Opodatkowanie podatkiem dochodowym i składki do ZUS – KURS ZFŚS Moduł 8 – Szkolenie kształcenie zawodowe

Opodatkowanie podatkiem dochodowym i składki do ZUS
Moduł 8. Kursu o ZFŚS

Dla kogo?

Dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności: 

🔹 dla pracodawców, m.in. dyrektorów szkół, przedszkoli, dyrektorów i kierowników ośrodków pomocy społecznej, domów samopomocy, DPS i innych jednostek budżetowych,

🔹księgowych, kadrowych,

🔹członków komisji socjalnej,

🔹pracowników administracyjnych prowadzących sprawy ZFŚS,

🔹reprezentantów związków zawodowych,

🔹pracowników reprezentujących interesy załogi w sprawach dotyczących ZFŚS.

Szkolenie prowadzi:

Joanna Krystyna Robak

Joanna Krystyna Robak


Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz kadr i płac. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych.
W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu
w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, kadr i płac, księgowości, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. Autor książkiZakładowy fundusz świadczeń socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem. Praktyk.

Na Państwa prośbę

Wiele uczestników szkoleń prosiło nas o opracowanie kompleksowego kursu na temat ZFŚS, który obejmowałby wszystkie trudne zagadnienia i dawał bezpieczne rozwiązania dla pracodawcy i dla pracowników. Są sytuacje, gdzie błędy pracodawcy dotykają finansowo i pracodawcę i pracowników.

Zawartość:

Moduł 8. Opodatkowanie podatkiem dochodowym i składki ZUS

 1. Świadczenia dla emerytów i rencistów
 2. Świadczenia dla pracowników
 3. Zapomogi losowe i w związku z długotrwałą chorobą lub śmiercią
 4. Świadczenia w związku z pobytem dzieci w przedszkolach, żłobkach i klubach dziecięcych
 5. Dopłaty do wypoczynku dla dzieci do lat 18
 6. Karta na fitness i inne rodzaje aktywności
 7. Pracownicy do lat 26
 8. Wycieczki i integracja
 9. Składki do ZUS
 10. Najczęściej spotykane błędy
 11. Pytania i odpowiedzi
 12. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Kurs jest rozwiązaniem, które pomoże zrozumieć ZFŚS
oszczędzając czas i pieniądze
oraz uniknąć różnego rodzaju błędów.
Pomoże zorganizować sprawy ZFŚS tak, aby
załoga była zadowolona,
a pracodawca działał zgodnie z przepisami prawa.

Co mówią o naszych szkoleniach mówią klienci?

Zamawiający otrzyma:

✓ autorskie materiały pdf

 autorskie materiały wideo

wzory dokumentów w różnych wariantach

✓ możliwość bezpłatnego dostępu do newslettera poświęconego ZFŚS,

✓ test sprawdzające wiedzę. 

Cena i warunki:

Opodatkowanie podatkiem dochodowym
i składki do ZUS
Moduł 8
Kursu o ZFŚS

indywidualny na 6 miesięcy
197 / 6 miesięcy
 • Autorskie materiały
 • Wzory dokumentów do edycji
 • Newsletter o ZFŚS
 • Płatność jednorazowa
 • Dostęp na 6 miesięcy
 • Dostęp dla 1 osoby

Kurs jest realizowany w ramach kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego i jeśli jest w całości finansowany jest ze środków publicznych, korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 106).

Forma Kursu:

Forma kursu jest zbliżona do formy webinarowej i wygląda jak poniżej. Jest to jedna z lekcji zawartych w Kursie:

Zapraszam

Joanna Krystyna Robak

Pytania:

Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie Kursu

to zapraszamy do kontaktu pod nr tel.:606-387-543

Copyright © 2021 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl