Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych odpowiedni dla jednostek budżetowych, w tym publicznych placówek oświatowych w 2023 roku – szkolenie praktyczne – szkolenie kształcenie zawodowe dla 2 osób – dostęp przez okres 3 m-cy – M19

Copyright © 2021 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl