Materiały szkoleniowe – Regulamin ZFŚS dla firm

Regulamin
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w sektorze prywatnym, w tym w spółkach
w 2024 roku
- materiał szkoleniowy do szkolenia praktycznego

Nr ISBN: 978-83-971060-7-9

Książka w formacie elektronicznym .pdf

Rok wydania: 2024

Ilość stron: 185

Autor:

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 27-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. 

Autor wielu publikacji oraz książek z zakresu ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS oraz ZFSSlettera, największego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii:

Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Spis treści:

Spis treści:

Informacje wstępne

I. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zarys

 1. Podstawy prawne
 2. Cel Funduszu
 3. Najczęściej spotykane rodzaje działalności socjalnej
 4. Niedopuszczalne rodzaje wydatków

II. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – sprawy ogólne

 1. Rola i udostępnienie regulaminu ZFŚS
 2. Procedura tworzenia, wprowadzenia i zmiany regulaminu ZFŚS
  2.1. Procedura tworzenia i zmiany regulaminu
  2.2. Procedura wprowadzenia regulaminu ZFŚS
  2.3. Zmiana regulaminu ZFŚS w trakcie roku kalendarzowego
 3. Rola organizacji związkowych i ich rozszerzone kompetencje od 2019 roku
 4. Rola pracownika wybranego przez załogę do reprezentowania jej interesów
 5. Konsekwencje nieuzgodnienia regulaminu lub uzgodnienia z nieuprawnioną osobą
 6. Jakie zapisy umieścić w regulaminie ZFŚS – w tym obowiązki od 2019r.
 7. Komisja socjalna
 8. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS
  8. 1. Zasady ogólne
  8. 2. Pracownicy na urlopie bezpłatnym
  8. 3. Pracownicy zatrudnieni u więcej niż jednego pracodawcy
  8. 4. Emeryci
  8. 5. Członkowie rodziny oraz inne osoby uprawnione
  8. 6. Zasady korzystania ze świadczeń przez członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach
  8. 7. Rozdzielność majątkowa małżonków a ZFŚS
 9. Badanie sytuacji socjalnej
  9.1. Jak ustalić sytuację socjalną – zasady ogóle
  9.2. Rodzina, czy gospodarstwo domowe?
  9.3. Czy wystarczy wybiórcze badanie dochodu?
  9.4. Praktyczny, autorski przykład badania sytuacji socjalnej
  9.5. Przychód czy dochód?
  9.6. Dochód netto czy brutto? Istotna różnica w porównywaniu sytuacji socjalnej pracowników
  i emerytów
  9.7. Dochody podlegające badaniu (z przykładami)
  9.8. Przysporzenia podlegające badaniu (z przykładami)
  9.9. Wpływ świadczenia 500 plus (800 plus) na sytuację życiową i materialną – czy można żądać informacji?
  9.10. Dopuszczalne sposoby pozyskiwania danych i potwierdzania przez pracodawcę sytuacji
  socjalnej osób uprawnionych – na co pozwala RODO
  9.11. Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej
 10. Pożyczki mieszkaniowe
 11. Plan rzeczowo-finansowy (preliminarz)
 12. Wysokość świadczeń z Funduszu – w tym jak różnicować wysokości świadczeń
 13. Najczęściej spotykane błędy
 14. Pracownik zdalny a ZFŚS i zapisy w regulaminie
 15. Źródła

III. Wzory dokumentów

 1. Zarządzenie wprowadzające regulamin (pierwszy raz) – przykład
 2. Zarządzenie wprowadzające regulamin (kolejny raz) – przykład
 3. Plan rzeczowo-finansowy (preliminarz) – przykłady
 4. Regulamin Funduszu – przykład
 5. Wniosek o przyznanie świadczenia z Funduszu – przykłady
 6. Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej – przykład (kwotowy i „widełkowy”)
 7. Tabela dopłat – przykłady
 8. Wniosek o pożyczkę mieszkaniową – przykłady
 9. Umowa pożyczki mieszkaniowej – przykład

O autorze
Ważne informacje organizacyjne
Ustawa o ZFŚS

Książka elektroniczna PDF

Publikacja jest dostępna jako integralna cześć szkolenia:

REGULAMIN
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w sektorze prywatnym, w tym w spółkach
w 2024 roku
– szkolenie praktyczne

Copyright © 2018-2024 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl