Regulamin ZFŚS – szkolenie – dn. 17.01.2024

REGULAMIN
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

z uwzględnieniem jednostek budżetowych,
w tym publicznych placówek oświatowych

w 2024 roku

- szkolenie praktyczne
w dniu 17 stycznia 2024 r.

PRZEDSPRZEDAŻ

szkolenie prowadzi:

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Od 1997 r. do 2013 r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010 r. do 2017 r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009 r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 27-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. 

Autor wielu publikacji oraz książek z zakresu ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS oraz ZFSSletteranajwiększego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii:

Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dla kogo jest szkolenie?​

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności:

 • pracodawców (w tym dyrektorów szkół, przedszkoli),
 • kierowników,
 • kadrowych,
 • członków komisji socjalnej,
 • pracowników administracyjnych prowadzących sprawy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • reprezentantów związków zawodowych,
 • pracowników reprezentujących interesy załogi w sprawach dotyczących ZFŚS, oraz wszystkich zainteresowanych sprawami ZFŚS.

Efekty kształcenia:

Uczestnicy:

 • poznają zasady funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz zasady tworzenia Regulaminu ZFŚS.
 • nabędą umiejętność ułożenia i zmiany swojego regulaminu w praktyce i unikania najczęściej popełnianych błędów.
 • poznają procedurę tworzenia projektu regulaminu.
 • będą wiedzieć jakich zapisów powinni unikać w Regulaminie ZFŚS, a jakie zapisy warto zamieścić, aby uprościć procedury i wyeliminować wiele problemów.
 • nabędą wiedzę, jak zabezpieczyć się przed skutkami Polskiego Ładu, aby prawidłowo badać sytuację socjalną i przydzielać pomoc w odpowiedniej wysokości oraz jak w praktyce bezproblemowo zorganizować pożyczki mieszkaniowe, czy też powołać komisję socjalną.
 • będą wiedzieć jakie formy pomocy zastosować oraz jak zróżnicować świadczenia, aby nie narazić się na zarzut pozornego zróżnicowania.

Ramowy program szkolenia*:

 1. Szkolenie prowadzone jest na praktycznym przykładzie regulaminu ZFŚS, w tym wniosków, oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, tabel dofinansowania, planu rzeczowo-finansowego, umowy pożyczki mieszkaniowej. Kolejne elementy omawiane są krok po kroku ze szczególnym uwzględnieniem wybranych problemów.
 2. Zasady gospodarowania ZFŚS i cel działalności socjalnej – zarys.
 3. Jak ustalić projekt regulaminu, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy wyborze rodzajów świadczeń oraz tworzeniu zasad i warunków ich wypłaty – praktyczne przykłady z życia wzięte:
  • jakich błędnych zapisów unikać w Regulaminie ZFŚS (z przykładami zacytowanymi z różnych regulaminów),
  • jakie zapisy warto zamieścić w Regulaminie, aby uprościć procedury i wyeliminować najczęstsze problemy (z przykładami),
  • jak dostosować zapisy Regulaminu, wniosków i oświadczenia o sytuacji socjalnej do nowych okoliczności, które przyniósł Polski Ład, aby prawidłowo badać sytuację socjalną i przydzielać pomoc w odpowiedniej wysokości dla odpowiednich osób.
 1. Procedura uzgadniania projektu regulaminu ze związkami zawodowymi.
 2. Procedura uzgadniania regulaminu z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów – w przypadku braku związków zawodowych. Czy może być więcej niż jeden przedstawiciel załogi?
 3. Plan rzeczowo-finansowy (preliminarz) – wzór w 2 wariantach.
 4. Procedura zmiany regulaminu, jego załączników lub planu rzeczowo-finansowego.
 5. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS – podejście prawne i praktyczne:
  • jakie osoby należy obowiązkowo wymienić w regulaminie jako osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS,
  • jakich osób nie można wykluczyć z ZFŚS,
  • jakich osób nie warto uprawnić do korzystania z ZFŚS i w jakich okolicznościach,
  • jak zabezpieczyć się przed zbyt dużym gronem osób uprawnionych w przypadku niewielkich możliwości finansowych Funduszu,
  • co z pracownikami na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich i innych rodzajach nieobecności,
  • co ze stażystami, pracownikami tzw. interwencyjnymi i praktykantami,
  • co z osobami na umowach zlecenia i umowach o dzieło,
  • co z członkami rodzin po zmarłym pracowniku lub emerycie,
  • co z nauczycielami uzupełniającymi etaty,
  • co z nieformalnymi związkami – jak to rozwiązać w praktyce?
 1. Komisja socjalna:
  • czy może być komisja socjalna?
  • czy musi być komisja socjalna?
  • przykładowe zapisy w regulaminie ZFŚS z omówieniem.
 1. Rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie.
  Przykłady wydatków niepodlegających finansowaniu z ZFŚS.
 2. Jak w praktyce ustalić:
  • rodzaje świadczeń,
  • zasady i warunki przyznawania pomocy finansowej i rzeczowej.
 1. Wzory wniosków o przyznanie pomocy (w 2 wariantach).
 2. Klauzule dotyczące emerytów.
 3. Czy badać sytuację socjalną za miesiąc, 3 miesiące, czy rok poprzedni?
 4. Wzór oświadczenia o sytuacji życiowej rodzinnej i materialnejw 2 wariantach, tj. kwotowym i „widełkowym” – z omówieniem w świetle aktualnych przepisów ochrony danych osobowych oraz nowego Polskiego Ładu:
  • co to jest sytuacja socjalna i dlaczego powinna być uczciwie zbadana?
  • jak badać sytuację socjalną, aby pozyskać faktyczne, porównywalne dane – dotyczy to zwłaszcza pewnej szerokiej grupy pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą,
  • problematyka ustalania sytuacji socjalnej (autorski praktyczny przykład),
  • świadczenia 500+, alimenty, program RKO, rodzinne, zasiłki i inne przysporzenia a kryterium socjalne,
  • rozdzielność majątkowa a badanie sytuacji socjalnej,
  • dopuszczalne sposoby pozyskiwania i potwierdzania przez pracodawcę sytuacji materialnej osób uprawnionych –  co może pracodawca w świetle aktualnych przepisów RODO,
  • dostęp do danych ZFŚS – jakie warunki należy spełnić?
  • dokumenty potwierdzające sytuację życiową, w tym dane sensytywne – czego może żądać pracodawca?
  • czy niezłożenie oświadczenia lub dokumentów potwierdzających wysokość dochodów może być podstawą do odmowy świadczenia?
 1. Wzory tabeli dopłat wraz z omówieniem, jak w praktyce zróżnicować świadczenia, aby nie narazić się na zarzut pozornego zróżnicowania – w tym przykłady praktyczne.
 2. Pożyczki mieszkaniowe:
  • jakie zapisy należy wprowadzić, a jakich unikać, aby nie mieć problemów w praktyce,
  • jak zabezpieczyć się przed brakiem spłaty pożyczki mieszkaniowej – w tym najczęstsze błędy (z przykładami zacytowanymi z różnych regulaminów),
  • wzór wniosku o pożyczkę mieszkaniową,
  • wzór umowy pożyczki,
  • oprocentowanie – przykładowe wzory.
 1. Wzory zapisów szczególnych, np. regulujących sprawy podpisywania decyzji np. dla Dyrektora oraz dotyczące emerytów.

*Program i opis szkolenia chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie części lub całości programu szkoleniowego bez zgody autora jest zabronione. Copyright © by ASERTO Joanna Krystyna Robak.

Zamawiający otrzyma:​

autorskie materiały napisane w formie książkowej,

autorskie wzory: regulaminu dostosowane do potrzeb jednostek budżetowych, w tym publicznych placówek oświatowych,  oświadczenia o sytuacji socjalnej (wariant kwotowy i wariant „widełkowy”), wzory wniosków, tabel dofinansowania (różne warianty), umowy pożyczki mieszkaniowej, planów rzeczowo-finansowych do własnego wykorzystania,

certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,

✓ uczestnictwo w szkoleniu, wiedzę,

✓ możliwość zadawania pytań do trenera podczas szkolenia,

możliwość dołączenia do grupy na Facebooku dedykowanej tylko dla uczestników szkoleń płatnych.

Termin i warunki:

Szkolenie na żywo

w dniu 17 stycznia 2024r. 

w godzinach od 10:00 do 15:00

WAŻNE:
Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy:

– komputer z głośnikiem, smartfon lub laptop
– dostęp do Internetu.

W przeddzień oraz w dniu szkolenia wysyłamy maila z linkiem do pokoju webinarowego oraz materiałami szkoleniowymi. 

Pytania do prowadzącego szkolenie zadaje się za pomocą czatu dostępnego na platformie, na której będzie prowadzone szkolenie. Na ok. 10 minut przed szkoleniem uczestnicy mają możliwość poćwiczenia pisania na czacie (w razie potrzeby).

Format szkolenia:

Opinie po ostatnio przeprowadzonych szkoleniach:

Cena i zamówienie:

Zamówienie

Cena: 597,00 zł (+VAT*) / osoba

Szkolenie zwolnione z podatku VAT, jeśli płatność jest w całości ze środków publicznych.
Stawka podatku VAT 23%. Cena z podatkiem VAT wynosi 734,31 zł.
 

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 597,00 zł netto za 1 osobę

Szkolenie Regulamin ZFŚS

nagranie - dostęp na okres 3 miesięcy

Szkolenie ZFŚS dla
jednostek budżetowych (bez oświaty)

Szkolenie ZFŚS dla
sektora prywatnego (w tym spółek)

Copyright © 2018-2024 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl