Regulamin ZFŚS – szkolenie

REGULAMIN
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

z uwzględnieniem jednostek budżetowych,
w tym publicznych placówek oświatowych

w 2023 roku
- szkolenie praktyczne

PRZEDSPRZEDAŻ

szkolenie prowadzi:

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 26-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. 

Autor wielu publikacji oraz książek z zakresu ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS oraz ZFSSletteranajwiększego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii:

Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności:
– pracodawców (w tym dyrektorów szkół, przedszkoli)
– kierowników, 
– kadrowych,
– członków komisji socjalnej,
– pracowników administracyjnych
 prowadzących sprawy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
– reprezentantów związków zawodowych,
– pracowników reprezentujących interesy załogi w sprawach dotyczących ZFŚS,
oraz wszystkich zainteresowanych sprawami ZFŚS.

Efekty kształcenia:

Uczestnicy poznają zasady funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz zasady tworzenia Regulaminu ZFŚS. Nabędą umiejętność ułożenia i zmiany swojego regulaminu w praktyce i unikania najczęściej popełnianych błędów. Poznają procedurę tworzenia projektu regulaminu. Będą wiedzieć jakich zapisów powinni unikać w Regulaminie ZFŚS, a jakie zapisy warto zamieścić, aby uprościć procedury i wyeliminować wiele problemów. Nabędą wiedzę, jak zabezpieczyć się przed skutkami
Polskiego Ładu, aby prawidłowo badać sytuację socjalną i przydzielać pomoc w odpowiedniej wysokości oraz jak w praktyce bezproblemowo zorganizować pożyczki mieszkaniowe, czy też powołać komisję socjalną. Będą wiedzieć jakie formy pomocy zastosować oraz jak zróżnicować świadczenia, aby nie narazić się na zarzut pozornego zróżnicowania.

Ramowy program szkolenia*:

 1. Szkolenie prowadzone jest na praktycznym przykładzie regulaminu ZFŚS, w tym wniosków, oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, tabel dofinansowania, planu rzeczowo-finansowego, umowy pożyczki mieszkaniowej. Kolejne elementy omawiane są krok po kroku ze szczególnym uwzględnieniem wybranych problemów
 2. Zasady gospodarowania ZFŚS i cel działalności socjalnej – zarys
 3. Jak ustalić projekt regulaminu, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy wyborze rodzajów świadczeń oraz tworzeniu zasad i warunków ich wypłaty – praktyczne przykłady z życia wzięte;
  • jakich błędnych zapisów unikać w Regulaminie ZFŚS (z przykładami zacytowanymi z różnych regulaminów),
  • jakie zapisy warto zamieścić w Regulaminie, aby uprościć procedury i wyeliminować najczęstsze problemy (z przykładami)
  • jak dostosować zapisy Regulaminu, wniosków i oświadczenia o sytuacji socjalnej do nowych okoliczności, które przyniósł Polski Ład, aby prawidłowo badać sytuację socjalną i przydzielać pomoc w odpowiedniej wysokości dla odpowiednich osób,
 1. Procedura uzgadniania projektu regulaminu ze związkami zawodowymi
 2. Procedura uzgadniania regulaminu z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów – w przypadku braku związków zawodowych. Czy może być więcej niż jeden przedstawiciel załogi?
 3. Plan rzeczowo-finansowy (preliminarz) – wzór w 2 wariantach
 4. Procedura zmiany regulaminu, jego załączników lub planu rzeczowo-finansowego
 5. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS – podejście prawne i praktyczne:
  • jakie osoby należy obowiązkowo wymienić w regulaminie jako osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS,
  • jakich osób nie można wykluczyć z ZFŚS,
  • jakich osób nie warto uprawnić do korzystania z ZFŚS i w jakich okolicznościach,
  • jak zabezpieczyć się przed zbyt dużym gronem osób uprawnionych w przypadku niewielkich możliwości finansowych Funduszu,
  • co z pracownikami na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich lub dla poratowania zdrowia,
  • co ze stażystami, pracownikami tzw. interwencyjnymi i praktykantami,
  • co z osobami na umowach zlecenia i umowach o dzieło,
  • co z członkami rodzin po zmarłym pracowniku lub emerycie,
  • co z nauczycielami uzupełniającymi etaty,
  • co z nieformalnymi związkami – jak to rozwiązać w praktyce?
 1. Komisja socjalna
  • czy może być komisja socjalna?
  • czy musi być komisja socjalna?
  • przykładowe zapisy w regulaminie ZFŚS z omówieniem
 1. Rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie. Przykłady wydatków niepodlegających finansowaniu z ZFŚS. Jak w praktyce ustalić:
  • rodzaje świadczeń
  • zasady i warunki przyznawania pomocy finansowej i rzeczowej.
 1. Wzory wniosków o przyznanie pomocy (w 2 wariantach)
 2. Klauzule dotyczące emerytów
 3. Czy badać sytuację socjalną za miesiąc, 3 miesiące, czy rok poprzedni?
 4. Wzór oświadczenia o sytuacji życiowej rodzinnej i materialnejw 2 wariantach, tj. kwotowym i „widełkowym” – z omówieniem w świetle aktualnych przepisów ochrony danych osobowych oraz nowego Polskiego Ładu
  • co to jest sytuacja socjalna i dlaczego powinna być uczciwie zbadana?
  • jak badać sytuację socjalną, aby pozyskać faktyczne, porównywalne dane – dotyczy to zwłaszcza pewnej szerokiej grupy pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą
  • problematyka ustalania sytuacji socjalnej (autorski praktyczny przykład)
  • świadczenia 500+, alimenty, program RKO, rodzinne, zasiłki i inne przysporzenia
   a kryterium socjalne
  • rozdzielność majątkowa a badanie sytuacji socjalnej
  • dopuszczalne sposoby pozyskiwania i potwierdzania przez pracodawcę sytuacji materialnej osób uprawnionych – po 2019r., co może pracodawca w świetle przepisów RODO po zmianie ustawy
  • dostęp do danych ZFŚS – jakie warunki należy spełnić?
  • dokumenty potwierdzające sytuację życiową, w tym dane sensytywne – czego może żądać pracodawca?
  • czy niezłożenie oświadczenia lub dokumentów potwierdzających wysokość dochodów może być podstawą do odmowy świadczenia?
 1. Wzory tabeli dopłat wraz z omówieniem, jak w praktyce zróżnicować świadczenia, aby nie narazić się na zarzut pozornego zróżnicowania – w tym przykłady praktyczne
 2. Pożyczki mieszkaniowe
  • jakie zapisy należy wprowadzić, a jakich unikać, aby nie mieć problemów w praktyce
  • jak zabezpieczyć się przed brakiem spłaty pożyczki mieszkaniowej – w tym najczęstsze błędy (z przykładami zacytowanymi z różnych regulaminów)
  • wzór wniosku o pożyczkę mieszkaniową
  • wzór umowy pożyczki
  • oprocentowanie – przykładowe wzory
 1. Wzory zapisów szczególnych, np. regulujących sprawy podpisywania decyzji np. dla Dyrektora publicznej placówki oświatowej oraz dotyczące emerytów nauczycieli.

*Program i opis szkolenia chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie części lub całości programu szkoleniowego bez zgody autora jest zabronione. Copyright © by ASERTO Joanna Krystyna Robak.

Zamawiający otrzyma:

✓ autorskie materiały napisane w formie książkowej,

autorskie wzory: regulaminu dostosowane do potrzeb jednostek budżetowych, oświadczenia o sytuacji socjalnej i wniosków tabel dofinansowania, umowy pożyczki mieszkaniowej, planów rzeczowo-finansowych do własnego wykorzystania w formie .pdf i Word,

✓ certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,

✓ uczestnictwo w szkoleniu, wiedzę

✓ możliwość dołączenia do grupy na Facebooku dedykowanej tylko dla uczestników szkoleń

 

 CZAS SZKOLENIA NAGRANEGO: ok. 4 godzin

Termin szkolenia:

Szkolenie w formie nagrania wideo
z wielokrotnym dostępem przez 3 miesięcy
wraz z materiałami do pobrania i certyfikatem

Szkolenie jest aktualizowane (w razie potrzeby) przez cały okres dostępu, a uczestnicy dostają możliwość obejrzenia nowego nagrania i otrzymują dostęp do nowych, uaktualnionych materiałów. 

Termin dodatkowej sesji pytań i odpowiedzi:

25 sierpnia 2022 r. (czwartek)

godz. 12:00 – 14:00 *

* sesja może się wydłużyć w przypadku dużej ilości pytań od uczestników

WAŻNE:
Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy:

– komputer z głośnikiem, smartfon lub laptop
– dostęp do Internetu,
– nie wymaga umiejętności komputerowych, bardzo prosty sposób uczestnictwa w szkoleniu
i kontaktu na żywo z prowadzącym.

Do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia wysyłamy maila z dostępem do szkolenia w formie nagrań wideo (w tym materiałów szkoleniowych i wzorów dokumentów).


Format szkolenia:

Fragment sesji pytań i odpowiedzi:

Opinie po ostatnio przeprowadzonych szkoleniach:

* Opinie zweryfikowane - zebrane bezpośrednio po szkoleniu poprzez ankietę wewnętrzną dla uczestników szkolenia na portalu Clickmeeting.com
 
Ogrom wiedzy przekazywanej w perfekcyjny sposób. Szkolenia prowadzone znakomicie i z ogromną pasją Pani Joanny. Bardzo profesjonalne materiały szkoleniowe i przystępne ceny szkoleń. Serdecznie podziękowania!Obsługa związana z zakupem szkolenia, cena, sprawy techniczne związane ze szkoleniem - rozwiązania na najwyższym poziomie. Prowadzenie szkolenia, sposób i przekazywanie wiedzy - mistrzostwo. Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia, materiały otrzymane przed szkoleniem bardzo pomocne. Dziękuję.Szkolenia z Panią Joanną Robak są perfekcyjnie przygotowane, Pani Joanna ma ogromną wiedzę merytoryczną i co najważniejsze dla osoby biorącej udział w szkoleniach - potrafi ją przekazać w przystępny sposób. Bardzo polecam firmę Aserto :)
* Opinie zweryfikowane - zebrane za pośrednictwem portalu TrustMate.io poprzez indywidualny link przesłany bezpośrednio do uczestników szkolenia.

Cena i warunki:

Szkolenie zdalne, w formie nagrań wideo z materiałami i wzorami dokumentów (w tym regulaminu ZFŚS).

Szkolenie w formie nagrań wideo jest podzielone na dogodne lekcje, z wielokrotnym dostępem przez 3 miesięcy. Lekcje są aktualizowane (w razie potrzeby, np. zmiana prawa) przez cały okres dostępu, a uczestnicy dostają możliwość obejrzenia nowego nagrania i otrzymują dostęp do nowych, uaktualnionych materiałów.

ASERTO Joanna Krystyna Robak nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Promocyjna cena szkolenia do

27 października 2022r. (czwartek) do g. 12:00


lub do wyczerpania miejsc - brak wolnych miejsc

Do końca promocji zostało:

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut
 • 00Sekund

Promocyjna cena szkolenia do 10 września 2022r. (środa)

Do końca promocji zostało:

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut
 • 00Sekund

Zamówienie poprzez
formularz

Szkolenie nagrane

Dostęp na 3 miesiące

(wideo + materiały – w tym wzory dokumentów)

 
Cena: 597,00 zł brutto / osoba

Zamówienie
przez sklep internetowy

Szkolenie nagrane

Dostęp na 3 miesiące

(wideo + materiały – w tym wzory dokumentów)

 
Cena: 597,00 zł brutto / osoba

Zamówienie poprzez formularz

Szkolenie nagrane

Dostęp na 3 miesiące

(wideo + materiały, w tym wzory dokumentów)

 
Cena: 597,00 zł (+VAT*) / osoba

* szkolenie opłacone w całości ze środków publicznych
jest zwolnione z podatku VAT

Zamówienia przez formularz dla jednostek budżetowych
(faktura wystawiana w dniu szkolenia)
i sektora prywatnego, gdy płatność jest na podstawie proformy:

Zamówienia przez firmy i osoby prywatne (sklep, płatność ekspresowa, natychmiastowa faktura):

Zamówienie poprzez
formularz

Szkolenie webinarowe 

28 października 2022 r. godz. 10:00 – 15:00

(szkolenie + materiały – w tym wzory dokumentów)

Link do webinaru wraz z materiałami szkoleniowymi zostanie wysłany w przeddzień szkolenia

Cena promocyjna:

Cena: 445,00 zł brutto za 2 osoby

(dla zamówień złożonych do 27.10.2022 r. do g. 12:00
lub do wyczerpania miejsc)

 

Cena regularna:

Cena: 890,00 zł brutto za 2 osoby

(dla zamówień złożonych po 27.10.2022 r., po g.12:00
lub gdy skończą się miejsca w promocji)

Zamówienie
przez sklep internetowy

Szkolenie webinarowe 

28 października 2022 r. godz. 10:00 – 15:00

(szkolenie + materiały – w tym wzory dokumentów)

Link do webinaru wraz z materiałami szkoleniowymi zostanie wysłany w przeddzień szkolenia

Cena promocyjna:

Cena: 445,00 zł brutto za 2 osoby

(dla zamówień złożonych do 27.10.2022 r. do g. 12:00
lub do wyczerpania miejsc)


Cena regularna:

Cena: 890,00 zł brutto za 2 osoby

(dla zamówień złożonych po 27.10.2022 r., po g.12:00
lub gdy skończą się miejsca w promocji)

Zamówienie poprzez
formularz

Szkolenie webinarowe 

28 czerwca 2022 r.

godz. 10:00 – 15:00 

plus

Dodatkowa sesja pytań i odpowiedzi

25 sierpnia 2022 r.

godz. 12:00 – 14:00 

(szkolenie + materiały – w tym wzory dokumentów)

Link do webinaru wraz z materiałami szkoleniowymi zostanie wysłany w przeddzień szkolenia

Cena regularna:

Cena: 445,00 zł brutto za 1 osobę
 
 

Zamówienie
przez sklep internetowy

Szkolenie webinarowe 

28 czerwca 2022 r.

godz. 10:00 – 15:00 

plus

Dodatkowa sesja pytań i odpowiedzi

25 sierpnia 2022 r.

godz. 12:00 – 14:00 

(szkolenie + materiały – w tym wzory dokumentów)

Link do webinaru wraz z materiałami szkoleniowymi zostanie wysłany w przeddzień szkolenia

Cena regularna:

Cena: 445,00 zł brutto za 1 osobę

Cena promocyjna:

Cena: 445,00 zł brutto za 2 osoby 
 
 

Szkolenie ZFŚS dla
jednostek budżetowych (bez oświaty)

Szkolenie ZFŚS dla
sektora prywatnego (w tym spółek)

Copyright © 2021 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl