Regulamin ZFŚS – dn. 14.12.2022 r. g. 9:30-15:00

Oferta specjalna
ważna do 24 czerwca 2022 r. do g. 20:00
szczegóły poniżej

Do końca promocji zostało:

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut
 • 00Sekund

Jubileuszowa oferta specjalna W10
ważna do 27 października 2022 r. do g. 12:00
lub do wyczerpania miejsc - brak wolnych miejsc
szczegóły poniżej

Do końca promocji zostało:

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut
 • 00Sekund

REGULAMIN
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

odpowiedni dla jednostek budżetowych,
w tym publicznych placówkach oświatowych

w 2023 roku
- szkolenie praktyczne

szkolenie w dniu 14 grudnia 2022 r.

 • prawidłowe zapisy w regulaminie krok po kroku (w tym załączniki takie jak wnioski, oświadczenia, tabele dopłat, plan rzeczowo-finansowy)
 • badanie sytuacji socjalnej w świetle Nowego Ładu
 • jak uniknąć kar finansowych
 • wskazanie najczęściej spotykanych błędnych zapisów w regulaminach ZFŚS jednostek budżetowych
 • praktyka kontroli ZUS, PIP i US
 • analiza przykładowego regulaminu wraz z załącznikami 
szkolenie prowadzi:

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, kadr i płac, prowadzenia firmy, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. Autor wielu publikacji z zakresu ZFŚS oraz książkiZakładowy fundusz świadczeń socjalnych
a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem
”, książkiZakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zasady przyznawania wybranych świadczeń i opodatkowanie”, jak również e-booka5 groźnych błędów w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które kosztują. Na przykładach
z życia jednostek budżetowych, w tym placówek oświatowych
„.
Autor Akademii ZFŚS – praktycznego Kursu oraz ZFSSlettera, jedynego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. Prakty.

Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności pracodawców, (w tym dyrektorów publicznych szkół, przedszkoli), kierowników, kadrowych, członków komisji socjalnej, pracowników administracyjnych prowadzących sprawy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jak również reprezentantów związków zawodowych i pracowników reprezentujących interesy załogi w sprawach dotyczących ZFŚS.

Efekty kształcenia:

Uczestnicy poznają zasady funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz zasady tworzenia Regulaminu ZFŚS. Nabędą umiejętność ułożenia i zmiany swojego regulaminu w praktyce i unikania najczęściej popełnianych błędów. Poznają procedurę tworzenia projektu regulaminu. Będą wiedzieć jakich zapisów powinni unikać w Regulaminie ZFŚS, a jakie zapisy warto zamieścić, aby uprościć procedury i wyeliminować wiele problemów. Nabędą wiedzę, jak zabezpieczyć się przed skutkami
Polskiego Ładu, aby prawidłowo badać sytuację socjalną i przydzielać pomoc w odpowiedniej wysokości oraz jak w praktyce bezproblemowo zorganizować pożyczki mieszkaniowe. Będą wiedzieć jakie formy pomocy zastosować oraz jak zróżnicować świadczenia, aby nie narazić się na zarzut pozornego zróżnicowania

Ramowy program szkolenia*:

 1. Szkolenie prowadzone jest na praktycznym przykładzie regulaminu ZFŚS, w tym wniosków, oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, tabel dofinansowania, planu rzeczowo-finansowego, umowy pożyczki mieszkaniowej. Kolejne elementy omawiane są krok po kroku ze szczególnym uwzględnieniem wybranych problemów
 2. Zasady gospodarowania ZFŚS i cel działalności socjalnej – zarys
 3. Jak ustalić projekt regulaminu, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy wyborze rodzajów świadczeń oraz tworzeniu zasad i warunków ich wypłaty – praktyczne przykłady z życia wzięte;
  • jakich błędnych zapisów unikać w Regulaminie ZFŚS (z przykładami zacytowanymi z różnych regulaminów),
  • jakie zapisy warto zamieścić w Regulaminie, aby uprościć procedury i wyeliminować najczęstsze problemy (z przykładami)
  • jak dostosować zapisy Regulaminu, wniosków i oświadczenia o sytuacji socjalnej do nowych okoliczności, które przyniósł Polski Ład, aby prawidłowo badać sytuację socjalną i przydzielać pomoc w odpowiedniej wysokości dla odpowiednich osób,
 1. Procedura uzgadniania projektu regulaminu ze związkami zawodowymi
 2. Procedura uzgadniania regulaminu z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów – w przypadku braku związków zawodowych. Czy może być więcej niż jeden przedstawiciel załogi?
 3. Plan rzeczowo-finansowy (preliminarz) – wzór w 2 wariantach
 4. Procedura zmiany regulaminu, jego załączników lub planu rzeczowo-finansowego
 5. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS – podejście prawne i praktyczne:
  • jakie osoby należy obowiązkowo wymienić w regulaminie jako osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS,
  • jakich osób nie można wykluczyć z ZFŚS,
  • jakich osób nie warto uprawnić do korzystania z ZFŚS i w jakich okolicznościach,
  • jak zabezpieczyć się przed zbyt dużym gronem osób uprawnionych w przypadku niewielkich możliwości finansowych Funduszu,
  • co z pracownikami na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich lub dla poratowania zdrowia,
  • co ze stażystami, pracownikami tzw. interwencyjnymi i praktykantami,
  • co z osobami na umowach zlecenia i umowach o dzieło,
  • co z członkami rodzin po zmarłym pracowniku lub emerycie,
  • co z nauczycielami uzupełniającymi etaty,
  • co z nieformalnymi związkami – jak to rozwiązać w praktyce?
 1. Komisja socjalna
  • czy może być komisja socjalna?
  • czy musi być komisja socjalna?
  • przykładowe zapisy w regulaminie ZFŚS z omówieniem
 1. Rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie. Przykłady wydatków niepodlegających finansowaniu z ZFŚS. Jak w praktyce ustalić:
  • rodzaje świadczeń
  • zasady i warunki przyznawania pomocy finansowej i rzeczowej.
 1. Wzory wniosków o przyznanie pomocy (w 2 wariantach)
 2. Klauzule dotyczące emerytów
 3. Czy badać sytuację socjalną za miesiąc, 3 miesiące, czy rok poprzedni?
 4. Wzór oświadczenia o sytuacji życiowej rodzinnej i materialnejw 2 wariantach, tj. kwotowym i „widełkowym” – z omówieniem w świetle aktualnych przepisów ochrony danych osobowych oraz nowego Polskiego Ładu
  • co to jest sytuacja socjalna i dlaczego powinna być uczciwie zbadana?
  • jak badać sytuację socjalną, aby pozyskać faktyczne, porównywalne dane – dotyczy to zwłaszcza pewnej szerokiej grupy pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą
  • problematyka ustalania sytuacji socjalnej (autorski praktyczny przykład)
  • świadczenia 500+, alimenty, program RKO, rodzinne, zasiłki i inne przysporzenia
   a kryterium socjalne
  • rozdzielność majątkowa a badanie sytuacji socjalnej
  • dopuszczalne sposoby pozyskiwania i potwierdzania przez pracodawcę sytuacji materialnej osób uprawnionych – po 2019r., co może pracodawca w świetle przepisów RODO po zmianie ustawy
  • dostęp do danych ZFŚS – jakie warunki należy spełnić?
  • dokumenty potwierdzające sytuację życiową, w tym dane sensytywne – czego może żądać pracodawca?
  • czy niezłożenie oświadczenia lub dokumentów potwierdzających wysokość dochodów może być podstawą do odmowy świadczenia?
 1. Wzory tabeli dopłat wraz z omówieniem, jak w praktyce zróżnicować świadczenia, aby nie narazić się na zarzut pozornego zróżnicowania – w tym przykłady praktyczne
 2. Pożyczki mieszkaniowe
  • jakie zapisy należy wprowadzić, a jakich unikać, aby nie mieć problemów w praktyce
  • jak zabezpieczyć się przed brakiem spłaty pożyczki mieszkaniowej – w tym najczęstsze błędy (z przykładami zacytowanymi z różnych regulaminów)
  • wzór wniosku o pożyczkę mieszkaniową
  • wzór umowy pożyczki
  • oprocentowanie – przykładowe wzory
 1. Wzory zapisów szczególnych, np. regulujących sprawy podpisywania decyzji np. dla Dyrektora publicznej placówki oświatowej.
 2. Sesja pytań i odpowiedzi – na żywo

*Program i opis szkolenia chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie części lub całości programu szkoleniowego bez zgody autora jest zabronione. Copyright © by ASERTO Joanna Krystyna Robak.

Zamawiający otrzyma:

✓ autorskie materiały napisane w formie książkowej,

autorskie wzory: regulaminu dostosowane do potrzeb jednostek budżetowych, oświadczenia o sytuacji socjalnej i wniosków tabel dofinansowania, umowy pożyczki mieszkaniowej, planów rzeczowo-finansowych do własnego wykorzystania w formie .pdf i Word,

✓ certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,

✓ uczestnictwo w szkoleniu, wiedzę

✓ możliwość dołączenia do grupy na Facebooku dedykowanej tylko dla uczestników szkoleń – NOWOŚĆ

✓ możliwość zadawania pytań do trenera podczas szkolenia


Termin szkolenia:

14 grudnia 2022 r. (środa)

godz. 9:30 – 15:00

 

* szkolenie może się wydłużyć w przypadku dużej ilości pytań od uczestników

Termin dodatkowej sesji pytań i odpowiedzi:

25 sierpnia 2022 r. (czwartek)

godz. 12:00 – 14:00 *

* sesja może się wydłużyć w przypadku dużej ilości pytań od uczestników

WAŻNE:
Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy:

– komputer z głośnikiem, smartfon lub laptop
– dostęp do Internetu,
– nie wymaga umiejętności komputerowych, bardzo prosty sposób uczestnictwa w szkoleniu
i kontaktu na żywo z prowadzącym.


W przeddzień oraz w dzień szkolenia wysyłamy maila z linkiem do pokoju webinarowego oraz materiałami szkoleniowymi. Szkolenie planowane jest na 5 godzin zegarowych, z możliwością przedłużenia, jeśli będzie taka potrzeba (np. dużo pytań).

Pytania do prowadzącego szkolenie zadaje się za pomocą czatu dostępnego na platformie, na której będzie prowadzona sesja pytań. Na ok. 10 minut przed szkoleniem uczestnicy mają możliwość poćwiczenia pisania na czacie (w razie potrzeby).


Format szkolenia:

Fragment sesji pytań i odpowiedzi:

Opinie po ostatnio przeprowadzonych szkoleniach:

* Opinie zweryfikowane - zebrane bezpośrednio po szkoleniu poprzez ankietę wewnętrzną dla uczestników szkolenia na portalu Clickmeeting.com
 
Ogrom wiedzy przekazywanej w perfekcyjny sposób. Szkolenia prowadzone znakomicie i z ogromną pasją Pani Joanny. Bardzo profesjonalne materiały szkoleniowe i przystępne ceny szkoleń. Serdecznie podziękowania!Obsługa związana z zakupem szkolenia, cena, sprawy techniczne związane ze szkoleniem - rozwiązania na najwyższym poziomie. Prowadzenie szkolenia, sposób i przekazywanie wiedzy - mistrzostwo. Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia, materiały otrzymane przed szkoleniem bardzo pomocne. Dziękuję.Szkolenia z Panią Joanną Robak są perfekcyjnie przygotowane, Pani Joanna ma ogromną wiedzę merytoryczną i co najważniejsze dla osoby biorącej udział w szkoleniach - potrafi ją przekazać w przystępny sposób. Bardzo polecam firmę Aserto :)
* Opinie zweryfikowane - zebrane za pośrednictwem portalu TrustMate.io poprzez indywidualny link przesłany bezpośrednio do uczestników szkolenia.

Cena i warunki:

Szkolenie on-line webinarowe na żywo z możliwością zadawania pytań na żywo.

Promocyjna cena szkolenia do

27 października 2022r. (czwartek) do g. 12:00


lub do wyczerpania miejsc - brak wolnych miejsc

Do końca promocji zostało:

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut
 • 00Sekund

Promocyjna cena szkolenia do 10 września 2022r. (środa)

Do końca promocji zostało:

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut
 • 00Sekund

Zamówienie poprzez
formularz

Szkolenie webinarowe 

14 grudnia 2022 r. godz. 09:30 – 15:00

(szkolenie + materiały – w tym wzory dokumentów)

Link do webinaru wraz z materiałami szkoleniowymi zostanie wysłany w przeddzień szkolenia

Cena promocyjna:

Cena: 447,00 zł brutto za 1 osobę

(dla zamówień złożonych do 09.12.2022 r. do g. 20:00)

 

Cena regularna:

Cena: 597,00 zł brutto za 1 osobę

(dla zamówień złożonych po 09.12.2022 r. g. 20:00)

Zamówienie
przez sklep internetowy

Szkolenie webinarowe 

14 grudnia 2022 r. godz. 09:30 – 15:00

(szkolenie + materiały – w tym wzory dokumentów)

Link do webinaru wraz z materiałami szkoleniowymi zostanie wysłany w przeddzień szkolenia

Cena promocyjna:

Cena: 447,00 zł brutto za 1 osobę

(dla zamówień złożonych do 09.12.2022 r. do g. 20:00)

 

Cena regularna:

Cena: 597,00 zł brutto za 1 osobę

(dla zamówień złożonych po 09.12.2022 r. g. 20:00)

Zamówienie poprzez
formularz

Szkolenie webinarowe 

28 października 2022 r. godz. 10:00 – 15:00

(szkolenie + materiały – w tym wzory dokumentów)

Link do webinaru wraz z materiałami szkoleniowymi zostanie wysłany w przeddzień szkolenia

Cena promocyjna:

Cena: 445,00 zł brutto za 2 osoby

(dla zamówień złożonych do 27.10.2022 r. do g. 12:00
lub do wyczerpania miejsc)

 

Cena regularna:

Cena: 890,00 zł brutto za 2 osoby

(dla zamówień złożonych po 27.10.2022 r., po g.12:00
lub gdy skończą się miejsca w promocji)

Zamówienie
przez sklep internetowy

Szkolenie webinarowe 

28 października 2022 r. godz. 10:00 – 15:00

(szkolenie + materiały – w tym wzory dokumentów)

Link do webinaru wraz z materiałami szkoleniowymi zostanie wysłany w przeddzień szkolenia

Cena promocyjna:

Cena: 445,00 zł brutto za 2 osoby

(dla zamówień złożonych do 27.10.2022 r. do g. 12:00
lub do wyczerpania miejsc)


Cena regularna:

Cena: 890,00 zł brutto za 2 osoby

(dla zamówień złożonych po 27.10.2022 r., po g.12:00
lub gdy skończą się miejsca w promocji)

Zamówienie poprzez
formularz

Szkolenie webinarowe 

28 czerwca 2022 r.

godz. 10:00 – 15:00 

plus

Dodatkowa sesja pytań i odpowiedzi

25 sierpnia 2022 r.

godz. 12:00 – 14:00 

(szkolenie + materiały – w tym wzory dokumentów)

Link do webinaru wraz z materiałami szkoleniowymi zostanie wysłany w przeddzień szkolenia

Cena regularna:

Cena: 445,00 zł brutto za 1 osobę
 
 

Zamówienie
przez sklep internetowy

Szkolenie webinarowe 

28 czerwca 2022 r.

godz. 10:00 – 15:00 

plus

Dodatkowa sesja pytań i odpowiedzi

25 sierpnia 2022 r.

godz. 12:00 – 14:00 

(szkolenie + materiały – w tym wzory dokumentów)

Link do webinaru wraz z materiałami szkoleniowymi zostanie wysłany w przeddzień szkolenia

Cena regularna:

Cena: 445,00 zł brutto za 1 osobę

Cena promocyjna:

Cena: 445,00 zł brutto za 2 osoby 
 
 

Szkolenie ZFŚS dla
jednostek budżetowych (bez oświaty)

Szkolenie ZFŚS dla
sektora prywatnego (w tym spółek)

Copyright © 2021 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl