Książka Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 roku

Odpis na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
w 2024 roku.

Nr ISBN: 978-83-971060-2-4

Książka w formacie elektronicznym .pdf 

Rok wydania: 2024

Ilość stron: 73

Autor:

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 27-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. 

Autor wielu publikacji oraz książek z zakresu ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS oraz ZFSSlettera, największego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii:

Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Spis treści:

Spis treści:

Informacja wstępna
Wykaz skrótów

  1. Co to jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) i kto może z niego korzystać?
  2. Kto tworzy Fundusz, a kto nie ma takiego obowiązku?
  3. Tworzenie Funduszu i wysokość odpisu zgodnie z ustawą o ZFŚS
   3.1. Wysokość odpisu oraz jego rodzaje
   3.2. Kto może dowolnie kształtować wysokość odpisu, a kto nie ma takiego prawa
   3.3. Termin przekazania odpisu na konto bankowe ZFŚS
   3.4. Jakie dane są niezbędne do obliczenia odpisu na dany rok?
  4. Jak ustalić przeciętne zatrudnienie do celów odpisu
   4.1. Zasady ogólne
   4.2. Kogo wliczamy do przeciętnego zatrudnienia
   4.3. Pracownik na urlopie bezpłatnym
   4.4. Kogo nie wliczamy do przeciętnego zatrudnienia
  5. Metody ustalenia przeciętnego zatrudnienia
  6. Ustalenie przeciętnego zatrudnienia – przykłady liczbowe
  7. Najczęściej zadawane pytania z tematu ustalania przeciętnego zatrudnienia
  8. Ustalenie odpisu – etapy i przykłady liczbowe
  9. Wysokość odpisu w 2024 roku zgodnie z ustawą o ZFŚS
   9.1. Wysokość odpisu w 2024 roku
   9.2. Zaokrąglenia
   9.3. Jak obliczyć odpis i jaką kwotę przekazać na konto bankowe ZFŚS do 31 maja 2024 roku?
  10. Obowiązkowa korekta odpisu – jak ją zrobić?
  11. Odpis dla nauczycieli, których dotyczy Karta Nauczyciela
  12. Uzupełnienie etatu przez nauczyciela a odpis na ZFŚS
  13. Odpis dla nauczycieli będących emerytami, rencistami oraz nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
  14. Najczęściej zadawane pytania z tematu ustalania odpisu w publicznych placówkach oświatowych (dotyczy Karty Nauczyciela)
  15. Najczęściej zadawane pytania z tematu ustalania odpisu na pracowników
  16. Najczęściej zadawane pytania z tematu ustalania odpisu na emerytów i rencistów, (których nie dotyczy Karta Nauczyciela)
  17. Odpis dla pracowników uczelni publicznej
  18. Najczęściej spotykane błędy dotyczące odpisu
  19. Literatura
  20. O Autorze

Książka elektroniczna PDF

012_JK_Robak_Odpis_na_ZFSS_w_2024_ISBN_978-83-971060-2-4-Mockup

Książka jest dostępna w sprzedaży jako osobny produkt (ebook) lub jako materiały szkoleniowe do szkolenia:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Odpis w 2024 roku
z uwzględnieniem najnowszych zmian

- w praktyce

Cena regularna:

99 zł brutto

za książkę w wersji elektronicznej PDF

Copyright © 2018-2024 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl