Szkolenie Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 roku – dn.23.02.2024

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Odpis w 2024 roku
- w praktyce

szkolenie w dniu 23 lutego 2024 r.

Szkolenie dla:
• jednostek budżetowych,
• publicznych placówek oświatowych (Karta Nauczyciela)
• firm z sektora prywatnego (w tym spółek)

szkolenie prowadzi:

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 26-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. 

Autor wielu publikacji oraz książek z zakresu ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS oraz ZFSSlettera, największego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii:

Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dla kogo jest szkolenie?​

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za dokonywanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w szczególności: pracodawców, kadrowych, płacowych, pracowników administracyjnych, dokonujących obliczeń oraz przekazania środków ZFŚS na konto bankowe oraz wszystkich zainteresowanych tym tematem.

Efekty kształcenia:

Uczestnicy:

 • poznają zasady dokonywania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz najnowsze zmiany prawne w tym zakresie na 2023 rok.
 • nabędą umiejętność praktycznego (na konkretnych przykładach liczbowych) stosowania najnowszych przepisów o ZFŚS oraz Karty Nauczyciela w temacie odpisu.
 • będą wiedzieć, jak dokonać korekty odpisu na 2024 rok.

Ramowy program szkolenia*:

 1. Tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) i wysokość odpisu: 
  – informacje ogólne, w tym podstawy obliczenia odpisu,
  – jak stosować zaokrąglenia do odpisu,
  – kto może dowolnie kształtować wysokość odpisu.
 2. Odpis na 2024 rok,
  w tym szczególne przypadki dotyczące nauczycieli i emerytów nauczycieli.
 3. Odpis na emerytów i rencistów.
 4. Odpis na emerytów i rencistów nauczycieli w 2023 roku.
  UWAGA: całkowita nowość i zmiana odpisu od 2024 roku dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. 
 5. Odpis na pracowników posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
 6. Odpis na pracowników młodocianych.
 7. Ustalenie przeciętnego zatrudnienia (również przy niepełnym wymiarze czasu pracy) w ciągu roku – na przykładach liczbowych:
  – zasady ogólne,
  – pracownik na urlopie bezpłatnym oraz na urlopach związanych z rodzicielstwem,
  – kogo nie wliczamy do przeciętnego zatrudnienia,
  – kogo wliczamy do przeciętnego zatrudnienia,
  – ustalenie przeciętnego zatrudnienia – przykłady liczbowe, w tym praktyczne arkusze Excel.
 8. Metody ustalania przeciętnego zatrudnienia w obrębie miesiąca – na przykładach liczbowych:
  – informacje ogólne,
  – ustalenie przeciętnego zatrudnienia – przykłady liczbowe.
 9. Ustalenie odpisu krok po kroku – etapy i przykłady liczbowe, w tym praktyczny arkusz Excel do obliczania odpisu.
 10. Obowiązkowa korekta odpisu – jak ją zrobić krok po kroku?
  – zasady ogólne,
  – przykłady liczbowe.
 11. Ważne terminy.
 12. Najczęściej popełniane błędy.
 13. Sankcje za nieprzestrzeganie ustawy o ZFŚS – co i komu grozi oraz w jakim przypadku.
 14. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania od uczestników najnowszych szkoleń.
 15. Sesja pytań.

*Program i opis szkolenia chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie części lub całości programu szkoleniowego bez zgody autora jest zabronione. Copyright © by ASERTO Joanna Krystyna Robak.

Zamawiający otrzyma:​

książkę (e-book) o odpisie na ZFŚS na 2024 rok, 
(książka obecnie jest w trakcie pisania, czeka na ogłoszenie przez Prezesa GUS informacji o wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 roku i w drugim półroczu 2023 roku – termin ogłoszenia mija 20 lutego 2023 roku),

autorskie wzory arkuszy Excel do własnego wykorzystania,

certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,

✓ uczestnictwo w szkoleniu, wiedzę,

✓ możliwość zadawania pytań do trenera na żywo podczas szkolenia – odpowiedzi są udzielane w dniu szkolenia.

 

 CZAS SZKOLENIA: 2 godziny zegarowe 

Termin i warunki:

23 lutego 2024 r. (piątek)

od godz. 9:00 do 11:00

 

Termin dodatkowej sesji pytań i odpowiedzi:

25 sierpnia 2022 r. (czwartek)

godz. 12:00 – 14:00 *

* sesja może się wydłużyć w przypadku dużej ilości pytań od uczestników

WAŻNE:
Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy:

– komputer z głośnikiem, smartfon lub laptop,
– dostęp do Internetu,
– podstawowe umiejętności komputerowe, bardzo prosty sposób uczestnictwa w szkoleniu i kontaktu na żywo z prowadzącym.


W przeddzień oraz w dniu szkolenia wysyłamy maila z linkiem do pokoju webinarowego i materiałami szkoleniowymi. 
Czas trwania szkolenia planowany jest od 9:00 do 11:00.

Pytania do prowadzącego szkolenie zadaje się za pomocą czatu dostępnego na platformie, na której będzie prowadzona sesja pytań. Na ok. 10 minut przed szkoleniem uczestnicy mają możliwość poćwiczenia pisania na czacie (w razie potrzeby).

Format szkolenia:


Opinie z 2023 roku szkoleniu na temat odpisu:

Opinie zweryfikowane, zamieszczone przez uczestników szkoleń na TrustMate:

Cena i zamówienie:

Zamówienie szkolenia:

Szkolenie prowadzone na żywo (online)

23 lutego 2024 r. (piątek) w godz. od 9:00 do 11:00

(szkolenie + materiały – w tym arkusze Excel)

Cena:

245,00 zł (+VAT*) za osobę

Szkolenie zwolnione z podatku VAT, jeśli płatność jest w całości ze środków publicznych.

Stawka podatku VAT 23%. Cena z podatkiem VAT wynosi 301,35 zł za 1 osobę. 

Zamówienia przez formularz dla jednostek budżetowych (faktura wystawiana w dniu udzielenia dostępu do szkolenia)
i sektora prywatnego, gdy płatność jest na podstawie proformy:

Zamówienia przez sklep dla firm i osób prywatnych
(płatność ekspresowa, natychmiastowa faktura):

Szkolenie ZFŚS dla
jednostek budżetowych (bez oświaty)

Szkolenie ZFŚS dla
sektora prywatnego (w tym spółek)

Copyright © 2021 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl