Regulamin ZFŚS – szkolenie

REGULAMIN
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

odpowiedni dla jednostek budżetowych,
w tym publicznych placówek oświatowych

w 2023 roku
- szkolenie praktyczne

PRZEDSPRZEDAŻ

 • prawidłowe zapisy w regulaminie krok po kroku (w tym załączniki takie jak wnioski, oświadczenia, tabele dopłat, plan rzeczowo-finansowy)
 • badanie sytuacji socjalnej w świetle Nowego Ładu
 • jak uniknąć kar finansowych
 • wskazanie najczęściej spotykanych błędnych zapisów w regulaminach ZFŚS jednostek budżetowych
 • praktyka kontroli ZUS, PIP i US
 • analiza przykładowego regulaminu wraz z załącznikami 
szkolenie prowadzi:

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, kadr i płac, prowadzenia firmy, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. Autor wielu publikacji z zakresu ZFŚS oraz książkiZakładowy fundusz świadczeń socjalnych
a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem
”, książkiZakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zasady przyznawania wybranych świadczeń i opodatkowanie”, jak również e-booka5 groźnych błędów w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które kosztują. Na przykładach
z życia jednostek budżetowych, w tym placówek oświatowych
„.
Autor Akademii ZFŚS – praktycznego Kursu oraz ZFSSlettera, jedynego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. Prakty.

Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności pracodawców, (w tym dyrektorów publicznych szkół, przedszkoli), kierowników, kadrowych, członków komisji socjalnej, pracowników administracyjnych prowadzących sprawy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jak również reprezentantów związków zawodowych i pracowników reprezentujących interesy załogi w sprawach dotyczących ZFŚS.

Efekty kształcenia:

Uczestnicy poznają zasady funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz zasady tworzenia Regulaminu ZFŚS. Nabędą umiejętność ułożenia i zmiany swojego regulaminu w praktyce i unikania najczęściej popełnianych błędów. Poznają procedurę tworzenia projektu regulaminu. Będą wiedzieć jakich zapisów powinni unikać w Regulaminie ZFŚS, a jakie zapisy warto zamieścić, aby uprościć procedury i wyeliminować wiele problemów. Nabędą wiedzę, jak zabezpieczyć się przed skutkami
Polskiego Ładu, aby prawidłowo badać sytuację socjalną i przydzielać pomoc w odpowiedniej wysokości oraz jak w praktyce bezproblemowo zorganizować pożyczki mieszkaniowe. Będą wiedzieć jakie formy pomocy zastosować oraz jak zróżnicować świadczenia, aby nie narazić się na zarzut pozornego zróżnicowania

Ramowy program szkolenia*:

 1. Szkolenie prowadzone jest na praktycznym przykładzie regulaminu ZFŚS, w tym wniosków, oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, tabel dofinansowania, planu rzeczowo-finansowego, umowy pożyczki mieszkaniowej. Kolejne elementy omawiane są krok po kroku ze szczególnym uwzględnieniem wybranych problemów
 2. Zasady gospodarowania ZFŚS i cel działalności socjalnej – zarys
 3. Jak ustalić projekt regulaminu, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy wyborze rodzajów świadczeń oraz tworzeniu zasad i warunków ich wypłaty – praktyczne przykłady z życia wzięte;
  • jakich błędnych zapisów unikać w Regulaminie ZFŚS (z przykładami zacytowanymi z różnych regulaminów),
  • jakie zapisy warto zamieścić w Regulaminie, aby uprościć procedury i wyeliminować najczęstsze problemy (z przykładami)
  • jak dostosować zapisy Regulaminu, wniosków i oświadczenia o sytuacji socjalnej do nowych okoliczności, które przyniósł Polski Ład, aby prawidłowo badać sytuację socjalną i przydzielać pomoc w odpowiedniej wysokości dla odpowiednich osób,
 1. Procedura uzgadniania projektu regulaminu ze związkami zawodowymi
 2. Procedura uzgadniania regulaminu z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów – w przypadku braku związków zawodowych. Czy może być więcej niż jeden przedstawiciel załogi?
 3. Plan rzeczowo-finansowy (preliminarz) – wzór w 2 wariantach
 4. Procedura zmiany regulaminu, jego załączników lub planu rzeczowo-finansowego
 5. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS – podejście prawne i praktyczne:
  • jakie osoby należy obowiązkowo wymienić w regulaminie jako osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS,
  • jakich osób nie można wykluczyć z ZFŚS,
  • jakich osób nie warto uprawnić do korzystania z ZFŚS i w jakich okolicznościach,
  • jak zabezpieczyć się przed zbyt dużym gronem osób uprawnionych w przypadku niewielkich możliwości finansowych Funduszu,
  • co z pracownikami na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich lub dla poratowania zdrowia,
  • co ze stażystami, pracownikami tzw. interwencyjnymi i praktykantami,
  • co z osobami na umowach zlecenia i umowach o dzieło,
  • co z członkami rodzin po zmarłym pracowniku lub emerycie,
  • co z nauczycielami uzupełniającymi etaty,
  • co z nieformalnymi związkami – jak to rozwiązać w praktyce?
 1. Komisja socjalna
  • czy może być komisja socjalna?
  • czy musi być komisja socjalna?
  • przykładowe zapisy w regulaminie ZFŚS z omówieniem
 1. Rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie. Przykłady wydatków niepodlegających finansowaniu z ZFŚS. Jak w praktyce ustalić:
  • rodzaje świadczeń
  • zasady i warunki przyznawania pomocy finansowej i rzeczowej.
 1. Wzory wniosków o przyznanie pomocy (w 2 wariantach)
 2. Klauzule dotyczące emerytów
 3. Czy badać sytuację socjalną za miesiąc, 3 miesiące, czy rok poprzedni?
 4. Wzór oświadczenia o sytuacji życiowej rodzinnej i materialnejw 2 wariantach, tj. kwotowym i „widełkowym” – z omówieniem w świetle aktualnych przepisów ochrony danych osobowych oraz nowego Polskiego Ładu
  • co to jest sytuacja socjalna i dlaczego powinna być uczciwie zbadana?
  • jak badać sytuację socjalną, aby pozyskać faktyczne, porównywalne dane – dotyczy to zwłaszcza pewnej szerokiej grupy pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą
  • problematyka ustalania sytuacji socjalnej (autorski praktyczny przykład)
  • świadczenia 500+, alimenty, program RKO, rodzinne, zasiłki i inne przysporzenia
   a kryterium socjalne
  • rozdzielność majątkowa a badanie sytuacji socjalnej
  • dopuszczalne sposoby pozyskiwania i potwierdzania przez pracodawcę sytuacji materialnej osób uprawnionych – po 2019r., co może pracodawca w świetle przepisów RODO po zmianie ustawy
  • dostęp do danych ZFŚS – jakie warunki należy spełnić?
  • dokumenty potwierdzające sytuację życiową, w tym dane sensytywne – czego może żądać pracodawca?
  • czy niezłożenie oświadczenia lub dokumentów potwierdzających wysokość dochodów może być podstawą do odmowy świadczenia?
 1. Wzory tabeli dopłat wraz z omówieniem, jak w praktyce zróżnicować świadczenia, aby nie narazić się na zarzut pozornego zróżnicowania – w tym przykłady praktyczne
 2. Pożyczki mieszkaniowe
  • jakie zapisy należy wprowadzić, a jakich unikać, aby nie mieć problemów w praktyce
  • jak zabezpieczyć się przed brakiem spłaty pożyczki mieszkaniowej – w tym najczęstsze błędy (z przykładami zacytowanymi z różnych regulaminów)
  • wzór wniosku o pożyczkę mieszkaniową
  • wzór umowy pożyczki
  • oprocentowanie – przykładowe wzory
 1. Wzory zapisów szczególnych, np. regulujących sprawy podpisywania decyzji np. dla Dyrektora publicznej placówki oświatowej.

*Program i opis szkolenia chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie części lub całości programu szkoleniowego bez zgody autora jest zabronione. Copyright © by ASERTO Joanna Krystyna Robak.

Zamawiający otrzyma:

✓ autorskie materiały napisane w formie książkowej,

autorskie wzory: regulaminu dostosowane do potrzeb jednostek budżetowych, oświadczenia o sytuacji socjalnej i wniosków tabel dofinansowania, umowy pożyczki mieszkaniowej, planów rzeczowo-finansowych do własnego wykorzystania w formie .pdf i Word,

✓ certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,

✓ uczestnictwo w szkoleniu, wiedzę

✓ możliwość dołączenia do grupy na Facebooku dedykowanej tylko dla uczestników szkoleń

 

 CZAS SZKOLENIA NAGRANEGO: ok. 4 godzin

Termin szkolenia:

Szkolenie w formie nagrania wideo
z wielokrotnym dostępem przez 3 miesięcy
wraz z materiałami do pobrania i certyfikatem

Szkolenie jest aktualizowane (w razie potrzeby) przez cały okres dostępu, a uczestnicy dostają możliwość obejrzenia nowego nagrania i otrzymują dostęp do nowych, uaktualnionych materiałów. 

Termin dodatkowej sesji pytań i odpowiedzi:

25 sierpnia 2022 r. (czwartek)

godz. 12:00 – 14:00 *

* sesja może się wydłużyć w przypadku dużej ilości pytań od uczestników

WAŻNE:
Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy:

– komputer z głośnikiem, smartfon lub laptop
– dostęp do Internetu,
– nie wymaga umiejętności komputerowych, bardzo prosty sposób uczestnictwa w szkoleniu
i kontaktu na żywo z prowadzącym.

Do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia wysyłamy maila z dostępem do szkolenia w formie nagrań wideo (w tym materiałów szkoleniowych i wzorów dokumentów).


Format szkolenia:

Fragment sesji pytań i odpowiedzi:

Opinie po ostatnio przeprowadzonych szkoleniach:

* Opinie zweryfikowne - zebrane bezpośrednio po szkoleniu poprzez ankietę wewnętrzną dla uczestników szkolenia na portalu Clickmeeting.com
* Opinie zweryfikowne - zebrane za pośrednictwem portalu TrustMate.io poprzez indywidualny link przesłany bezpośrednio do uczestników szkolenia.

Cena i warunki:

Szkolenie zdalne, w formie nagrań wideo z materiałami i wzorami dokumentów (w tym regulaminu ZFŚS).

Szkolenie w formie nagrań wideo jest podzielone na dogodne lekcje, z wielokrotnym dostępem przez 3 miesięcy. Lekcje są aktualizowane (w razie potrzeby, np. zmiana prawa) przez cały okres dostępu, a uczestnicy dostają możliwość obejrzenia nowego nagrania i otrzymują dostęp do nowych, uaktualnionych materiałów.

ASERTO Joanna Krystyna Robak nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Promocyjna cena szkolenia do

27 października 2022r. (czwartek) do g. 12:00


lub do wyczerpania miejsc - brak wolnych miejsc

Do końca promocji zostało:

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut
 • 00Sekund

Promocyjna cena szkolenia do 10 września 2022r. (środa)

Do końca promocji zostało:

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut
 • 00Sekund

Zamówienie poprzez
formularz

Szkolenie nagrane

Dostęp na 3 miesiące

(wideo + materiały – w tym wzory dokumentów)


Cena: 597,00 zł brutto / osoba

Zamówienie
przez sklep internetowy

Szkolenie nagrane

Dostęp na 3 miesiące

(wideo + materiały – w tym wzory dokumentów)

 


Cena: 597,00 zł brutto / osoba

Zamówienie poprzez
formularz

Szkolenie webinarowe 

28 października 2022 r. godz. 10:00 – 15:00

(szkolenie + materiały – w tym wzory dokumentów)

Link do webinaru wraz z materiałami szkoleniowymi zostanie wysłany w przeddzień szkolenia

Cena promocyjna:

Cena: 445,00 zł brutto za 2 osoby

(dla zamówień złożonych do 27.10.2022 r. do g. 12:00
lub do wyczerpania miejsc)

 

Cena regularna:

Cena: 890,00 zł brutto za 2 osoby

(dla zamówień złożonych po 27.10.2022 r., po g.12:00
lub gdy skończą się miejsca w promocji)

Zamówienie
przez sklep internetowy

Szkolenie webinarowe 

28 października 2022 r. godz. 10:00 – 15:00

(szkolenie + materiały – w tym wzory dokumentów)

Link do webinaru wraz z materiałami szkoleniowymi zostanie wysłany w przeddzień szkolenia

Cena promocyjna:

Cena: 445,00 zł brutto za 2 osoby

(dla zamówień złożonych do 27.10.2022 r. do g. 12:00
lub do wyczerpania miejsc)


Cena regularna:

Cena: 890,00 zł brutto za 2 osoby

(dla zamówień złożonych po 27.10.2022 r., po g.12:00
lub gdy skończą się miejsca w promocji)

Zamówienie poprzez
formularz

Szkolenie webinarowe 

28 czerwca 2022 r.

godz. 10:00 – 15:00 

plus

Dodatkowa sesja pytań i odpowiedzi

25 sierpnia 2022 r.

godz. 12:00 – 14:00 

(szkolenie + materiały – w tym wzory dokumentów)

Link do webinaru wraz z materiałami szkoleniowymi zostanie wysłany w przeddzień szkolenia

Cena regularna:

Cena: 445,00 zł brutto za 1 osobę
 
 

Zamówienie
przez sklep internetowy

Szkolenie webinarowe 

28 czerwca 2022 r.

godz. 10:00 – 15:00 

plus

Dodatkowa sesja pytań i odpowiedzi

25 sierpnia 2022 r.

godz. 12:00 – 14:00 

(szkolenie + materiały – w tym wzory dokumentów)

Link do webinaru wraz z materiałami szkoleniowymi zostanie wysłany w przeddzień szkolenia

Cena regularna:

Cena: 445,00 zł brutto za 1 osobę

Cena promocyjna:

Cena: 445,00 zł brutto za 2 osoby 
 
 

Szkolenie ZFŚS dla
jednostek budżetowych (bez oświaty)

Szkolenie ZFŚS dla
sektora prywatnego (w tym spółek)

Copyright © 2021 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl