KURS ZFŚS – Zatrudnienie

Jak prawidłowo obliczyć przeciętne
zatrudnienie do celów ZFŚS -
w tym praktyczne przykłady.

Obliczenie przeciętnego zatrudnienia do celów ustalenia odpisu na ZFŚS jest dużym wyzwaniem, ponieważ w sieci i literaturze można znaleźć różne sprzeczne lub niejasne informacje, na przykład w zakresie ustalenia kogo wliczamy, a kogo nie wliczamy do przeciętnego zatrudnienia. Na pozór wydaje się to łatwe, ale przysparza wiele problemów i niektórzy pracodawcy nieprawidłowo obliczają przeciętne zatrudnienie do celów ZFŚS, co skutkuje między innymi karą grzywny wymierzoną przez Państwową Inspekcję Pracy na podstawie art. 12a ustawy o ZFŚS

💥

Stworzyliśmy kompleksowe opracowanie (wideo + materiał PDF i Excel) bardzo pomocne w prawidłowym obliczeniu przeciętnego zatrudnienia.

Przekazujemy Państwu materiał wideo oraz dodatkowy materiał w formie PDF. Jest to fragment kompleksowego kursu z zakresu ZFŚS.

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat.

Zawartość

M2.2. Jak ustalić przeciętne zatrudnienie do celów odpisu
M2.2.1. Zasady ogólne
M2.2.2. Kogo wliczamy do przeciętnego zatrudnienia
M2.2.3. Pracownik na urlopie bezpłatnym a odpis
M2.2.4. Kogo nie wliczamy do przeciętnego zatrudnienia
M2.3. Metody ustalenia przeciętnego zatrudnienia
M2.3.1. Informacje ogólne
M2.3.2. Przykłady liczbowe
M2.4. Ustalenie przeciętnego zatrudnienia – przykłady liczbowe

47 zł brutto – przy zamówieniu do 31.05.2020r.

98 zł brutto – przy zamówieniu od 01.06.2020r.

Przy zamówieniu na jednostkę budżetową (szkołę, ops, urząd gminy i inne) prosimy wypełnić kartę zgłoszenia i wysłać skan na adres mailowy akademia.aserto@gmail.com. Faktura zostanie wystawiona w dniu przekazania dostępu do szkolenia z 14-dniowym terminem płatności.

O Autorze

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz kadr i płac. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych.
W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, kadr i płac, prowadzenia firmy, księgowości, promocji, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. Autor książki „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem”. Praktyk.

Copyright © 2021 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl