ZFŚS

Widok

Kategorie

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych , (w tym oświatowych) w 2021 roku – praktyczny Kurs - szkolenie online KURS ZFŚS Co to jest? Certyfikowany kurs – szkolenie pt.:…

Kategoria

Jak prawidłowo gospodarować środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych, (w tym oświatowych) w 2021r. – praktyczne warsztaty zmiany ustawy w 2019r i 2021r. zasady badania sytuacji majątkowej w świetle…

Kategorie

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zasady przyznawania wybranych świadczeń i opodatkowanie Nr ISBN:  978-83-960214-1-0 Książka w formacie elektronicznym .pdf Autor: Joanna Krystyna Robak Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych…

Kategoria

Jak prawidłowo gospodarować środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w publicznych placówkach oświatowych w 2021r. – praktyczne warsztaty zmiany ustawy w 2019r i 2021r. zasady badania sytuacji majątkowej w świetle zmiany z…

Kategoria

Jak prawidłowo gospodarować środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w sektorze prywatnym (w tym w spółkach) w 2021r. – praktyczne warsztaty zasady badania sytuacji majątkowej w świetle zmiany przepisów oraz interpretacjizmiany…

Kategoria

Jak prawidłowo gospodarować środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych w 2021r. – praktyczne warsztaty zmiany ustawy w 2019r i 2021r. zasady badania sytuacji majątkowej w świetle zmiany z dnia…

Kategoria

Jak prawidłowo zbadać sytuację socjalną do ZFŚS? Co może i powinien żądać pracodawca? zmiany ustawy w 2019r i 2021r.  zasady badania sytuacji majątkowej w świetle zmiany z dnia 04.05.2019r. alimenty,…

Copyright © 2020 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl