Materiały szkoleniowe – ZFŚS w sektorze prywatnym

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
w sektorze prywatnym, w tym w spółkach,
po zmianach przepisów prawa
– w praktyce

Nr ISBN: 978-83-971060-5-5

Książka w formacie elektronicznym .pdf

Rok wydania: 2024

Ilość stron: 115

Autor:

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 27-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. 

Autor wielu publikacji oraz książek z zakresu ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS oraz ZFSSlettera, największego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii:

Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Spis treści:

Spis treści:

Informacja wstępna

Informacja wstępna
I. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – cel i zasady tworzenia, źródła Funduszu

 1. Cel
 2. Podstawy prawne
 3. Tworzenie funduszu, wysokość odpisu, ustalenie przeciętnego zatrudnienia – zarys
  3.1. Wysokość odpisu oraz jego rodzaje zgodnie z ustawą o ZFŚS
  3.2. Kto może dowolnie kształtować wysokość odpisu?
  3.3. Wysokość odpisu na ZFŚS w 2024 roku – zgodnie z ustawą o ZFŚS
  3.4. Jak ustalić przeciętne zatrudnienie do celów odpisu
  3.4.1. Zasady ogólne
  3.4.2. Kogo wliczamy do przeciętnego zatrudnienia
  3.4.3. Pracownik na urlopie bezpłatnym
  3.4.4. Kogo nie wliczamy do przeciętnego zatrudnienia
  3.5. Metody ustalenia przeciętnego zatrudnienia
 4. Ważne terminy
 5. Zwiększenia Funduszu
 6. Środki ZFŚS
 7. ZFŚS a egzekucja

II. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wydatkowanie środków

 1. Kryteria udzielania pomocy
 2. Jak ustalić sytuację socjalną?
  Rodzina, czy gospodarstwo domowe?
 3. Oświadczenie o dochodach / sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej
 4. Dochód (netto czy brutto?) Rodzaje dochodów i przysporzeń.
  Co zmienia nowy Polski Ład?
 5. Świadczenie wychowawcze 800 plus i inne
 6. Wypłaty z ZFŚS a kryteria socjalne w orzecznictwie
 7. Uprawnieni do korzystania z ZFŚS
  8.1. Zasady ogólne
  8.2. Emeryci zatrudnieni u innego pracodawcy – najnowsza uchwała Sądu Najwyższego
 8. Charakter świadczeń socjalnych – kiedy roszczeniowy?
 9. Zróżnicowanie świadczeń?
 10. Rodzaje działalności socjalnej
 11. Opodatkowanie świadczeń wypłacanych z ZFŚS
 12. ZFŚS a składki ZUS
 13. Komisja Socjalna
 14. Dane osobowe (obowiązkowy wpis do regulaminu)
 15. Najczęściej spotykane błędy
 16. Integracja w świetle orzecznictwa
 17. Kary grzywny z własnej kieszeni wymierzone przez PIP

III. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – formalności

 1. Rola organizacji związkowych
 2. Regulamin Funduszu
 3. Pożyczki mieszkaniowe
 4. Pracownik zdalny a ZFŚS

IV. ŹRÓDŁA
V. SPIS ZAŁACZNIKÓW

 1. Przykładowy regulamin
 2. Przykładowa tabela dopłat (warianty)
 3. Przykładowy wzór wniosku o udzielenie świadczenia
 4. Przykładowy wzór wniosku o pożyczkę
 5. Przykładowy wzór oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej
 6. Ustawa z dnia 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

 

Książka elektroniczna PDF

Publikacja jest dostępna jako integralna cześć szkolenia:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych po zmianach przepisów prawa w sektorze prywatnym, w tym w spółkach – w praktyce

Copyright © 2018-2024 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl