Szkolenie Wczasy pod gruszą i świadczenia urlopowe – dn. 9.07.2024

Wczasy pod gruszą
i świadczenia urlopowe

prawo i praktyka
szkolenie w dniu 9 lipca 2024 r.

Szkolenie dla:
• jednostek budżetowych,
• publicznych placówek oświatowych (Karta Nauczyciela)
• firm z sektora prywatnego (w tym spółek)

szkolenie prowadzi:

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 27-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. 

Autor wielu publikacji oraz książek z zakresu ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS oraz ZFSSlettera, największego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii:

Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dla kogo jest szkolenie?​

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za wydatkowanie środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w szczególności: pracodawców, kadrowych, płacowych, pracowników administracyjnych, dokonujących obliczeń oraz przekazania środków ZFŚS na konto bankowe oraz wszystkich zainteresowanych tym tematem.

Efekty kształcenia:

Uczestnicy zapoznają się z wiedzą z zakresu programu szkolenia.

Ramowy program szkolenia*:

 1. Co to jest Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych i kto ma obowiązek go utworzyć?
 2. Kto jest zwolniony z tworzenia ZFŚS i wypłaca świadczenie urlopowe?
 3. Jak można zwolnić się z wypłaty świadczenia urlopowego dla pracowników?
 4. Czym jest świadczenie urlopowe z ustawy o ZFŚS?
 5. Zasady wypłaty świadczenia urlopowego z ustawy o ZFŚS i jego wysokość w 2024 roku.
 6. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli z Karty Nauczyciela – zasady wypłaty, kwota świadczenia w 2024 roku, sytuacje szczególne.
 7. Co to są tzw. wczasy pod gruszą, z czego wynikają i jak działają w praktyce.
 8. Osoby uprawnione do świadczeń urlopowych.
 9. Osoby uprawnione do „wczasów pod gruszą”.
 10. Różnice i podobieństwa między świadczeniami urlopowymi a „wczasami pod gruszą”.
 11. Błędy w zakresie „wczasów pod gruszą” i świadczeń urlopowych oraz ich konsekwencje.
 12. Czy „wczasy pod gruszą” mają być zależne od 14 dni urlopu wypoczynkowego?
 13. Świadczenia urlopowe i „wczasy pod gruszą” a podatek oraz składki do ZUS – kiedy i w jakich okolicznościach należy zapłacić podatek i składki do ZUS.
 14. Przykładowe zapisy w regulaminie dotyczące „wczasów pod gruszą”.

*Program i opis szkolenia chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie części lub całości programu szkoleniowego bez pisemnej zgody autora jest zabronione. Copyright © by ASERTO Joanna Krystyna Robak.

Zamawiający otrzyma:​

książka „Wczasy pod gruszą i świadczenia urlopowe, wszystko co warto wiedzieć przed wypłatą w 2024 r.”:

certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,

✓ uczestnictwo w szkoleniu, wiedzę,

✓ możliwość zadawania pytań do trenera na żywo podczas szkolenia – odpowiedzi są udzielane w dniu szkolenia.

 

 CZAS SZKOLENIA: ok 2  godzin

Termin i warunki:

Szkolenie na żywo

dn. 9 lipca 2024 r. g. 10:00 – 12:00

WAŻNE:
Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy:

– komputer z głośnikiem, smartfon lub laptop,
– dostęp do Internetu,
– posiadać podstawowe umiejętności komputerowe – bardzo prosty sposób uczestnictwa w szkoleniu i kontaktu na żywo z prowadzącym.

W przeddzień oraz w dniu szkolenia wysyłamy maila z linkiem do pokoju webinarowego, oraz materiałami szkoleniowymi. 
Czas trwania szkolenia planowany jest od 10:00 do 14:00.

Pytania do prowadzącego szkolenie zadaje się za pomocą czatu dostępnego na platformie, na której będzie prowadzona sesja pytań. Na ok. 10 minut przed szkoleniem uczestnicy mają możliwość poćwiczenia pisania na czacie (w razie potrzeby).

Format szkolenia:


Opinie po naszych szkoleniach:

Opinie zweryfikowane, zamieszczone przez uczestników szkoleń na TrustMate:

Cena i zamówienie:

Zamówienie szkolenia:

Cena: 245,00 zł (+VAT*) / osoba

(szkolenie + materiały + certyfikat)

Szkolenie zwolnione z podatku VAT, jeśli płatność jest w całości ze środków publicznych.
Stawka podatku VAT 23%. Cena z podatkiem VAT wynosi 301,35 zł.
 

Szkolenie dostępne jedynie w ramach Pakietu Wakacyjnego:

Szkolenie ZFŚS dla
jednostek budżetowych (bez oświaty)

Szkolenie ZFŚS dla
sektora prywatnego (w tym spółek)

Copyright © 2018-2024 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl