PPK – Jak wdrożyć i realizować Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach budżetowych, w tym oświatowych

PPK
Jak wdrożyć i realizować
Pracownicze Plany Kapitałowe
w jednostkach budżetowych,
w tym oświatowych

 • procedura wdrożenia PPK
 • jak dokonać wyboru Instytucji finansującej  
 • obowiązki pracodawcy
 • jak działa PPK dla pracownika
 • odpowiedzialność karna dla pracodawcy
 • PPK na liście płac

Szkolenie prowadzi:

Joanna Krystyna Robak

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu ZFŚS oraz kadr i płac z ponad 20-letnim doświadczeniem.
Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych.
W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej
w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu
w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, prowadzenia firmy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. Autor wielu publikacji w zakresie ZFŚS oraz kadr i płac, jak również autor książki z zakresu ZFŚS.  Praktyk.

Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za wdrożenie i realizację Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), w szczególności pracodawców (w tym dyrektorów szkół, przedszkoli, OPS, DPS), kierowników, kadrowych, pracowników administracyjnych, którzy będą realizować PPK, jak również reprezentantów związków zawodowych.

Efekty kształcenia:

Uczestnicy poznają zasady funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz procedurę wdrożenia PPK, wraz z procedurą wyboru reprezentacji zatrudnionych i obowiązkami pracodawcy w trakcie wdrożenia i realizacji PPK Nabędą umiejętność praktycznego stosowania przepisów o PPK i pozyskają wiedzę na temat PPK zarówno od strony pracodawcy, jak i od strony pracownika. Nabędą wiedzę, jakie nowe obowiązki ciążą na pracodawcy i jakie grożą sankcje za ich zaniedbanie.

Ramowy program szkolenia:

 1. Podstawowe cele i założenia programu PPK
 2. Co różni PPK od emerytury w ZUS?
 3. Co różni PPK od OFE?
 4. Terminy dla jednostek sektora finansów publicznych
 5. Obowiązki pracodawcy w zakresie PPK
 6. Harmonogram wdrażania PPK przez pracodawców
 7. Zasady tworzenia PPK
 8. Zasady uczestnictwa w PPK – kogo bierzemy pod uwagę ustalając uczestników PPK?
 9. Dobrowolność uczestnictwa w PPK
  • kto jest automatycznie zapisywany do PPK
  • kto może przystąpić na swój wniosek do PPK
  • kto nie może przystąpić do PPK
  • procedura rezygnacji uczestnika PPK i procedura ponownego przystąpienia
 10. Obowiązki informacyjne dla uczestników
 11. Co to jest PFR i jaką rolę pełni?
 12. Jak dokonać wyboru Instytucji finansowej?
 13. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK
 14. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK
 15. Reprezentacja osób zatrudnionych – co to jest i jak ją wybrać?
 16. Wpłaty do PPK – finansowanie wpłat podstawowych i dodatkowych przez pracownika i pracodawcę
 17. Wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK – z budżetu państwa – kiedy można je otrzymać, a kiedy utracić
 18. Dokonywanie potrąceń po przystąpieniu pracownika do PPK, w tym:
  • możliwe potrącenia ze środków zgromadzonych w ramach  PPK
  • wpływ wpłat na PPK na kwoty wolne od potrąceń
  • wpływ PPK na listę płac
 19. Jak są inwestowane pieniądze w ramach PPK?
 20. Wypłata środków z PPK – warunki wypłaty oraz opodatkowanie, w tym skutki wypłaty środków przed 60 rokiem życia
 21. Podział środków PPK w przypadku rozwodu lub śmierci
 22. Konsekwencje niezawarcia umowy o prowadzenie PPK
 23. Koszty pracodawcy do uwzględnienia przy planowaniu budżetu
 24. Koszty pracownika w związku z PPK
 25. Dane osobowe uczestników PPK oraz dokumentacja
 26. Odpowiedzialność karna dla pracodawcy za naruszenie przepisów o PPK
 27. Sesja pytań i odpowiedzi

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie części lub całości programu szkoleniowego bez zgody autora jest zabronione. Copyright © by ASERTO Joanna Krystyna Robak.

Forma szkolenia:

Zamawiający otrzyma:

✓ autorskie materiały napisane w formie książkowej

✓ wzory dokumentów w formie .pdf i .doc,

✓ certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,

✓ uczestnictwo w szkoleniu, wiedzę,

✓ możliwość zadawania pytań do trenera podczas szkolenia webinarowego.

 

 CZAS SZKOLENIA: 4 godziny  

Cena i warunki:

Nagranie:

Szkolenie nagrane (Aktualizowane)

Dostęp na 6 miesięcy

(Nagranie wraz z materiałami, w tym wzorami dokumentów)

Cena regularna: 285,00 zł brutto

Szkolenie na żywo:

Szkolenie w formie webinarowej

na żywo 

z możliwością zadawania pytań

Link do szkolenia wraz z materiałami zostanie wysłany
w przeddzień szkolenia 

Cena regularna: 247,00 zł brutto od osoby

Nagranie:

Szkolenie nagrane (Aktualizowane)

Dostęp na 6 miesięcy

(Nagranie wraz z materiałami, w tym wzorami dokumentów)

Cena regularna: 285,00 zł brutto

Copyright © 2018-2024 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl