Publikacje

Książka - Wczasy pod gruszą

5 terminowych obowiązków w zakresie
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w 2024 roku

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
a
podatek dochodowy

Na przykładach z życia jednostek budżetowych,
w tym placówek oświatowych.
Część pierwsza.
Copyright © 2018-2024 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl