznościowych i integracyjnych – błędy,
  • wycieczki (skarbowe nieścisłości interpretacyjne),
  • prywatna opieka medyczna i zakup środków trwałych – czy możliwe?
  • dopłata pracowników do imprez sportowych i kulturalnych – czy można?
 1. Pożyczki mieszkaniowe – zarys (przykładowe zapisy w regulaminie).
 2. Badanie sytuacji socjalnej, a ochrona danych osobowych (RODO) w świetle aktualnych przepisów i interpretacji UODO oraz w świetle nowych przepisów Kodeksu pracy i Polskiego Ładu.
  • co to jest sytuacja socjalna i dlaczego powinna być uczciwie zbadana?
  • jak badać sytuację socjalną, aby pozyskać faktyczne, porównywalne dane – dotyczy to zwłaszcza pewnej szerokiej grupy pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą,
  • problematyka ustalania sytuacji socjalnej (autorski praktyczny przykład),
  • świadczenia 800+, alimenty, program RKO, rodzinne, zasiłki i inne przysporzenia a kryterium socjalne,
  • rozdzielność majątkowa a badanie sytuacji socjalnej,
  • dopuszczalne sposoby pozyskiwania i potwierdzania przez pracodawcę sytuacji materialnej osób uprawnionych, co może pracodawca w świetle przepisów RODO,
  • dokumenty potwierdzające sytuację życiową, w tym dane sensytywne – czego może żądać pracodawca?
  • czy niezłożenie dokumentów potwierdzających wysokość dochodów może być podstawą do odmowy świadczenia?
  • jak badać sytuację socjalną pracowników zdalnych, wykonujących pracę po zmianie przepisów Kodeksu pracy.
 1. Zasady prawidłowej i efektywnej organizacji ZFŚS
  • obsługa funduszu – kto może obsługiwać ZFŚS, jakie musi mieć upoważnienia,
  • nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków – co mogą związki zawodowe, a co pracownik reprezentujący interesy załogi?
  • zachowanie ważnych terminów – kiedy kary z PIP?
  • uznaniowy charakter świadczeń, a kiedy świadczenia są roszczeniowe i wymagalne?
  • kiedy dokonywać obowiązkowego przeglądu danych?
  • kiedy i jakie dane usuwać?
  • jakie są dopuszczalne sposoby dokumentowania choroby i zdarzeń losowych.
 1. Opodatkowanie i składki do ZUS
  • zwolnienia podatkowe w 2024 roku,
  • nasilone kontrole ZUS – kiedy ZUS żąda naliczenia składek po stronie pracodawcy i pracownika za wypłaty z konta ZFŚS?
 1. Najczęściej popełniane błędy.
 2. Sankcje za nieprzestrzeganie ustawy o ZFŚS – co, komu grozi i w jakim przypadku? – w tym kary z własnej kieszeni.
 3. Egzekucja z ZFŚS – w jakim przypadku i do jakiej kwoty?
 4. ZFŚS w wyjaśnieniach i orzecznictwie sądowym.
 5. Skutki przyznawania świadczeń „po równo” i pozorne różnicowane.
 6. Procedura zmiany regulaminu ZFŚS – zarys.
 7. Integracja?
 8. Pracownik zdalny a ZFŚS.
 9. Ważne terminy, w tym coroczny przegląd danych.
 10. Sesja pytań i odpowiedzi.

Zamawiający otrzyma:

autorskie materiały w formie książkowej,

autorskie wzory do własnego wykorzystania (aktualne): 

 • regulamin ZFŚS z uwzględnieniem szczególnych sytuacji występujących w publicznych placówkach oświatowych,
 • oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej,
 • wnioski (wzór wniosku po pomoc z ZFŚS oraz o pożyczkę mieszkaniową),
 • tabele dopłat (warianty),

certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,

✓ uczestnictwo w szkoleniu, wiedzę,

możliwość dołączenia do zamkniętej grupy na Facebooku dedykowanej tylko dla uczestników szkoleń, gdzie można zadawać pytania po szkoleniu,

możliwość zadawania pytań na żywo podczas szkoleniowej sesji pytań i odpowiedzi. Odpowiedzi udzielane są w dniu sesji na żywo.

 Czas szkolenia nagranego ZFŚS w praktyce: ok. 4 godzin 
 Czas szkoleniowej sesji pytań i odpowiedzi: ok. 2 godzin lub dłużej (w zależności od liczby pytań)

Format szkolenia:

Termin szkolenia:​

1. Szkolenie: „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w sektorze prywatnym (w tym w spółkach) po zmianach przepisów prawa w 2024 roku – w praktyce”

Szkolenie nagrane z dostępem online przez 3 miesiące.

2. Szkoleniowa sesja pytań i odpowiedzi na żywo, w jednym wybranym terminie.

Terminy do wyboru:

 • 16.04.2024 r. od godz. 10:00
 • 10.05.2024 r. od godz. 10:00
 • 27.05.2024 r. od godz. 10:00

WAŻNE:
Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy:

– komputer z głośnikiem, smartfon lub laptop
– dostęp do Internetu.

W przeddzień oraz w dniu sesji pytań wysyłamy maila z linkiem do pokoju webinarowego.
Czas trwania sesji pytań i odpowiedzi planowany jest na 2 godziny, jednak w przypadku dużej ilości pytań może się przedłużyć.

Pytania do prowadzącego szkolenie zadaje się za pomocą czatu dostępnego na platformie, na której będzie prowadzona sesja pytań. Na ok. 10 minut przed szkoleniem uczestnicy mają możliwość poćwiczenia pisania na czacie (w razie potrzeby).

szkolenie prowadzi:

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert w dziedzinie prawa pracy, w szczególności w temacie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Specjalizujący się w tym obszarze od ponad 27 lat, jako pracownik urzędu gminy, następnie jako główny księgowy jednostek budżetowych, manager i dyrektor szkoły, prezes spółki z o.o., pracownik fundacji oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Praktyk, znający i rozumiejący specyfikę ZFŚS w różnych sektorach. Pokazujący praktyczne sposoby rozwiązywania problemów w zakresie ZFŚS.

W ramach swojej prowadzonej działalności szkoleniowej i wydawniczej:

 • pokazuje jak prawidłowo wdrożyć i prowadzić ZFŚS w szczególności w sektorze publicznym, w jednostkach budżetowych, w tym publicznych placówkach oświatowych oraz w sektorze prywatnym.

 • edukuje w temacie ZFŚS poprzez stronę ZFSSedukacja.pl na Facebooku oraz ZFSSletter (ekspercki newsletter poświęcony sprawom ZFŚS dostępny pod adresem: www.zfssedukacja.pl), zrzeszając największą społeczność wokół ZFŚS w Polsce.

 • uczy, w ramach swoich autorskich szkoleń, jak dostosować dokumentację i procedury do wymogów zmieniających się przepisów prawa, a jednocześnie ograniczyć biurokrację do minimum, aby uwolnić czas osób zajmujących się sprawami ZFŚS

 • autor wielu publikacji na temat ZFŚS, w tym kilku książek na temat ZFŚS, e-booków, bloga, profesjonalnej Akademii ZFŚS — praktycznego kursu oraz licznych szkoleń.

Główną misją jest pomaganie pracodawcom w ułożeniu spraw zakładowego funduszu świadczeń socjalnych tak, aby ZFŚS działał zgodnie z prawem, a osoby odpowiedzialne za ZFŚS były bezpieczne, unikając kar za błędy, a równocześnie, aby ZFŚS spełniał swoją rolę w zakładzie pracy i służył pracownikom.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunkach ekonomicznych i pedagogicznych. Od 2009 r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji Polish Businesswomen Awards w kategorii: Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Opinie po ostatnio przeprowadzonych szkoleniach:

Cena i warunki:

ZFŚS - Szkolenie 2 w 1

 1. Szkolenie:
  „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w sektorze prywatnym (w tym w spółkach) po zmianach przepisów prawa w 2024 roku – w praktyce”
  Szkolenie w formie nagrania wideo z wielokrotnym dostępem przez 3 miesiące wraz z materiałami do pobrania (w tym wzorami dokumentów) i certyfikatem.
 2. Szkoleniowa sesja pytań i odpowiedzi na żywo, w jednym wybranym terminie.

      Terminy do wyboru:

 • 16.04.2024 r. od godz. 10:00
 • 10.05.2024 r. od godz. 10:00
 • 27.05.2024 r. od godz. 10:00

Cena szkolenia 2w1: 495,00 zł (+VAT*) za 1 osobę

* Cena brutto: 608,85 zł.
* Szkolenie zwolnione z podatku VAT, jeśli płatność jest w całości ze środków publicznych.

 

Mają Państwo również możliwość nabyć samo szkolenie w formie nagrania (z materiałami i certyfikatem),
z opcją dokupienia sesji na żywo w późniejszym czasie.

Cena szkolenia: 395,00 zł (+VAT*) za 1 osobę

Cena brutto: 485,85 zł

Cena szkoleniowej sesji zamawianej osobno, w późniejszym terminie, to: 350 zł netto (+ VAT*) / 430,50 zł brutto 
szczegóły na: https://www.kursy.aserto.edu.pl/szkoleniowa-sesja-pytan-i-odpowiedzi/

* Szkolenie zwolnione z podatku VAT, jeśli płatność jest w całości ze środków publicznych.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania:

Czy wystawiają Państwo fakturę na szkolenie?

Naturalnie tak.

Jaki jest koszt szkolenia końcowy szkolenia?

Jeżeli zamawiającym jest jednostka budżetowa, gdzie uczestnictwo jest finansowane w całości ze środków publicznych, to kwotą do zapłaty będzie kwota netto, a fakturę wystawimy bez VAT. W przypadku, gdy uczestnictwo nie jest finansowane ze środków publicznych, to do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Co jeżeli nie będę mieć możliwości uczestniczenia w sesji w wybranym terminie? Czy będzie można uczestniczyć w innym terminie? 

Naturalnie tak, wystarczy krótka wiadomość mailowa do nas na adres: biuro@aserto.edu.pl, a my przeniesiemy uczestnictwo w sesji na inny, wybrany przez Panią/Pana termin.

Kiedy będą Państwo wysyłali dostępy do szkoleń w formie nagranej?

Dostępy do szkolenia nagranego będą wysyłane do 2 dni roboczych od dnia otrzymania poprawnie złożonego zgłoszenia.

 

Kiedy będą Państwo wysyłali faktury za zamówiony Pakiet Szkoleń 2 w 1?

Faktury będziemy wysyłali w dniu przesyłania dostępów do szkoleń w formie nagrań. Dostępy do szkoleń nagranych będą wysyłane do 2 dni roboczych od dnia otrzymania poprawnie złożonego zgłoszenia.

Czy istnieje możliwość płatności w ratach za Pakiet Szkoleń 2 w 1?

Istnieje możliwość płatności ratalnej, w tym celu prosimy o kontakt pod adresem: biuro@aserto.edu.pl lub 731-945-280

Szkolenie ZFŚS dla
jednostek budżetowych (bez oświaty)

Szkolenie ZFŚS dla
publicznych placówek oświatowych

Copyright © 2018-2024 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl