Nagranie Webinaru i FB Live

Widok

Kategorie

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych , (w tym oświatowych) w 2021 roku – praktyczny Kurs - szkolenie online KURS ZFŚS Co to jest? Certyfikowany kurs – szkolenie pt.:…

Jak prawidłowo zorganizować pomoc z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w czasie kryzysu/epidemii – w praktyce jakie są możliwe formy pomocy, w tym konkretne zapisy w regulaminie zmiana zapisów regulaminu zasady…

Kategoria

Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS w tym przykładowe zapisy w regulaminie oraz wzory dokumentów Moduł 7. Kursu o ZFŚS Pożyczki mieszkaniowe, to najtrudniejsza część ZFŚS, ponieważ są udzielane nie tylko na…

Kategoria

Jak prawidłowo obliczyć przeciętne zatrudnienie do celów ZFŚS - w tym praktyczne przykłady Obliczenie przeciętnego zatrudnienia do celów ustalenia odpisu na ZFŚS jest dużym wyzwaniem, ponieważ w sieci i literaturze…

Kategoria

Jak prawidłowo obliczyć odpis w placówkach oświatowych (i przeciętne zatrudnienie) na ZFŚS w tym praktyczne przykłady Wielu pracodawców nieprawidłowo oblicza odpis oraz przeciętne zatrudnienie do celów ZFŚS.  💥Nieprawidłowe obliczanie odpisów skutkuje…

Kategoria

Jak prawidłowo obliczyć odpis (i przeciętne zatrudnienie) na ZFŚS w tym praktyczne przykłady. Wielu pracodawców nieprawidłowo oblicza odpis oraz przeciętne zatrudnienie do celów ZFŚS. 💥 Nieprawidłowe obliczanie odpisów skutkuje między…

Kategoria

Rola pracownika wybranego przez załogę do reprezentowania jej interesów i procedura wyboru Dla kogo jest szkolenie? Dla osób odpowiadających za prawidłowe prowadzenie spraw ZFŚS, w szczególności: pracodawców, m.in.: dyrektorów szkół…

Kategoria

Podstawowe informacje o Zakładowym Funduszu Świadczeń SocjalnychModuł 1. Kursu o ZFŚS Dla kogo? Dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności:  🔹 dla pracodawców, m.in.…

Kategoria

Źródła Zakładowego Funduszu Świadczeń SocjalnychModuł 2. Kursu o ZFŚS Dla kogo? Dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności:   🔹 dla pracodawców, m.in. dyrektorów szkół,…

Kategoria

Szczególne przypadki występujące w placówkach oświatowych Moduł 3. Kursu o ZFŚS Dla kogo? Dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności:  🔹 dla pracodawców, m.in.…

Kategoria

Uprawnieni do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń SocjalnychModuł 4. Kursu o ZFŚS Dla kogo? Dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności:   🔹 dla pracodawców,…

Kategoria

Badanie sytuacji socjalnejModuł 5. Kursu o ZFŚS Dla kogo? Dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności:  🔹 dla pracodawców, m.in. dyrektorów szkół, przedszkoli, dyrektorów…

Kategoria

Formy pomocyModuł 6. Kursu o ZFŚS Dla kogo? Dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności:  🔹 dla pracodawców, m.in. dyrektorów szkół, przedszkoli, dyrektorów i…

Kategoria

Opodatkowanie podatkiem dochodowym i składki do ZUSModuł 8. Kursu o ZFŚS Dla kogo? Dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności:  🔹 dla pracodawców, m.in.…

Kategoria

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń SocjalnychModuł 9. Kursu o ZFŚS Dla kogo? Dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności:  🔹 dla pracodawców, m.in. dyrektorów szkół,…

Kategoria

Wydatkowanie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń SocjalnychModuł 10. Kursu o ZFŚS Dla kogo? Dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności:  🔹 dla pracodawców, m.in.…

Kategoria

Ochrona danych osobowychModuł 11. Kursu o ZFŚS Dla kogo? Dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności:  🔹 dla pracodawców, m.in. dyrektorów szkół, przedszkoli, dyrektorów…

Kategoria

Pozostałe zagadnieniaModuł 12. Kursu o ZFŚS Dla kogo? Dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności:  🔹 dla pracodawców, m.in. dyrektorów szkół, przedszkoli, dyrektorów i…

Kategoria

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem Nr ISBN:  978-83-953179-0-3Książka w formacie elektronicznym .pdf  Autor: Joanna Krystyna Robak…

Kategoria

PPK Jak wdrożyć i realizować Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach budżetowych, w tym oświatowych procedura wdrożenia PPKjak dokonać wyboru Instytucji finansującej  obowiązki pracodawcy jak działa PPK dla pracownika odpowiedzialność karna dla…

Kategoria

Jak prawidłowo gospodarować środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych, (w tym oświatowych) w 2021r. – praktyczne warsztaty zmiany ustawy w 2019r i 2021r. zasady badania sytuacji majątkowej w świetle…

Kontrola zarządcza w jednostkach budżetowych, w tym w placówkach oświatowych Gotowe projekty:Regulaminu Kontroli Zarządczej,Ankiety do samooceny,Procedury zarządzania ryzykiemi innych dokumentówDobrze zorganizowana kontrola zarządcza zapewni pozytywne wyniki pozostałych kontroli. Szkolenie prowadzi:…

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych samorządowych jednostek budżetowych, zamknięcie ksiąg rachunkowych roku 2020 oraz sporządzanie sprawozdań Szkolenie prowadzi: Joanna Przednowek Skarbnik jednostki samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej.Trener…

Kategorie

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zasady przyznawania wybranych świadczeń i opodatkowanie Nr ISBN:  978-83-960214-1-0 Książka w formacie elektronicznym .pdf Autor: Joanna Krystyna Robak Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych…

Dla osób pragnących posiadać książkę w formacie drukowanym oraz kopię w elektronicznym mamy do zaoferowania pakiet: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zasady Przyznawania Wybranych Świadczeń i Opodatkowanie - autorstwa Joanny Krystyny…

Kategoria

Jak prawidłowo gospodarować środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w publicznych placówkach oświatowych w 2021r. – praktyczne warsztaty zmiany ustawy w 2019r i 2021r. zasady badania sytuacji majątkowej w świetle zmiany z…

Kategoria

Jak prawidłowo gospodarować środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w sektorze prywatnym (w tym w spółkach) w 2021r. – praktyczne warsztaty zasady badania sytuacji majątkowej w świetle zmiany przepisów oraz interpretacjizmiany…

Kategoria

Jak prawidłowo gospodarować środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych w 2021r. – praktyczne warsztaty zmiany ustawy w 2019r i 2021r. zasady badania sytuacji majątkowej w świetle zmiany z dnia…

Kategoria

Jak prawidłowo zbadać sytuację socjalną do ZFŚS? Co może i powinien żądać pracodawca? zmiany ustawy w 2019r i 2021r.  zasady badania sytuacji majątkowej w świetle zmiany z dnia 04.05.2019r. alimenty,…

Link do Szkoleniowej sesji pytań i odpowiedzi zostanie wysłany w przeddzień szkolenia na adres mailowy uczestnika szkolenia. Sesja szkoleniowa odbędzie się w formie webinarowej na platformie clickmeeting.com.

Link do Szkoleniowej sesji pytań i odpowiedzi zostanie wysłany w przeddzień szkolenia na adres mailowy uczestnika szkolenia. Sesja szkoleniowa odbędzie się w formie webinarowej na platformie clickmeeting.com.

Link do Szkoleniowej sesji pytań i odpowiedzi zostanie wysłany w przeddzień szkolenia na adres mailowy uczestnika szkolenia. Sesja szkoleniowa odbędzie się w formie webinarowej na platformie clickmeeting.com.

Link do Szkoleniowej sesji pytań i odpowiedzi zostanie wysłany w przeddzień szkolenia na adres mailowy uczestnika szkolenia. Sesja szkoleniowa odbędzie się w formie webinarowej na platformie clickmeeting.com.

Kategoria

5 groźnych błędów w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które kosztują. Na przykładach z życia jednostek budżetowych, w tym placówek oświatowych. Część pierwsza. Nr ISBN:  978-83-960214-6-5Książka w formacie elektronicznym .pdf…

Copyright © 2020 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl