ASERTO – PPK

Jak wdrożyć i realizować Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach budżetowych, w tym oświatowych - szkolenie dla pracodawców

Uczestnicy poznają zasady funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz procedurę wdrożenia PPK, wraz z procedurą wyboru reprezentacji zatrudnionych i obowiązkami pracodawcy w trakcie wdrożenia i realizacji PPK Nabędą umiejętność praktycznego stosowania przepisów o PPK i pozyskają wiedzę na temat PPK zarówno od strony pracodawcy, jak i od strony pracownika. Nabędą wiedzę, jakie nowe obowiązki ciążą na pracodawcy i jakie grożą sankcje za ich zaniedbanie.

Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach budżetowych, w tym oświatowych – co pracownik musi wiedzieć? szkolenie grupowe dla pracowników

Uczestnicy otrzymają wiedzę na temat zasad funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz jaki wpływ ma pracownik na inwestowanie swoich pieniędzy w instytucji finansowej. Nabędą wiedzę dotyczącą wypłat z PPK oraz ich opodatkowania. Pozyskają informacje na temat potrąceń z konta PPK w razie egzekucji oraz podziału środków
w przypadku rozwodu lub śmierci. Nabędą wiedzę na temat dopłat z budżetu Państwa, możliwości ich pozyskania
oraz przypadków, w których można je utracić.

Copyright © 2021 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl