Dokumentacja pracownicza w jednostkach budżetowych, w tym oświatowych dn. 17.11.2020 – Szkolenie kształcenie zawodowe

Dokumentacja pracownicza
w jednostkach budżetowych,
w tym oświatowych

Szkolenie prowadzi:

Karolina Niedzielska-min

Karolina Niedzielska

Prawnik, specjalista ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego. Ekspert kadrowy, mediator sądowy w sprawach pracowniczych. Wykładowca akademicki. Ekspertem portalu INFOR oraz redaktor naczelny czasopisma Monitor Dyrektora Przedszkola. Prelegentka na licznych konferencjach naukowych i autor ponad 300 publikacji z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego.
Była prawnikiem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Ukończyła studia prawnicze, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz studia pedagogiczne. Obecnie jest doktorantką w Katedrze Prawa Pracy WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Praktyk.

Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie jest kierowane pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w szczególności do księgowych i kadrowych: urzędów gmin, starostw powiatowych, samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w tym oświaty.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zmianami wprowadzonymi do kodeksu pracy w roku 2018 i 2019, w szczególności związanymi z obowiązywaniem Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przedstawienie od strony praktycznej problematyki związanej ze zmianą sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika– podział na części A, B, C i D oraz wprowadzeniem krótszego okresu archiwizacji i ich elektronizacji, a także możliwości wydawania pracownikowi akt oraz obowiązków pracodawcy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w postaci przedkładania raportów informacyjnych. Przedstawiona zostanie również problematyka wyodrębnienia dokumentacji pracowniczej. Uczestnicy w ramach warsztatów będą możliwość stworzyć akta osobowe na podstawie nowej regulacji, pozostałą dokumentację pracowniczą oraz sporządzić wnioski do ZUS.

Ramowy program szkolenia:

 1. Obowiązki pracodawcy i sankcje związane z uchybieniami w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej
  • Nowy katalog obowiązków pracodawcy związanych z dokumentacją pracowniczą oraz sposobem jej archiwizacji
  • Nowy katalog wykroczeń przeciwko prawom pracowniczym
  • Sankcje za nieprowadzenie lub niewłaściwe prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz akt osobowych
  • Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli sposobu prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 2. Elektronizacja dokumentacji pracowniczej
  • Zmiana formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej
  • Obowiązek informacyjny pracodawcy
  • Możliwość odbioru poprzedniej wersji dokumentacji
  • Wydawanie i niszczenie dokumentacji pracowniczej w związku ze zmianą sposobu jej prowadzenia
 3. Akta osobowe
  • Metodyka prowadzenia akt osobowych
  • Wyodrębnienie części A, B, C, D akt osobowych
  • Dzielenie części akt osobowych na kolejne części
  • Kontynuacja prowadzenia akt osobowych pracownika ponownie zatrudnionego
  • Okres archiwizacji akt osobowych
  • Odbiór przez pracowników akt osobowych oraz ich niszczenie po upływie okresu archiwizacji
 4. Dokumentacja pracownicza od 2019 r.
  • Ewidencja czasu pracy
  • Ewidencja płacowa
  • Pozostałe części dokumentacji pracownicze
  • Metodyka prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji pracowniczej
  • Okres archiwizacji dokumentacji pracowniczej
 5. Obowiązki pracodawcy wobec ZUS w związku ze skróceniem okresu archiwizacji dokumentacji pracowniczej
  • Składanie przez pracodawcę druków ZUS OSW i ZUS RIA
 6. Ochrona danych osobowych związanych z dokumentacją pracowniczą
  • Zakres danych umieszczanych w kwestionariuszach osobowych
  • Dane przetwarzane w związku z rekrutacją oraz zatrudnieniem
  • Dokumentowanie uprawnień do udzielania urlopów okolicznościowych pracownikom
  • Obowiązki z pracodawcy wynikające z archiwizacją dokumentacji pracowniczej
  • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z omówieniem przykładów
 7. Podsumowanie i warsztaty
  • Obliczanie okresu archiwizacji dokumentacji pracowniczej
  • Obliczanie terminów składania ZUS RIA
  • Tworzenie akt osobowych według nowego wzoru podziału
  • Tworzenie pozostałej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy
  • Sporządzanie dokumentów ZUS OSW i ZUS RIA

Forma szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w formie webinarowej na platformie Clickmeeting

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy:
komputer z głośnikiem, smartfon lub laptop
dostęp do Internetu,
– nie wymaga umiejętności komputerowych, bardzo prosty sposób uczestnictwa w szkoleniu
i kontaktu na żywo z prowadzącym.

W przeddzień szkolenia wysyłamy materiały szkoleniowe, a w dzień szkolenia link do pokoju webinarowego.

W dzień szkolenia na 15 minut przed szkoleniem uczestnicy mają możliwość poćwiczenia pisania na czacie (w razie potrzeby), aby podczas szkolenia swobodnie wpisywać swoje pytania.

Zamawiający otrzyma:

✓ autorskie materiały 

✓ uczestnictwo w szkoleniu, wiedzę,

✓ wzory dokumentów

✓ certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,

✓ możliwość zadawania pytań do trenera podczas szkolenia webinarowego.

 

 CZAS SZKOLENIA: 5 godzin  

Cena i warunki:

Szkolenie na żywo:

Szkolenie w formie webinarowej

na żywo 

z możliwością zadawania pytań

Link do szkolenia wraz z materiałami zostanie wysłany
w przeddzień szkolenia 

Cena regularna:

297,00 zł brutto od osoby

Nagranie:

Szkolenie nagrane

Dostęp na 6 miesięcy

Nagranie wraz z materiałami, w tym wzorami dokumentów
zostanie udostępnione 15 grudnia 2020r.

Cena regularna: 397,00 zł brutto

Szkolenie na żywo:

Szkolenie w formie webinarowej

na żywo 

z możliwością zadawania pytań

Link do szkolenia wraz z materiałami zostanie wysłany
w przeddzień szkolenia 

Cena regularna:

297,00 zł brutto od osoby

Copyright © 2021 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl