Regulamin ZFŚS – szkolenie

REGULAMIN
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

z uwzględnieniem jednostek budżetowych,
w tym publicznych placówek oświatowych

w 2024 roku

- szkolenie praktyczne
- nagrane

PRZEDSPRZEDAŻ

szkolenie prowadzi:

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Od 1997 r. do 2013 r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010 r. do 2017 r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009 r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 27-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. 

Autor wielu publikacji oraz książek z zakresu ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS oraz ZFSSletteranajwiększego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii:

Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dla kogo jest szkolenie?​

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności:

 • pracodawców (w tym dyrektorów szkół, przedszkoli),
 • kierowników,
 • kadrowych,
 • członków komisji socjalnej,
 • pracowników administracyjnych prowadzących sprawy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • reprezentantów związków zawodowych,
 • pracowników reprezentujących interesy załogi w sprawach dotyczących ZFŚS, oraz wszystkich zainteresowanych sprawami ZFŚS.

Efekty kształcenia:

Uczestnicy:

 • poznają zasady funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz zasady tworzenia Regulaminu ZFŚS.
 • nabędą umiejętność ułożenia i zmiany swojego regulaminu w praktyce i unikania najczęściej popełnianych błędów.
 • poznają procedurę tworzenia projektu regulaminu.
 • będą wiedzieć jakich zapisów powinni unikać w Regulaminie ZFŚS, a jakie zapisy warto zamieścić, aby uprościć procedury i wyeliminować wiele problemów.
 • nabędą wiedzę, jak zabezpieczyć się przed skutkami Polskiego Ładu, aby prawidłowo badać sytuację socjalną i przydzielać pomoc w odpowiedniej wysokości oraz jak w praktyce bezproblemowo zorganizować pożyczki mieszkaniowe, czy też powołać komisję socjalną.
 • będą wiedzieć jakie formy pomocy zastosować oraz jak zróżnicować świadczenia, aby nie narazić się na zarzut pozornego zróżnicowania.

Ramowy program szkolenia*:

 1. Szkolenie prowadzone jest na praktycznym przykładzie regulaminu ZFŚS, w tym wniosków, oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, tabel dofinansowania, planu rzeczowo-finansowego, umowy pożyczki mieszkaniowej. Kolejne elementy omawiane są krok po kroku ze szczególnym uwzględnieniem wybranych problemów.
 2. Zasady gospodarowania ZFŚS i cel działalności socjalnej – zarys.
 3. Jak ustalić projekt regulaminu, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy wyborze rodzajów świadczeń oraz tworzeniu zasad i warunków ich wypłaty – praktyczne przykłady z życia wzięte:
  • jakich błędnych zapisów unikać w Regulaminie ZFŚS (z przykładami zacytowanymi z różnych regulaminów),
  • jakie zapisy warto zamieścić w Regulaminie, aby uprościć procedury i wyeliminować najczęstsze problemy (z przykładami),
  • jak dostosować zapisy Regulaminu, wniosków i oświadczenia o sytuacji socjalnej do nowych okoliczności, które przyniósł Polski Ład, aby prawidłowo badać sytuację socjalną i przydzielać pomoc w odpowiedniej wysokości dla odpowiednich osób.
 1. Procedura uzgadniania projektu regulaminu ze związkami zawodowymi.
 2. Procedura uzgadniania regulaminu z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów – w przypadku braku związków zawodowych. Czy może być więcej niż jeden przedstawiciel załogi?
 3. Plan rzeczowo-finansowy (preliminarz) – wzór w 2 wariantach.
 4. Procedura zmiany regulaminu, jego załączników lub planu rzeczowo-finansowego.
 5. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS – podejście prawne i praktyczne:
  • jakie osoby należy obowiązkowo wymienić w regulaminie jako osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS,
  • jakich osób nie można wykluczyć z ZFŚS,
  • jakich osób nie warto uprawnić do korzystania z ZFŚS i w jakich okolicznościach,
  • jak zabezpieczyć się przed zbyt dużym gronem osób uprawnionych w przypadku niewielkich możliwości finansowych Funduszu,
  • co z pracownikami na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich i innych rodzajach nieobecności,
  • co ze stażystami, pracownikami tzw. interwencyjnymi i praktykantami,
  • co z osobami na umowach zlecenia i umowach o dzieło,
  • co z członkami rodzin po zmarłym pracowniku lub emerycie,
  • co z nauczycielami uzupełniającymi etaty,
  • co z nieformalnymi związkami – jak to rozwiązać w praktyce?
 1. Komisja socjalna:
  • czy może być komisja socjalna?
  • czy musi być komisja socjalna?
  • przykładowe zapisy w regulaminie ZFŚS z omówieniem.
 1. Rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie.
  Przykłady wydatków niepodlegających finansowaniu z ZFŚS.
 2. Jak w praktyce ustalić:
  • rodzaje świadczeń,
  • zasady i warunki przyznawania pomocy finansowej i rzeczowej.
 1. Wzory wniosków o przyznanie pomocy (w 2 wariantach).
 2. Klauzule dotyczące emerytów.
 3. Czy badać sytuację socjalną za miesiąc, 3 miesiące, czy rok poprzedni?
 4. Wzór oświadczenia o sytuacji życiowej rodzinnej i materialnejw 2 wariantach, tj. kwotowym i „widełkowym” – z omówieniem w świetle aktualnych przepisów ochrony danych osobowych oraz nowego Polskiego Ładu:
  • co to jest sytuacja socjalna i dlaczego powinna być uczciwie zbadana?
  • jak badać sytuację socjalną, aby pozyskać faktyczne, porównywalne dane – dotyczy to zwłaszcza pewnej szerokiej grupy pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą,
  • problematyka ustalania sytuacji socjalnej (autorski praktyczny przykład),
  • świadczenia 800+, alimenty, program RKO, rodzinne, zasiłki i inne przysporzenia a kryterium socjalne,
  • rozdzielność majątkowa a badanie sytuacji socjalnej,
  • dopuszczalne sposoby pozyskiwania i potwierdzania przez pracodawcę sytuacji materialnej osób uprawnionych –  co może pracodawca w świetle aktualnych przepisów RODO,
  • dostęp do danych ZFŚS – jakie warunki należy spełnić?
  • dokumenty potwierdzające sytuację życiową, w tym dane sensytywne – czego może żądać pracodawca?
  • czy niezłożenie oświadczenia lub dokumentów potwierdzających wysokość dochodów może być podstawą do odmowy świadczenia?
 1. Wzory tabeli dopłat wraz z omówieniem, jak w praktyce zróżnicować świadczenia, aby nie narazić się na zarzut pozornego zróżnicowania – w tym przykłady praktyczne.
 2. Pożyczki mieszkaniowe:
  • jakie zapisy należy wprowadzić, a jakich unikać, aby nie mieć problemów w praktyce,
  • jak zabezpieczyć się przed brakiem spłaty pożyczki mieszkaniowej – w tym najczęstsze błędy (z przykładami),
  • wzór wniosku o pożyczkę mieszkaniową,
  • wzór umowy pożyczki,
  • oprocentowanie – przykładowe wzory.
 1. Wzory zapisów szczególnych, np. regulujących sprawy podpisywania decyzji np. dla Dyrektora oraz dotyczące emerytów.

*Program i opis szkolenia chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie części lub całości programu szkoleniowego bez zgody autora jest zabronione. Copyright © by ASERTO Joanna Krystyna Robak.

Zamawiający otrzyma:​

 autorskie materiały w formie książki,

autorskie wzory: regulaminu dostosowane do potrzeb jednostek budżetowych, w tym publicznych placówek oświatowych,  oświadczenia o sytuacji socjalnej (wariant kwotowy i wariant „widełkowy”), wzory wniosków, tabel dofinansowania (różne warianty), umowy pożyczki mieszkaniowej, planów rzeczowo-finansowych do własnego wykorzystania,

certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,

✓ uczestnictwo w szkoleniu, wiedzę,

✓ dostęp do szkolenia nagranego przez okres 3 miesięcy

możliwość dołączenia do grupy na Facebooku dedykowanej tylko dla uczestników szkoleń płatnych.

Termin i warunki:

Szkolenie nagrane

z wielokrotnym dostępem online przez 3 miesiące.

WAŻNE:
Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy:

– komputer z głośnikiem, smartfon lub laptop
– dostęp do Internetu.

W dniu udostępnienia wyślemy do Państwa maila z instrukcją oraz danymi dostępowymi do platformy kursy.aserto.edu.pl gdzie będą mogli Państwo zapoznać się ze szkoleniem i materiałami szkoleniowymi.

Format szkolenia:

Opinie po ostatnio przeprowadzonych szkoleniach:

Cena i zamówienie:

Zamówienie

Cena: 597,00 zł (+VAT*) / osoba

Szkolenie zwolnione z podatku VAT, jeśli płatność jest w całości ze środków publicznych.
Stawka podatku VAT 23%. Cena z podatkiem VAT wynosi 734,31 zł.
 

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 597,00 zł netto za 1 osobę

Szkolenie Regulamin ZFŚS

na żywo dn. 17.01.2024 r.

Szkolenie ZFŚS dla
jednostek budżetowych (bez oświaty)

Szkolenie ZFŚS dla
sektora prywatnego (w tym spółek)

Copyright © 2018-2024 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl