ZFŚS – Jak prawidłowo gospodarować środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w sektorze prywatnym (w tym w spółkach) w 2021r. – dn. 22.02.2021 g. 9:00-14:00 – Szkolenie kształcenie zawodowe

Jak prawidłowo gospodarować środkami
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w jednostkach sektora prywatnego
(w tym spółkach) w 2021r.

 • zasady badania sytuacji majątkowej w świetle zmiany przepisów oraz interpretacji
 • zmiany ustawy z 2019r. wymuszające zmianę regulaminu
 • ułatwienie zmiany regulaminów i innych dokumentów
 • obowiązki pracodawców
 • nowe orzecznictwo i interpretacje
 • praktyka kontroli ZUS, PIP i US

Szkolenie prowadzi:

Joanna Krystyna Robak
Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz kadr i płac. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych.
W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej
w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, kadr i płac, prowadzenia firmy, księgowości, promocji, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. Autor książek: „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem” oraz „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zasady przyznawania wybranych świadczeń i opodatkowanie.. Praktyk. 

Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności pracodawców (w tym dyrektorów i kierowników odpowiedzialnych za ZFŚS) kadrowych, członków komisji socjalnej, pracowników administracyjnych prowadzących sprawy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jak również reprezentantów związków zawodowych i pracowników reprezentujących interesy załogi w sprawach dotyczących ZFŚS. 

Efekty kształcenia:

Uczestnicy poznają zasady funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zmiany prawne z 2019r., o których nie wszyscy pracodawcy zdążyli powziąć informację i je zastosować oraz zmiany z 2021r. i orzecznictwo dotyczące ZFŚS. Nabędą umiejętność praktycznego stosowania przepisów o ZFŚS i unikania najczęściej popełnianych błędów w tym zakresie. Będą wiedzieć jakich zapisów powinni unikać w Regulaminie ZFŚS, a jakie warto zamieścić oraz jak dostosować Regulamin ZFŚS i dokumentację do nowych obowiązków, jakie przyniosła zmiana ustawy z 2019r. Wielu pracodawców nadal nie wykonuje tych obowiązków, lub wykonuje je nieprawidłowo narażając się na sankcje ze strony PIP. Nabędą wiedzę, jakie obowiązki ciążą na pracodawcy i jakie grożą sankcje za ich zaniedbanie.

Ramowy program szkolenia:

 1. Zasady gospodarowania ZFŚS i cel działalności socjalnej
 2. Skąd biorą się pieniądze na ZFŚSw tym kwoty odpisu od stycznia 2021r.
 3. Kto i w jakim przypadku może dowolnie kształtować wysokość odpisu?
 4. Kiedy można zawiesić dokonywanie odpisu i innych obowiązków?
 5. Dodatkowe środki na ZFŚS
 6. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS
  • pracownicy (w tym problematyka pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców
   oraz uprawnienia małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy i ich dzieci)
  • pracownicy na urlopach macierzyńskich, bezpłatnych, wychowawczych, interwencyjni, stażyści – uwaga na błędy
  • emeryci i renciści – czy można ich wykluczyć?
  • emeryci i renciści – szczególne przypadki
  • członkowie rodzin (kto i w jakim zakresie może korzystać, problem konkubinatu, członków rodzin emerytów i inne problemy praktyczne)
  • możliwość modyfikowania uprawnień (w tym rozszerzenia grona uprawnionych)
  • zasady korzystania ze świadczeń socjalnych przez członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach)
 1. Regulamin ZFŚS –przykładowy wzór regulaminu, wniosków i oświadczenia o sytuacji socjalnej.
 2. Problematyka związków zawodowych i rozszerzone kompetencje organizacji związkowych
 3. Problematyka pracownika reprezentującego interesy załogi
 4. Komisja socjalna – czy może być komisja socjalna?
 5. Formy pomocy
  • rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie. Wydatki niepodlegające finansowaniu z funduszu
  • warunki przyznawania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej (zapomóg, paczek świątecznych/okolicznościowych, biletów do kina, kart na zajęcia sportowo-rekreacyjne, np. fitness, pływania – problemy praktyczne)
  • bony towarowe i inne znaki uprawniające do wymiany na towary lub usługi np. karty podarunkowe – orzecznictwo sądów, problem składek ZUS i podatku
  • świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku (czy można imprezy masowe?)
  • wczasy pod gruszą najczęstsze błędy (m.in. problem urlopu w praktyce)
  • wycieczki grupowe i indywidualne, wczasy zagraniczne, obozy i kolonie dla dzieci
  • finansowanie imprez okolicznościowych i integracyjnych – błędy,
  • wycieczki (skarbowe nieścisłości interpretacyjne)
  • dopuszczalne sposoby dokumentowania długotrwałej choroby i zdarzeń losowych
 1. Pożyczki mieszkaniowe – zarys
 2. Badanie sytuacji socjalnej, a ochrona danych osobowych (RODO) w świetle aktualnych przepisów i interpretacji UODO
  • problematyka ustalania dochodu/sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej (autorski praktyczny przykład)
  • rozdzielność majątkowa a badanie dochodu
  • świadczenia 500+, rodzinne, zasiłki stałe i inne a kryterium socjalne
  • skutki nieprzestrzegania kryteriów socjalnych – kiedy ZUS i odsetki
  • dopuszczalne sposoby pozyskiwania i potwierdzania przez pracodawcę sytuacji materialnej osób uprawnionych – po 2019r. na co pozwala RODO po zmianie ustawy
  • dostęp do danych ZFŚS – jakie warunki należy spełnić?
  • dokumenty i formy potwierdzania sytuacji życiowej, w tym dane sensytywne – czego może żądać pracodawca?
  • czy niezłożenie dokumentów potwierdzających wysokość dochodów może być podstawą do odmowy świadczenia,
 1. Zasady prawidłowej i efektywnej organizacji ZFŚS
  • obsługa funduszu – kto może obsługiwać ZFŚS, jakie upoważnienia
  • nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków – co mogą związki zawodowe?
  • zachowanie ważnych terminów – kiedy kary z PIP?
  • uznaniowy charakter świadczeń
 1. Ochrona danych osobowych a ZFŚS w obliczu zmiany ustawy o ZFŚS
 2. Podatki i składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń z ZFŚS
 • zwolnienia podatkowe – zmiana ustawy na 2020 i 2021r.
 • nasilone kontrole ZUS kiedy ZUS żąda naliczenia składek i odsetek?
 • nasilone kontrole PIP zakres i sankcje
 1. Najczęściej popełniane błędy
 2. Sankcje za nieprzestrzeganie ustawy o ZFŚS – co grozi pracodawcy i w jakim przypadku?
 3. Kiedy świadczenia z ZFŚS są roszczeniowe i wymagalne?
 4. Skutki przyznawania świadczeń socjalnych „po równo”
 5. ZFŚS w wyjaśnieniach i orzecznictwie sądowym.
 6. Sesja pytań i odpowiedzi

*Program i opis szkolenia chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie części lub całości programu szkoleniowego bez zgody autora jest zabronione. Copyright © by ASERTO Joanna Krystyna Robak.

Zamawiający otrzyma:

✓ autorskie materiały napisane w formie książkowej

autorskie wzory: regulaminu, oświadczenia o sytuacji socjalnej i wniosków po zmianie ustawy –  w formie pdf i Word do własnego wykorzystania

✓ certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,

✓ uczestnictwo w szkoleniu, wiedzę,

✓ możliwość zadawania pytań do trenera podczas szkolenia webinarowego

 

 CZAS SZKOLENIA: 5 godzin

Format szkolenia:

Przykład z nagranego szkolenia dla j. budżetowych:

Cena i warunki:

Szkolenie na żywo:

Szkolenie w formie webinarowej

na żywo 

z możliwością zadawania pytań

Link do szkolenia wraz z materiałami zostanie wysłany
w przeddzień szkolenia 

Cena regularna: 347,00 zł brutto od osoby


Zamawiam i płacę

22 lutego 2021r. g. 9:00 – 14:00


Zamawiam i płacę

23 marca 2021r. g. 9:00 – 14:00


Pobieram kartę zgłoszenia

Zamówienie przez proformę

Nagranie:

Nagranie ze szkolenia 
 ( aktualizowane )

Udostępnienie nastąpi przed 10 marca

Dostęp na 6 miesięcy

(wideo + materiały)
Cena regularna: 447,00 zł brutto


Zamawiam i płacę

Dostęp od 10 marca 2021r.


Pobieram kartę zgłoszenia

Zmówienie przez proformę

Copyright © 2021 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl