VAT – Jednostki sektora finansów publicznych – Praktyczne aspekty rozliczania podatku od towarów i usług z uwzględnieniem ważnych zmian w 2019 i w 2020 r. dn. 04.12.2020 – Szkolenie kształcenie zawodowe

VAT
w jednostkach sektora finansów publicznych –
Praktyczne aspekty rozliczania
podatku od towarów i usług
z uwzględnieniem ważnych zmian
w 2019 i w 2020 r.

Zasady odliczania podatku naliczonego, 

wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych. 

Odliczanie pełne i odliczanie częściowe, 

przykłady wyliczenia wskaźnika struktury sprzedaży oraz pre-współczynnika.

Korekty bieżące, korekty roczne, korekty wieloletnie – 

praktyka odliczania podatku naliczonego podmiotów finansów publicznych.

 Zwroty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Szkolenie prowadzi:

Maria Kowalik

Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku wieloletniej praktyki w Urzędzie Skarbowym i Izbie Skarbowej na wielu stanowiskach kierowniczych w tym również na stanowisku Naczelnika Urzędu Skarbowego i Kierownika Oddziału VAT w Izbie Skarbowej. Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk podatkowy z zakresu procedury postępowania podatkowego, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, egzekucji administracyjnej, prawa karno-skarbowego, finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych. Zajmowała się kontrolą i orzecznictwem w I i II instancji – prowadziła kontrole, postępowania podatkowe, wydawała decyzje administracyjne i uczestniczyła w postępowaniach sądowych. Często uczestniczyła jako ekspert w audycjach radiowych i telewizyjnych, współpracowała z mediami w przygotowaniu artykułów prasowych na tematy podatkowe. Aktualnie od 2011 r. prowadzi warsztaty, szkolenia głównie z zakresu podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach budżetowych. Prowadziła wykłady na Forach Skarbników, Forach Radców Prawnych, Forach Instytucji Kultury.

Dla kogo jest szkolenie?

Skarbnicy, główni księgowi i pracownicy działów księgowych gmin, powiatów – jednostek samorządowych oraz ich jednostek organizacyjnych, szkół, przedszkoli, CUW, placówek opiekuńczo-wychowawczych, PCPR. Szkolenie adresowane jest do osób początkujących, jak i praktyków, którzy pragną usystematyzować swoją wiedzę i umiejętności z zakresu podatku VAT.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie w sposób przystępny zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z odliczaniem podatku naliczonego i zasad mających wpływ na prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego oraz ich jednostkach organizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w tym zakresie. Szkolenie uwzględnia wspomniane zmiany oraz specyfikę i problematykę podatkową jednostek samorządu terytorialnego. Duże doświadczenie praktyczne szkoleniowca, znającego bardzo dobrze specyfikę jednostek samorządu terytorialnego oraz posiadającego umiejętności ich rozwiązywania jest gwarancją, że wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają dużą porcję solidnej wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej.

Ramowy program szkolenia:

 1. Odliczenie podatku naliczonego:
  1. Ustawowe warunki odliczenia podatku naliczonego.
  2. Źródła odliczenia w podatku VAT w JST i jednostkach organizacyjnych.
  3. Terminy odliczenia – konsekwencje przeniesienia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na następny okres rozliczeniowy.
  4. Przedawnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 2. Ustawowe ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego:
  1. Katalog negatywnych odliczeń.
  2. Faktury od nieuczciwych kontrahentów a prawo do odliczenia według przepisów ustawy VAT oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
  3. Odliczanie w przypadku nieprawidłowo wystawionych faktur. – jakie błędy powodują brak prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 3. Zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami:
  1. Przypadki ograniczenia odliczania VAT do 50% kwot wynikających z faktur zakupowych dotyczących: zakupu pojazdu, rat leasingowych, wydatków na paliwo, wydatków związanych z użytkowaniem i eksploatacją pojazdów.
  2. Obowiązek zawiadomienia Naczelnika Urzędu Skarbowego o sposobie wykorzystania pojazdu (VAT-26).
  3. Zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.
 4. Odliczanie w oparciu o współczynnik struktury sprzedaży i pre-współczynnik:
  1. Obowiązek odliczania VAT w oparciu o proporcję.
  2. Ustalenie wstępnego współczynnika struktury sprzedaży.
  3. Zasady ustalania ostatecznego współczynnika sprzedaży w oparciu o obrót w roku poprzednim.
  4. Prawne możliwości odstąpienia od odliczania podatku naliczonego wykazanego w zakupach i ich konsekwencje oraz skutki w praktyce rozliczania podatku VAT.
 5. Korekta podatku naliczonego – obowiązek stosowania:
  1. Korekta roczna.
  2. Korekta 5- i 10-letnia.
  3. Zmiana przeznaczenia towaru a obowiązek korekty.
  4. Zasady korekty w przypadku utraty / zniszczenia środka trwałego – ważne orzecznictwo ETS.
 6. Zmiany przepisów w zakresie obliczania prewspółczynnika:
  1. Analiza w jakim zakresie i jakich podatników zmiany mogą dotyczyć.
  2. Zasady ustalania prewspółczynnika.
  3. Podstawowe zasady dokonywania korekty prewspółczynnika po zakończeniu roku podatkowego.
 7. Odliczanie podatku VAT przez JST i ich jednostki organizacyjne:
  1. Z wykorzystaniem bezpośredniej alokacji.
  2. Przy użyciu metody proporcjonalnego odliczenia.
  3. Praktyczne przykłady odliczenia podatku VAT w JST.
  4. Kwalifikowalność podatku VAT w przypadku ubiegania się przez JST o dofinansowanie inwestycji z dotacji unijnych – skutki w podatku VAT.
 8. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym:
  1. Podstawowe zasady zwrotu.
  2. Terminy zwrotu.
  3. Postępowanie kontrolne a zwrot – na co należy zwrócić szczególną uwagę.
 9. Omówienie wyników kontroli NIK w zakresie błędów popełnianych przez scentralizowane jednostki organizacyjne.
 10. Odpowiedzi na pytania Uczestników.

Forma szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w formie webinarowej na platformie Clickmeeting

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy:
komputer z głośnikiem, smartfon lub laptop
dostęp do Internetu,
– nie wymaga umiejętności komputerowych, bardzo prosty sposób uczestnictwa w szkoleniu
i kontaktu na żywo z prowadzącym.

W przeddzień szkolenia wysyłamy materiały szkoleniowe, a w dzień szkolenia link do pokoju webinarowego.

W dzień szkolenia na 15 minut przed szkoleniem uczestnicy mają możliwość poćwiczenia pisania na czacie (w razie potrzeby), aby podczas szkolenia swobodnie wpisywać swoje pytania.

Zamawiający otrzyma:

✓ autorskie materiały 

✓ uczestnictwo w szkoleniu, wiedzę,

✓ wzory dokumentów

✓ certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,

✓ możliwość zadawania pytań do trenera podczas szkolenia webinarowego.

 

 CZAS SZKOLENIA: 5 godzin  

Cena i warunki:

Szkolenie na żywo:

Szkolenie w formie webinarowej

na żywo 

z możliwością zadawania pytań

Link do szkolenia wraz z materiałami zostanie wysłany
w przeddzień szkolenia 

Cena regularna:

297,00 zł brutto od osoby

Nagranie:

Szkolenie nagrane

Dostęp na 6 miesięcy

Nagranie wraz z materiałami, w tym wzorami dokumentów
zostanie udostępnione 15 grudnia 2020r.

Cena regularna: 397,00 zł brutto

Szkolenie na żywo:

Szkolenie w formie webinarowej

na żywo 

z możliwością zadawania pytań

Link do szkolenia wraz z materiałami zostanie wysłany
w przeddzień szkolenia 

Cena regularna:

347,00 zł brutto od osoby

Copyright © 2020 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl