Szkolenie Podatek dochodowy a ZFŚS w 2024 roku – dn.12.01.2024

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
a podatek dochodowy
- w praktyce

szkolenie w dniu 12 stycznia 2024 r.

Szkolenie dla:
• jednostek budżetowych,
• publicznych placówek oświatowych
• firm z sektora prywatnego (w tym spółek)

szkolenie prowadzi:

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 27-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. 

Autor wielu publikacji oraz książek z zakresu ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS oraz ZFSSlettera, największego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii:

Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dla kogo jest szkolenie?​

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za obliczanie i przekazywanie podatku do urzędu skarbowego, w szczególności: pracodawców, kadrowych, płacowych, pracowników administracyjnych oraz wszystkich zainteresowanych tym tematem.

Efekty kształcenia:

Uczestnicy:

 • poznają aktualne zasady opodatkowania świadczeń wypłaconych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz zasady przedmiotowych i podmiotowych zwolnień podatkowych od świadczeń wypłaconych z ZFŚS.
 • nabędą umiejętność praktycznego (na konkretnych przykładach liczbowych) stosowania najnowszych przepisów. Będą wiedzieć, jak opodatkować świadczenia wypłacone w 2023 roku oraz w 2024 roku.

Ramowy program szkolenia*:

 1. Co to jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) i kto może z niego korzystać?
 2. Kontrola skarbowa środków z ZFŚS.
 3. Rodzaje działalności socjalnej finansowanej ze środków ZFŚS.
 4. Rola regulaminu ZFŚS w opodatkowaniu świadczeń.
 5. Jakie świadczenia z ZFŚS podlegają opodatkowaniu, a jakie są z niego zwolnione.
 6. Zwolnienia podatkowe ze względu na rodzaj świadczenia:
  • jak udokumentować zapomogi losowe i w związku z długotrwałą chorobą lub śmiercią, aby były zwolnione z podatku,
  • świadczenia w związku z pobytem dzieci w przedszkolach, żłobkach i klubach dziecięcych a świadczenia sprawowane przez dziennego opiekuna lub nianię,
  • dopłaty do wypoczynku dla dzieci do ukończenia 18 roku życia – co z podatkiem, jeśli dziecko ukończy 18 lat w trakcie wczasów lub kolonii?
 1. Jaki jest roczny limit zwolnienia od podatku (tzw. kwota wolna od podatku) w 2023 roku i 2024 roku dla:
  • emerytów,
  • rencistów,
  • osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
  • pracowników.
 1. Jaki jest podatek po przekroczeniu rocznego limitu zwolnienie dla:
  • emerytów,
  • rencistów,
  • osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
  • pracowników.
 1. Jakie rodzaje działalności wchodzą do limitu kwoty wolnej od podatku – ćwiczenia na praktycznych przykładach.
 2. Podatek od umorzenia pożyczki mieszkaniowej dla:
  • żyjącego pracownika,
  • żyjącego emeryta lub rencisty,
  • nieżyjącego pracownika, emeryta lub rencisty – czy może podatek dla ich rodziny? Kiedy, jak i w jakim przypadku rodzina zostanie obciążona podatkiem.
 1. Bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.
 2. Czym różni się karta upominkowa od karty przedpłaconej i jakie to ma konsekwencje podatkowe?
 3. Wycieczki i wyjazdy zorganizowane przez pracodawcę.
 4. Integracja.
 5. Wczasy krajowe i zagraniczne.
 6. Paczki dla dzieci.
 7. Prezenty z ZFŚS.
 8. Organizacja jubileuszy zakładowych, wigilii lub spotkania opłatkowego.
 9. Karty na fitness i inne rodzaje aktywności.
 10. Działalność kulturalno-oświatowa i sportowo-rekreacyjna.
 11. Termin zapłaty zaliczki na podatek do urzędu skarbowego.
 12. Kto „pilnuje” kwoty wolnej od podatku, gdy pracownik jest zatrudniony u kilku pracodawców.
 13. Jak długo przechowywać dokumentację ZFŚS do celów podatkowych.
 14. Jaką dokumentację należy przechowywać do celów podatkowych.
 15. Zwolnienia podatkowe dla wybranych grup pracowników.
 16. Kto płaci podatek w przypadki dofinansowania z ZFŚS dla męża/żony pracownika lub partnera/partnerki pracownika?
 17. Świadczenia dla pełnoletniego dziecka pracownika a podatek?
 18. Co wliczać do opodatkowaniazadania na przykładach liczbowych.
 19. Jak obliczać zaliczkę na podatek w praktyce – przykłady liczbowe.
 20. Kartoteka wypłaconych świadczeń.
 21. Najczęściej spotykane błędy.
 22. Orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe.
 23. Sesja pytań.

*Program i opis szkolenia chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie części lub całości programu szkoleniowego bez zgody autora jest zabronione. Copyright © by ASERTO Joanna Krystyna Robak.

Zamawiający otrzyma:​

materiały szkoleniowe w formie książki (e-booka) o podatku dochodowych na 2024 rok od świadczeń z ZFŚS,

certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,

✓ uczestnictwo w szkoleniu, wiedzę,

✓ możliwość zadawania pytań do trenera na żywo podczas szkolenia – odpowiedzi są udzielane w dniu szkolenia.

 

 CZAS SZKOLENIA: 2 godziny zegarowe 

Termin i warunki:

12 stycznia 2024 r. (piątek)

od godz. 10:00 do 12:00

 

Termin dodatkowej sesji pytań i odpowiedzi:

25 sierpnia 2022 r. (czwartek)

godz. 12:00 – 14:00 *

* sesja może się wydłużyć w przypadku dużej ilości pytań od uczestników

WAŻNE:
Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy:

– komputer z głośnikiem, smartfon lub laptop,
– dostęp do Internetu,
– podstawowych umiejętności komputerowych, bardzo prosty sposób uczestnictwa w szkoleniu i kontaktu na żywo z prowadzącym.


W przeddzień oraz w dniu szkolenia wysyłamy maila z linkiem do pokoju webinarowego i materiałami szkoleniowymi. 
Czas trwania szkolenia planowany jest od 10:00 do 12:00.

Pytania do prowadzącego szkolenie zadaje się za pomocą czatu dostępnego na platformie, na której będzie prowadzona sesja pytań. Na ok. 10 minut przed szkoleniem uczestnicy mają możliwość poćwiczenia pisania na czacie (w razie potrzeby).

Format szkolenia:


Opinie po ostatnich szkoleniach na temat ZFŚS:

Opinie zweryfikowane, zamieszczone przez uczestników szkolenia bezpośrednio po szkoleniu na platformie trustmate.io

Cena i zamówienie:

Zamówienie szkolenia:

Szkolenie prowadzone na żywo (online)

12 stycznia 2024 r. (piątek) w godz. od 10:00 do 12:00

(szkolenie + materiały + certyfikat)

Cena:

245,00 zł (+VAT*) za osobę

Szkolenie zwolnione z podatku VAT, jeśli płatność jest w całości ze środków publicznych.

Stawka podatku VAT 23%. Cena z podatkiem VAT wynosi 301,35 zł za 1 osobę. 

Zamówienia przez formularz dla jednostek budżetowych (faktura wystawiana w dniu udzielenia dostępu do szkolenia)
i sektora prywatnego, gdy płatność jest na podstawie proformy:

Zamówienia przez sklep dla firm i osób prywatnych
(płatność ekspresowa, natychmiastowa faktura):

Szkolenie ZFŚS dla
jednostek budżetowych (bez oświaty)

Szkolenie ZFŚS dla
sektora prywatnego (w tym spółek)

Copyright © 2018-2024 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl