Jak prawidłowo zbadać sytuację socjalną do ZFŚS? Co może i powinien żądać pracodawca? – szkolenie kształcenie zawodowe – dn. 26.03.2021r. g.: 09:00 – 11:00

Jak prawidłowo zbadać
sytuację socjalną do ZFŚS?
Co może i powinien żądać pracodawca?

 • zmiany ustawy w 2019r i 2021r. 
 • zasady badania sytuacji majątkowej w świetle zmiany z dnia 04.05.2019r.
 • alimenty, 500 plus itp.
 • brutto czy netto – konsekwencje przychód czy dochód – konsekwencje
 • rozdzielność majątkowa
 • praktyka kontroli ZUS i PIP

Szkolenie prowadzi:

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz kadr i płac. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych.
W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej
w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, kadr i płac, prowadzenia firmy, księgowości, promocji, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. Autor książek: „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem” oraz „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zasady przyznawania wybranych świadczeń i opodatkowanie.. Praktyk. 

Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności pracodawców, dyrektorów, kierowników, kadrowych, członków komisji socjalnej, pracowników administracyjnych prowadzących sprawy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jak również reprezentantów związków zawodowych i pracowników reprezentujących interesy załogi w sprawach dotyczących ZFŚS.

Efekty kształcenia:

Uczestnicy poznają zasady i praktyczne sposoby badania sytuacji socjalnej zgodne ze zmianą ustawy o ZFŚS z 2019r. oraz ochroną danych osobowych. Nabędą umiejętność praktycznego stosowania przepisów o ZFŚS i unikania najczęściej popełnianych błędów w tym zakresie. Nabędą wiedzę, jakie rodzaje dochodów i przysporzeń mają wpływ na faktyczną sytuację socjalną. Będą wiedzieć jakich zapisów powinni unikać w Regulaminie ZFŚS, a jakie warto zamieścić oraz jak dostosować Regulamin ZFŚS i dokumentację do obowiązków badania sytuacji socjalnej. Wielu pracodawców nie wykonuje tych obowiązków, lub wykonuje je nieprawidłowo narażając się na sankcje ze strony PIP lub składki do ZUS.

Ramowy program szkolenia:

 1. Zasady gospodarowania ZFŚS i cel działalności socjalnej – zarys
 2. Badanie sytuacji socjalnej, a ochrona danych osobowych (RODO) w świetle aktualnych przepisów i interpretacji UODO
 3. Jakie warunki należy spełnić, aby mieć dostęp do danych osobowych?
 4. Problematyka ustalania sytuacji socjalnej (autorski praktyczny przykład)
 5. Rozdzielność majątkowa a badanie sytuacji socjalnej
 6. Świadczenia 500+, rodzinne, zasiłki i inne a kryterium socjalne
 7. Wpływ 500 plus na sytuację socjalną – autorski praktyczny przykład
 8. Skutki nieprzestrzegania kryteriów socjalnych – kiedy ZUS i odsetki z własnej kieszeni
 9. Jakie są dopuszczalne sposoby pozyskiwania i potwierdzania przez pracodawcę sytuacji materialnej osób uprawnionych – po 2019r., po zmianie ustawy
 10. Jakich dokumentów pracodawca żąda obowiązkowo, jakich fakultatywnie, a z jakich musi zrezygnować?
 11. Dokumenty i formy potwierdzania sytuacji życiowej, w tym dane sensytywne.\
 12. Czy niezłożenie dokumentów potwierdzających wysokość dochodów może być podstawą do odmowy świadczenia?
 13. Jak badać sytuację emerytów i czy jest to obowiązkowe?
 14. Czy można przyznać świadczenie w najniższej kwocie, jeśli pracownik nie złożył oświadczenia o sytuacji socjalnej?
 15. Najczęściej popełniane błędy
 16. Co jeśli pracownik, lub jego współmałżonek nie chce ujawnić dochodów?
 17. Co jeśli współmałżonek pracownika ma zakaz ujawniania dochodu od swojego pracodawcy?
 18. Badanie „kwotowe” czy „widełkowe”?
 19. Najczęściej spotykane rodzaje dochodów i przysporzeń
 20. Czy badać dochód netto czy brutto?
 21. Czym różni się przychód od dochodu i co brać pod uwagę do celów ZFŚS?
 22. Badanie dochodów z działalności gospodarczej, w tym problem ryczałtu, (który od 2021r. jest bardziej popularny ze względu na zmianę przepisów) i karty podatkowej.
 23. Jak badać dochody z gospodarstwa rolnego?
 24. Jak badać dochody zagraniczne?
 25. Za jaki okres badać sytuację socjalną, za rok poprzedni, za 3 miesiące, czy inaczej?
 26. Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej – wzory
 27. Sankcje za nieprzestrzeganie ustawy o ZFŚS – co i komu grozi oraz w jakim przypadku?
 28. Skutki przyznawania świadczeń socjalnych bez badania sytuacji socjalnej.
 29. Badanie sytuacji socjalnej w wyjaśnieniach Ministerstwa i orzecznictwie sądowym.
 30. Sesja pytań i odpowiedzi
*Program i opis szkolenia chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie części lub całości programu szkoleniowego bez zgody autora jest zabronione. Copyright © by ASERTO Joanna Krystyna Robak.

Zamawiający otrzyma:

✓ autorskie materiały napisane w formie książkowej

autorskie wzory: oświadczenia o sytuacji socjalnej (w różnych wariantach) –  w formie pdf i Word do własnego wykorzystania

✓ certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,

✓ uczestnictwo w szkoleniu, wiedzę,

✓ możliwość zadawania pytań do trenera podczas szkolenia webinarowego

 

 CZAS SZKOLENIA: 2 godziny

Format szkolenia:

poniżej przykład szkolenia z ZF ŚS dla jednostek budżetowych

Cena i warunki:

Nagranie:

Moduł 5 Kursu ZFŚS

Badanie sytuacji socjalnej 

( nagranie aktualizowane )

Dostęp na 6 miesięcy

(wideo + materiały)
Cena regularna: 247,00 zł brutto

Copyright © 2021 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl