Akademia ZFŚS – Praktyczny Kurs

AKADEMIA
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

Praktyczny Kurs
2023/2024 r.

dla:
• jednostek budżetowych,
• publicznych placówek oświatowych,
• firm z sektora prywatnego (w tym spółek)

OFERTA BLACK FRIDAY

dla zamówień do 22.11.2023r. do .g 20:00

lub do wyczerpania miejsc

Do końca promocji pozostało:

Brak miejsc w Promocji Black Friday

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut
 • 00Sekund

akademiaCzym jest Akademia ZFŚS - Praktyczny Kurs?

Akademia ZFŚS – Praktyczny Kurs jest nowoczesnym rozwiązaniem na stare i nowe problemy oraz wyzwania z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej, ZFŚS, Fundusz).

 

Akademia ZFŚS wskazuje proste, praktyczne rozwiązania, podaje gotowe wzory, aby osoby odpowiedzialne za ZFŚS były bezpieczne podczas kontroli, a środki ZFŚS były rozdysponowywane zgodnie z przepisami prawa.

 

Pomaga:

✅ uporządkować ZFŚS,

✅ uniknąć błędów i kar za błędy, 

✅ usprawnić gospodarkę ZFŚS tak, aby ograniczyć biurokrację do minimum,

✅ działać zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,

uwolnić czas osób zajmujących się sprawami Funduszu.

 

To kompleksowe szkolenie składające się z cyklu szkoleń i spotkań na żywo oraz szkoleń nagranych wraz z warsztatami tematycznymi oraz sesjami pytań i odpowiedzi na żywo.

 

W Akademii ZFŚS – Praktycznym kursie wyjaśnione są wszystkie niezbędne aspekty, które powinien znać każdy, kto odpowiada za prowadzenie ZFŚS, aby zgodnie z prawem badać sytuację socjalną i dzielić środki Funduszu oraz sprawnie prowadzić gospodarkę ZFŚS.

 

Dzięki Akademii ZFŚS można:

✅ w prosty sposób poznać praktyczne i bezpieczne rozwiązania, które prowadząca szkolenie, Joanna Krystyna Robak, wypracowywała przez ponad 26 lat pracy z ZFŚS,

✅ być bezpiecznie przeprowadzonym za rękę krok po kroku przez wszystkie zawiłości przepisów dotyczących ZFŚS i raz na zawsze ustalić poprawne działanie ZFŚS,

✅ poznać gotowe i sprawdzone wzory regulaminów, wniosków, oświadczeń i innych dokumentów niezbędnych do pracy z ZFŚS.  

 

Akademia ZFŚS – Praktyczny kurs, to jedyne w Polsce tak rozwinięte i nowoczesne opracowanie, zawierające: najnowsze, aktualne, bogate wzory regulaminów i innych niezbędnych dokumentów z omówieniem i możliwością pobrania plików w formie do edycji do własnego wykorzystania.

Zapewniamy aktualizację materiałów w razie potrzeby – w trakcie trwania Akademii ZFŚS. Informacja o aktualizacji wysłana jest na adres mailowy uczestnika Akademii.

W przypadku szkoleń nagranych materiał w formie wideo, plus dodatkowy materiał w PDF, Word, Excel – udostępniany jest na platformie edukacyjnej.

W przypadku szkoleń na żywo materiał jest udostępniony w formie PDF, Word, Excel, wysyłany mailowo, a szkolenie odbywa się na platformie pozwalającej na zadawanie pytań na żywo na czacie podczas szkolenia.

 

✅ Każdy uczestnik otrzyma imienny Certyfikat Akademii ZFŚS – Praktycznego kursu.

Akademię ZFŚS – Praktyczny Kurs przygotowała i prowadzi: 

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Od 1997 r. do 2013 r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010 r. do 2017 r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009 r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. 

Posiada ponad 26-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. 

Autor wielu publikacji oraz 5 książek z zakresu ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS oraz ZFSSlettera, największego w Polsce, specjalistycznego newslettera dedykowanego w całości sprawom ZFŚS. 

Praktyk.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii:

Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

akademiaDla kogo jest przeznaczona Akademia ZFŚS?

Akademia ZFŚS – Praktyczny Kurs jest przeznaczona dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności dla: 

pracodawców (m.in. dyrektorów szkół, przedszkoli, ośrodków pomocy społecznej, ŚDS, DPS i innych jednostek budżetowych, jak również firm prywatnych),
księgowych,
kadrowych,
✅ członków komisji socjalnej,
✅ pracowników administracyjnych prowadzących sprawy ZFŚS,
✅ reprezentantów związków zawodowych,
✅ pracowników reprezentujących interesy załogi w sprawach dotyczących ZFŚS,
✅ osób zainteresowanych sprawami ZFŚS.

akademiaCo zawiera Akademia ZFŚS - Praktyczny Kurs
oraz ramowe programy poszczególnych szkoleń:

1.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych po zmianach przepisów prawa
w praktyce
tzw. szkolenie ogólne, podstawowe, prowadzone na żywo, termin do wyboru w dniu 23 listopada 2023 r. lub 13 grudnia 2023 r.:

Program i szczegóły szkolenia

Plus szkolenie z tego tematu w formie nagrania przygotowanego odrębnie:
– dla publicznych placówek oświatowych: Szczegóły tutaj. 
– dla jednostek budżetowych (bez oświatowy): Szczegóły tutaj,
– dla sektora prywatnego, w tym spółek: Szczegóły tutaj

Ramowy program**:

 1. Zasady gospodarowania ZFŚS i cel działalności socjalnej.
 2. Odpis na 2023 rok – w zarysie.
 3. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS:
  • pracownicy (w tym problematyka pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców oraz uprawnienia małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy i ich dzieci),
  • pracownicy na urlopach macierzyńskich, bezpłatnych, wychowawczych, stażyści, pracownicy interwencyjni, nauczyciele uzupełniający etaty i inne szczególne przypadki – uwaga na błędy,
  • emeryci i renciści – czy/jak można ich wykluczyć?
  • członkowie rodzin (kto i w jakim zakresie może korzystać, problem małżonków, konkubinatu i inne problemy praktyczne),
  • nauczyciele uzupełniający etaty,
  • możliwość modyfikowania uprawnień (w tym rozszerzenia grona uprawnionych),
  • zasady korzystania ze świadczeń socjalnych przez członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach).
 1. Regulamin ZFŚS – przykładowy wzór regulaminu, wniosków i oświadczenia o sytuacji socjalnej.
  Uwaga: Specyfika publicznych placówek oświatowych została w przykładowym regulaminie odpowiednio zaznaczona i wyszczególniona.
 2. Problematyka związków zawodowych i pracownika reprezentującego interesy załogi.
 3. Komisja socjalna – zarys (Czy musi być komisja socjalna? Czy komisja socjalna jest nielegalna?).
 1. Formy pomocy:
  • rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie. Wydatki niepodlegające finansowaniu z ZFŚS,
  • warunki przyznawania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej (zapomóg, paczek okolicznościowych, biletów do kina, kart na zajęcia sportowo-rekreacyjne, fitness, pływania – problemy praktyczne, w tym jak często można przydzielać pomoc dla jednej osoby),
  • bony towarowe i inne znaki uprawniające do wymiany na towary lub usługi – orzecznictwo sądów, problem składek ZUS i podatku,
  • czym się różnią karty przedpłacone od podarunkowych – problemy podatkowe,
  • świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku (czy można imprezy masowe?),
  • wczasy pod gruszą najczęstsze błędy (m.in. problem urlopu w praktyce),
  • wycieczki grupowe i indywidualne, wczasy zagraniczne,
  • obozy i kolonie dla dzieci,
  • finansowanie imprez okolicznościowych i integracyjnych – błędy,
  • wycieczki (skarbowe nieścisłości interpretacyjne),
  • prywatna opieka medyczna i zakup środków trwałych – czy możliwe?
  • dopłata pracowników do imprez sportowych i kulturalnych – czy można?
 1. Pożyczki mieszkaniowe – zarys (przykładowe zapisy w regulaminie).
 2. Badanie sytuacji socjalnej, a ochrona danych osobowych (RODO) w świetle aktualnych przepisów i interpretacji UODO oraz w świetle nowych przepisów Kodeksu pracy i Polskiego Ładu.
  • co to jest sytuacja socjalna i dlaczego powinna być uczciwie zbadana,
  • jak badać sytuację socjalną, aby pozyskać faktyczne, porównywalne dane – dotyczy to zwłaszcza pewnej szerokiej grupy pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą,
  • problematyka ustalania sytuacji socjalnej (autorski praktyczny przykład),
  • świadczenia 500+, alimenty, program RKO, rodzinne, zasiłki i inne przysporzenia a kryterium socjalne,
  • rozdzielność majątkowa a badanie sytuacji socjalnej,
  • dopuszczalne sposoby pozyskiwania i potwierdzania przez pracodawcę sytuacji materialnej osób uprawnionych, co może pracodawca w świetle przepisów RODO,
  • dokumenty potwierdzające sytuację życiową, w tym dane sensytywne – czego może żądać pracodawca?
  • czy niezłożenie dokumentów potwierdzających wysokość dochodów może być podstawą do odmowy świadczenia?
  • jak badać sytuację socjalną pracowników zdalnych, wykonujących pracę po zmianie przepisów Kodeksu pracy w 2023 roku?
 1. Zasady prawidłowej i efektywnej organizacji ZFŚS:
  • obsługa funduszu – kto może obsługiwać ZFŚS, jakie musi mieć upoważnienia,
  • nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków – co mogą związki zawodowe, a co pracownik reprezentujący interesy załogi?
  • zachowanie ważnych terminów – kiedy kary z PIP?
  • uznaniowy charakter świadczeń, a kiedy świadczenia są roszczeniowe i wymagalne?
  • kiedy dokonywać obowiązkowego przeglądu danych?
  • kiedy i jakie dane usuwać?
  • jakie są dopuszczalne sposoby dokumentowania choroby i zdarzeń losowych
 1. Opodatkowanie i składki do ZUS:
  • zwolnienia podatkowe w 2023 roku,
  • nasilone kontrole ZUS – kiedy ZUS żąda naliczenia składek po stronie pracodawcy i pracownika za wypłaty z konta ZFŚS?
 1. Najczęściej popełniane błędy.
 2. Sankcje za nieprzestrzeganie ustawy o ZFŚS – co, komu grozi i w jakim przypadku? – w tym kary z własnej kieszeni.
 3. Egzekucja z ZFŚS – w jakim przypadku i do jakiej kwoty?
 4. ZFŚS w wyjaśnieniach i orzecznictwie sądowym.
 5. Skutki przyznawania świadczeń „po równo” i pozorne różnicowane.
 6. Procedura zmiany regulaminu ZFŚS – zarys.
 7. Kto podpisuje decyzję dla Dyrektora Szkoły?
 8. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania od uczestników najnowszych szkoleń.

**Program i opis szkolenia chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie części lub całości programu szkoleniowego bez zgody autora jest zabronione. Copyright © by ASERTO Joanna Krystyna Robak.

2.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2024 roku –
w praktyce

– szkolenie zaawansowane na żywo w dniu 15 grudnia 2023 roku dla jednostek budżetowych, w tym publicznych placówek oświatowych: Szczegóły tutaj 

lub
– szkolenie zaawansowane na żywo w dniu 18 grudnia 2023 roku dla sektora prywatnego, w tym spółek: Szczegóły tutaj

Ramowy program**:

 1. Szkolenie prowadzone jest na praktycznym przykładzie regulaminu ZFŚS, w tym wniosków, oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, tabel dofinansowania, planu rzeczowo-finansowego, umowy pożyczki mieszkaniowej. Kolejne elementy omawiane są krok po kroku ze szczególnym uwzględnieniem wybranych problemów.
 2. Zasady gospodarowania ZFŚS i cel działalności socjalnej – zarys.
 3. Jak ustalić projekt regulaminu, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy wyborze rodzajów świadczeń oraz tworzeniu zasad i warunków ich wypłaty – praktyczne przykłady z życia wzięte:
  • jakich błędnych zapisów unikać w Regulaminie ZFŚS (z przykładami zacytowanymi z różnych regulaminów),
  • jakie zapisy warto zamieścić w Regulaminie, aby uprościć procedury i wyeliminować najczęstsze problemy (z przykładami),
  • jak dostosować zapisy Regulaminu, wniosków i oświadczenia o sytuacji socjalnej do nowych okoliczności, które przyniósł Polski Ład, aby prawidłowo badać sytuację socjalną i przydzielać pomoc w odpowiedniej wysokości dla odpowiednich osób.
 1. Procedura uzgadniania projektu regulaminu ze związkami zawodowymi.
 2. Procedura uzgadniania regulaminu z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów – w przypadku braku związków zawodowych. Czy może być więcej niż jeden przedstawiciel załogi?
 3. Plan rzeczowo-finansowy (preliminarz) – wzór w 2 wariantach.
 4. Procedura zmiany regulaminu, jego załączników lub planu rzeczowo-finansowego.
 5. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS – podejście prawne i praktyczne:
  • jakie osoby należy obowiązkowo wymienić w regulaminie jako osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS,
  • jakich osób nie można wykluczyć z ZFŚS,
  • jakich osób nie warto uprawnić do korzystania z ZFŚS i w jakich okolicznościach,
  • jak zabezpieczyć się przed zbyt dużym gronem osób uprawnionych w przypadku niewielkich możliwości finansowych Funduszu,
  • co z pracownikami na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich i innych rodzajach nieobecności,
  • co ze stażystami, pracownikami tzw. interwencyjnymi i praktykantami,
  • co z osobami na umowach zlecenia i umowach o dzieło,
  • co z członkami rodzin po zmarłym pracowniku lub emerycie,
  • co z nauczycielami uzupełniającymi etaty,
  • co z nieformalnymi związkami – jak to rozwiązać w praktyce?
 1. Komisja socjalna:
  • czy może być komisja socjalna?
  • czy musi być komisja socjalna?
  • przykładowe zapisy w regulaminie ZFŚS z omówieniem.
 1. Rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie.
  Przykłady wydatków niepodlegających finansowaniu z ZFŚS.
 2. Jak w praktyce ustalić:
  • rodzaje świadczeń,
  • zasady i warunki przyznawania pomocy finansowej i rzeczowej.
 1. Wzory wniosków o przyznanie pomocy (w 2 wariantach).
 2. Klauzule dotyczące emerytów.
 3. Czy badać sytuację socjalną za miesiąc, 3 miesiące, czy rok poprzedni?
 4. Wzór oświadczenia o sytuacji życiowej rodzinnej i materialnejw 2 wariantach, tj. kwotowym i „widełkowym” – z omówieniem w świetle aktualnych przepisów ochrony danych osobowych oraz nowego Polskiego Ładu:
  • co to jest sytuacja socjalna i dlaczego powinna być uczciwie zbadana?
  • jak badać sytuację socjalną, aby pozyskać faktyczne, porównywalne dane – dotyczy to zwłaszcza pewnej szerokiej grupy pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą,
  • problematyka ustalania sytuacji socjalnej (autorski praktyczny przykład),
  • świadczenia 500+, alimenty, program RKO, rodzinne, zasiłki i inne przysporzenia a kryterium socjalne,
  • rozdzielność majątkowa a badanie sytuacji socjalnej,
  • dopuszczalne sposoby pozyskiwania i potwierdzania przez pracodawcę sytuacji materialnej osób uprawnionych –  co może pracodawca w świetle aktualnych przepisów RODO,
  • dostęp do danych ZFŚS – jakie warunki należy spełnić?
  • dokumenty potwierdzające sytuację życiową, w tym dane sensytywne – czego może żądać pracodawca?
  • czy niezłożenie oświadczenia lub dokumentów potwierdzających wysokość dochodów może być podstawą do odmowy świadczenia?
 1. Wzory tabeli dopłat wraz z omówieniem, jak w praktyce zróżnicować świadczenia, aby nie narazić się na zarzut pozornego zróżnicowania – w tym przykłady praktyczne.
 2. Pożyczki mieszkaniowe:
  • jakie zapisy należy wprowadzić, a jakich unikać, aby nie mieć problemów w praktyce,
  • jak zabezpieczyć się przed brakiem spłaty pożyczki mieszkaniowej – w tym najczęstsze błędy (z przykładami zacytowanymi z różnych regulaminów),
  • wzór wniosku o pożyczkę mieszkaniową,
  • wzór umowy pożyczki,
  • oprocentowanie – przykładowe wzory.
 1. Wzory zapisów szczególnych, np. regulujących sprawy podpisywania decyzji np. dla Dyrektora oraz dotyczące emerytów.

**Program i opis szkolenia chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie części lub całości programu szkoleniowego bez zgody autora jest zabronione. Copyright © by ASERTO Joanna Krystyna Robak.

3.

Szkolenie szczegółowe:
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – Odpis w 2023 roku z uwzględnieniem najnowszych zmian – w praktyce
Szkolenie w formie nagrania z dostępem na 3 miesiące:
Szczegóły tutaj

Ramowy program**:

 1. Tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) i wysokość odpisu: 
  – informacje ogólne, w tym podstawy obliczenia odpisu,
  – jak stosować zaokrąglenia do odpisu,
  – kto może dowolnie kształtować wysokość odpisu.
 2. Odpis na 2023 rok z uwzględnieniem najnowszych zmian od lipca 2023 roku, w tym szczególne przypadki dotyczące nauczycieli i emerytów nauczycieli.
 3. Odpis na emerytów i rencistów.
 4. Odpis na emerytów i rencistów nauczycieli w 2023 roku oraz zmiana odpisu na 2024 rok
 5. Odpis na pracowników posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
 6. Odpis na pracowników młodocianych.
 7. Ustalenie przeciętnego zatrudnienia (również przy niepełnym wymiarze czasu pracy) w ciągu roku – na przykładach liczbowych:
  – zasady ogólne,
  – pracownik na urlopie bezpłatnym oraz na urlopach związanych z rodzicielstwem,
  – kogo nie wliczamy do przeciętnego zatrudnienia,
  – kogo wliczamy do przeciętnego zatrudnienia,
  – ustalenie przeciętnego zatrudnienia – przykłady liczbowe, w tym praktyczne arkusze Excel.
 8. Metody ustalania przeciętnego zatrudnienia w obrębie miesiąca – na przykładach liczbowych: 
  – informacje ogólne,
  – ustalenie przeciętnego zatrudnienia – przykłady liczbowe.
 9. Ustalenie odpisu krok po kroku – etapy i przykłady liczbowe, w tym praktyczny arkusz Excel do obliczania odpisu.
 10. Obowiązkowa korekta odpisu – jak ją zrobić krok po kroku:
  – zasady ogólne,
  – przykłady liczbowe.
 11. Ważne terminy.
 12. Najczęściej popełniane błędy.
 13. Sankcje za nieprzestrzeganie ustawy o ZFŚS – co i komu grozi oraz w jakim przypadku.
 14. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania od uczestników najnowszych szkoleń.

**Program i opis szkolenia chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie części lub całości programu szkoleniowego bez zgody autora jest zabronione. Copyright © by ASERTO Joanna Krystyna Robak.

4.

Szkolenie szczegółowe/warsztaty:
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a podatek dochodowy
– w praktyce 

 – szkolenie na żywo w dniu 12 stycznia 2024 roku + książka (ebook)
   o podatku na 2024 rok:
Szczegóły tutaj

Ramowy program**:

 1. Co to jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) i kto może z niego korzystać?
 2. Kontrola skarbowa środków z ZFŚS.
 3. Rodzaje działalności socjalnej finansowanej ze środków ZFŚS.
 4. Rola regulaminu ZFŚS w opodatkowaniu świadczeń.
 5. Jakie świadczenia z ZFŚS podlegają opodatkowaniu, a jakie są z niego zwolnione.
 6. Zwolnienia podatkowe ze względu na rodzaj świadczenia:
  • jak udokumentować zapomogi losowe i w związku z długotrwałą chorobą lub śmiercią, aby były zwolnione z podatku,
  • świadczenia w związku z pobytem dzieci w przedszkolach, żłobkach i klubach dziecięcych a świadczenia sprawowane przez dziennego opiekuna lub nianię,
  • dopłaty do wypoczynku dla dzieci do ukończenia 18 roku życia – co z podatkiem, jeśli dziecko ukończy 18 lat w trakcie wczasów lub kolonii?
 1. Jaki jest roczny limit zwolnienia od podatku (tzw. kwota wolna od podatku) w 2023 roku i 2024 roku dla:
  • emerytów,
  • rencistów,
  • osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
  • pracowników.
 1. Jaki jest podatek po przekroczeniu rocznego limitu zwolnienie dla:
  • emerytów,
  • rencistów,
  • osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
  • pracowników.
 1. Jakie rodzaje działalności wchodzą do limitu kwoty wolnej od podatku – ćwiczenia na praktycznych przykładach.
 2. Podatek od umorzenia pożyczki mieszkaniowej dla:
  • żyjącego pracownika,
  • żyjącego emeryta lub rencisty,
  • nieżyjącego pracownika, emeryta lub rencisty – czy może podatek dla ich rodziny? Kiedy, jak i w jakim przypadku rodzina zostanie obciążona podatkiem.
 1. Bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.
 2. Czym różni się karta upominkowa od karty przedpłaconej i jakie to ma konsekwencje podatkowe?
 3. Wycieczki i wyjazdy zorganizowane przez pracodawcę.
 4. Integracja.
 5. Wczasy krajowe i zagraniczne.
 6. Paczki dla dzieci.
 7. Prezenty z ZFŚS.
 8. Organizacja jubileuszy zakładowych, wigilii lub spotkania opłatkowego.
 9. Karty na fitness i inne rodzaje aktywności.
 10. Działalność kulturalno-oświatowa i sportowo-rekreacyjna.
 11. Termin zapłaty zaliczki na podatek do urzędu skarbowego.
 12. Kto „pilnuje” kwoty wolnej od podatku, gdy pracownik jest zatrudniony u kilku pracodawców.
 13. Jak długo przechowywać dokumentację ZFŚS do celów podatkowych.
 14. Jaką dokumentację należy przechowywać do celów podatkowych.
 15. Zwolnienia podatkowe dla wybranych grup pracowników.
 16. Kto płaci podatek w przypadki dofinansowania z ZFŚS dla męża/żony pracownika lub partnera/partnerki pracownika?
 17. Świadczenia dla pełnoletniego dziecka pracownika a podatek?
 18. Co wliczać do opodatkowaniazadania na przykładach liczbowych.
 19. Jak obliczać zaliczkę na podatek w praktyce – przykłady liczbowe.
 20. Kartoteka wypłaconych świadczeń.
 21. Najczęściej spotykane błędy.
 22. Orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe.
 23. Sesja pytań.

**Program i opis szkolenia chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie części lub całości programu szkoleniowego bez zgody autora jest zabronione. Copyright © by ASERTO Joanna Krystyna Robak.

5.

Szkolenie szczegółowe/warsztaty:
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – Odpis w 2024 roku – w praktyce 
–  szkolenie na żywo w dniu 23 lutego 2024 roku + książka o odpisie na 2024r. (e-book) + arkusze Excel do obliczenia odpisu: Szczegóły tutaj

Ramowy program**:

 1. Tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) i wysokość odpisu: 
  – informacje ogólne, w tym podstawy obliczenia odpisu,
  – jak stosować zaokrąglenia do odpisu,
  – kto może dowolnie kształtować wysokość odpisu.
 2. Odpis na 2024 rok,
  w tym szczególne przypadki dotyczące nauczycieli i emerytów nauczycieli.
 3. Odpis na emerytów i rencistów.
 4. Odpis na emerytów i rencistów nauczycieli w 2023 roku.
  UWAGA: całkowita nowość i zmiana odpisu od 2024 roku dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. 
 5. Odpis na pracowników posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
 6. Odpis na pracowników młodocianych.
 7. Ustalenie przeciętnego zatrudnienia (również przy niepełnym wymiarze czasu pracy) w ciągu roku – na przykładach liczbowych:
  – zasady ogólne,
  – pracownik na urlopie bezpłatnym oraz na urlopach związanych z rodzicielstwem,
  – kogo nie wliczamy do przeciętnego zatrudnienia,
  – kogo wliczamy do przeciętnego zatrudnienia,
  – ustalenie przeciętnego zatrudnienia – przykłady liczbowe, w tym praktyczne arkusze Excel.
 8. Metody ustalania przeciętnego zatrudnienia w obrębie miesiąca – na przykładach liczbowych:
  – informacje ogólne,
  – ustalenie przeciętnego zatrudnienia – przykłady liczbowe.
 9. Ustalenie odpisu krok po kroku – etapy i przykłady liczbowe, w tym praktyczny arkusz Excel do obliczania odpisu.
 10. Obowiązkowa korekta odpisu – jak ją zrobić krok po kroku?
  – zasady ogólne,
  – przykłady liczbowe.
 11. Ważne terminy.
 12. Najczęściej popełniane błędy.
 13. Sankcje za nieprzestrzeganie ustawy o ZFŚS – co i komu grozi oraz w jakim przypadku.
 14. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania od uczestników najnowszych szkoleń.
 15. Sesja pytań.

**Program i opis szkolenia chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie części lub całości programu szkoleniowego bez zgody autora jest zabronione. Copyright © by ASERTO Joanna Krystyna Robak.

6.

Szkoleniowe sesje pytań i odpowiedzi prowadzone są na żywo.

Uczestnicy za pomocą czatu zadają pytania i na bieżąco uzyskują odpowiedzi. 

Sesje pytań rozpoczynają się od godz. 10:00 i trwają minimum 2 godziny zegarowe, z możliwością przedłużenia, jeżeli wymaga tego bieżąca sytuacja (w przypadku gdy uczestnicy sesji pytań mają dużo pytań i nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi w ciągu 2 godzin), a to dlatego, że zależy nam, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Daty sesji pytań i odpowiedzi:
(dla wszystkich pakietów):

 • 27 listopada 2023 r.
 • 11 grudnia 2023 r.
 • 26 stycznia 2024 r.

Tematyka szkoleniowej sesji pytań i odpowiedzi zależy od pytań zadanych podczas sesji.

Dodatkowo dla Pakietu Premium:

7.

Nagranie szkolenia:
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2024 roku –
w praktyce

Szkolenie w formie lekcji wideo z dostępem na 3 miesiące.
Szkolenie nagrane zostanie udostępnione pod koniec grudnia 2023r. lub na początku stycznia 2024r. – tj. po przeprowadzeniu szkoleń na żywo z tego tematu oraz opracowaniu lekcji w formie nagrań.
(dla Pakietu Premium)

Program szkolenia nagranego jest taki sam jak program szkolenia prowadzonego na żywo z tego tematu w dniu 15 grudnia 2023r. dla jednostek budżetowych i w dniu 18 grudnia 2023r. dla sektora prywatnego. Program szkolenia został opisany powyżej w punkcie 2.

8.

Dodatkowa szkoleniowa sesja pytań i odpowiedzi prowadzona na żywo:

 • 8 lutego 2023 r. (dla Pakietu Premium)

Tematyka szkoleniowej sesji pytań i odpowiedzi będzie związana z pytaniami zadanymi podczas sesji.

akademiaDodatkowe korzyści:

✅ Akademia ZFŚS – Praktyczny kurs składa się z cyklu tematycznych szkoleń na żywo oraz szkoleń nagranych i materiałów szkoleniowych w formie książkowej, książek (e-booków), materiałów w formie Word (wzory dokumentów), materiałów Excel (arkusze do własnego wykorzystania, wzory planu rzeczowo-finansowego) oraz sesji pytań i odpowiedzi na żywo.
✅ Szkolenia w formie nagrań (wideo) można: 
  – powtórzyć dowolną ilość razy,
  – realizować 
o dowolnej porze dnia i nocy, przez cały okres dostępu do Akademii ZFŚS,
  – mieć dostęp z każdego miejsca, gdzie jest Internet, na różnych urządzeniach.
✅ Bardzo łatwy sposób korzystania z platformy, nie wymaga umiejętności komputerowych.
✅ Można pobrać i wydrukować materiały i książki.
✅ Zmniejszenie ryzyka, że coś się źle zrozumie, ponieważ dla szkoleń nagranych można powtórzyć lekcję oraz uczestniczyć w sesjach pytań i odpowiedzi na żywo online.
Bogate wzory regulaminów i innych dokumentów, aktualizowane w razie zmiany przepisów lub potrzeb.
✅ Przypomnienia o kolejnych szkoleniach oraz informacja o ewentualnych aktualizacjach wysyłana jest mailowo do uczestników Akademii.
✅ W wybranych Pakietach Akademii ZFŚS mogą zapisać się 2 lub nawet 3 osoby z danego zakładu pracy.
✅ W jednym z pakietów Akademii ZFŚS (Pakiet Premium) dostępne jest dodatkowo szkolenie w formie nagrania z Regulaminu ZFŚS oraz dodatkowa sesja pytań. 

Ważne!

Zdarza się, że na szkolenie zapisują się osoby mające jeden konkretny problem lub błąd, a często okazuje się podczas szkolenia, że mają jeszcze inne błędy, o których nie pomyśleli i dopiero na szkoleniu zwrócą na coś uwagę. Akademia ZFŚS pozwoli spojrzeć szeroko na wszystkie aspekty ZFŚS i wyprostować wszystkie błędy oraz rozwiązać problemy.

Akademia ZFŚS - Praktyczny kurs jest rozwiązaniem, które pomoże prowadzić ZFŚS
oszczędzając czas i pieniądze
oraz uniknąć różnego rodzaju błędów.
Pomoże zorganizować sprawy ZFŚS tak, aby
załoga była zadowolona,
a pracodawca działał zgodnie z przepisami prawa.

akademiaEfekty kształcenia:

Uczestnicy Akademii ZFŚS:

✅ poznają zasady funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz zmiany prawne i orzecznictwo dotyczące ZFŚS.

✅ nabędą umiejętność praktycznego stosowania przepisów o ZFŚS i unikania najczęściej popełnianych błędów.

✅ będą wiedzieć jakich zapisów: powinni unikać w Regulaminie ZFŚS, a jakie warto zamieścić 
oraz jak krok po kroku opracować i wprowadzić w życie regulamin ZFŚS. 

✅ nabędą wiedzę, jak zabezpieczyć się przed skutkami Polskiego Ładuaby prawidłowo badać sytuację socjalną i przydzielać pomoc w odpowiedniej wysokości oraz jak w praktyce prowadzić działania ZFŚS wobec pracowników zdalnych, po zmianie przepisów Kodeksu pracy w 2023 roku, 
z uwzględnieniem zapisów w regulaminie ZFŚS. 

✅ będą wiedzieć jakie formy pomocy zastosować oraz jak w praktyce zróżnicować świadczenia, aby nie narazić się na zarzut pozornego zróżnicowania oraz jak w praktyce bezproblemowo zorganizować pożyczki mieszkaniowe, czy też powołać komisję socjalną. 

✅ poznają zasady dokonywania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz najnowsze zmiany prawne w tym zakresie na 2023 i 2024 rok. Nabędą umiejętność praktycznego (na konkretnych przykładach liczbowych) stosowania najnowszych przepisów ustawy o ZFŚS oraz Karty Nauczyciela w temacie odpisu. Będą wiedzieć, jak prawidłowo ustalić przeciętne zatrudnienie do celów odpisu oraz jak krok po kroku dokonać korekty odpisu. 

✅ poznają aktualne zasady opodatkowania świadczeń wypłaconych z ZFŚS oraz zasady przedmiotowych i podmiotowych zwolnień podatkowych od świadczeń wypłaconych z ZFŚS. Będą wiedzieć, jak opodatkować świadczenia wypłacone w 2023 roku oraz w 2024 roku.

✅ będą wiedzieć, jak w prosty i konkretny sposób zorganizować u siebie gospodarkę środkami ZFŚS, aby oszczędzić czas i nie narażać się na kary finansowe.

akademiaZamawiający otrzyma:​

materiały szkoleniowe do każdego szkolenia w formie opisowej, książkowej ze spisem treści (pdf)
  lub książki (e-booki) – pdf, 

wzory dokumentów w wersji do edycji:
  – regulamin ZFŚS (2 warianty),
  – oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej (2 warianty),
  – wniosek o pomoc z ZFŚS (2 warianty),
  – wniosek o pożyczkę mieszkaniową 
(2 warianty),
  – umowa o pożyczkę mieszkaniową,
  – plan rzeczowo-finansowy (preliminarz) (2 warianty),
  – tabela dopłat (4 warianty),
  – zarządzenie wprowadzające regulamin ZFŚS (2 warianty),
  – 
wzory zapisów szczególnych (np. kto podpisuje decyzję dla Dyrektora szkoły,
     oświadczenia emerytów, zapisy dotyczące pracowników zdalnych itp.),

Arkusze Excel do obliczenia przeciętnego zatrudnienia i obliczenia odpisu (2 arkusze), 

certyfikat uczestnictwa w Akademii ZFŚS,

uczestnictwo w szkoleniach i sesjach pytań, wiedzę,

✓ możliwość zadawania pytań do trenera na żywo podczas szkoleń oraz sesji pytań
    – odpowiedzi są udzielane w dniu szkolenia na żywo i sesji pytań,

✓ dostęp do zamkniętej Grupy na Facebooku dedykowanej dla uczestników szkoleń z ZFŚS. 

akademiaFormat szkolenia:

akademiaOpinie uczestników szkoleń:

Jedna z opinii (zweryfikowana) od uczestników przeprowadzonych szkoleń z ZFŚS przesłana na firmowy adres mailowy.

Opinie zweryfikowane, zamieszczone na platformie trustmate.io przez uczestników szkoleń bezpośrednio po szkoleniach
oraz wysłane we wiadomościach bezpośrednich do do firmy.

akademiaPakiety i promocje:

W skład Akademii ZFŚS – Praktycznego Kursu wchodzą szkolenia:

dla wszystkich pakietów:

 1. ZFŚS po zmianach przepisów prawa w praktyce (tzw. szkolenie ogólne, podstawowe) – na żywo w dniu 23 listopada lub do wyboru w dniu 13 grudnia 2023r.
  Cena regularna: 545 zł netto* (670,35 zł brutto) / za 1 osobę
 2. ZFŚS po zmianach przepisów prawa w praktyce (tzw. szkolenie ogólne, podstawowe) – w formie lekcji nagranych (wideo) – dostęp udzielany odpowiednio:
  – dla publicznych placówek oświatowych,
  – dla jednostek budżetowych bez placówek oświatowych
  – dla firm z sektora prywatnego, w tym spółek
  Cena regularna: 495 zł netto* (608,85 zł brutto) / za 1 osobę
 3. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2024 roku – w praktyce:
  – 15 grudnia szkolenie z uwzględnieniem jednostek budżetowych, w tym publicznych placówek oświatowych
  albo
  – 18 grudnia szkolenie dla sektora prywatnego, w tym spółek
  Cena regularna: 597 zł netto* (734,31 zł brutto) / za 1 osobę
 4. ZFŚS – Odpis w 2023 roku z uwzględnieniem najnowszych zmian – w praktyce (szkolenie nagrane z dostępem na 3 miesiące)
  Cena regularna: 245 zł netto* (301,35 zł brutto) / za 1 osobę
 5. ZFŚS a podatek dochodowy – w praktyce
  – szkolenie na żywo w dniu 12 stycznia 2024r.
  Cena regularna: 245 zł netto* (301,35 zł brutto) / za 1 osobę
 6. ZFŚS – Odpis w 2024 roku – w praktyce 
  – szkolenie na żywo w dniu 23 lutego 2024 roku
  Cena regularna: 245 zł netto* (301,35 zł brutto) / za 1 osobę
 7. Szkoleniowa sesje pytań i odpowiedzi na żywo w dniu 27 listopada 2023r.
  Cena regularna: 300 zł netto* (369,00 zł brutto) / za 1 osobę
 8. Szkoleniowa sesje pytań i odpowiedzi na żywo w dniu 11 grudnia 2023r.
  Cena regularna: 300 zł netto* (369,00 zł brutto) / za 1 osobę
 9. Szkoleniowa sesje pytań i odpowiedzi na żywo w dniu 26 stycznia 2024r.
  Cena regularna: 350 zł netto (430,50 zł brutto) / za 1 osobę

 

Dla Pakietu Premium dodatkowo:

 1. Regulamin ZFŚS w 2024 roku – w praktyce – szkolenie w formie lekcji nagranych (wideo) – dostęp udzielany odpowiednio:
  – dla jednostek budżetowych, w tym publicznych placówek oświatowych,
  – dla sektora prywatnego, w tym spółek
  (UWAGA, szkolenie w formie nagrania dostępne pod koniec grudnia 2023r. lub na początku stycznia 2024r.) 
  Cena regularna: 597 zł netto (734,31 zł brutto) / za 1 osobę
 2. Szkoleniowa sesje pytań i odpowiedzi na żywo w dniu 08 lutego 2024r.
  Cena regularna: 350 zł netto (430,50 zł brutto) / za 1 osobę.

 

UWAGA:

Do Akademii ZFŚS – Praktycznego kursu można dołączyć najpóźniej do dnia 12 grudnia 2023r., tj. przed ostatnim terminem szkolenia ogólnego, podstawowego, prowadzonego na żywo.

Do końca promocji pozostało:

Brak miejsc w Promocji Black Friday

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut
 • 00Sekund

Pakiet Start

dla jednej osoby
1661,00* / netto
2043,03 zł brutto
 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni:
  795,00 zł netto (977,85 zł brutto)
 • * w przypadku gdy finansowanie odbywa się ze środków publicznych cena końcowa jest zwolniona z VAT i wynosi 1661 zł
 • W skład Pakietu wchodzą szkolenia:
 • Szkolenie ogólne ZFŚS na żywo:
  23.11.2023 r.
  lub 13.12.2023r.
 • Szkolenie ogólne ZFŚS
  nagranie dostęp na 3 miesiące
 • Szkolenie z Regulaminu ZFŚS na żywo: 15.12.2023r. lub 18.12.2023 r.
 • Szkolenie z Odpisu na ZFŚS w 2023 r.
  nagranie dostęp na 3 miesiące
  plus ebook
 • Szkolenie ZFŚS a podatek
  na żywo 12.01.2023 r.
 • Szkolenie z Odpisu na ZFŚS w 2024 r.
  na żywo 23.02.2023 r.
  plus ebook
 • Uczestnictwo w sesji pytań i odpowiedzi w dniach:
  -27.11.2023r.
  -11.12.2023r.
  -26.01.2023r.
 • Wzory dokumentów do edycji
 • Certyfikat ukończenia Akademii ZFŚS
 • Dostęp od 23 listopada 2023 r.
  do 29 lutego 2023 r.
 • Dodatkowa sesja pytań i odpowiedzi w dniu:8.02.2024 r.
 • Regulamin ZFŚS w 2024 roku - w praktyce - szkolenie w formie lekcji nagranych (wideo)
 • Dostęp dla 1 osoby
 • Cena regularna Akademii ZFŚS
  Pakiet Start wynosi:
  1661,00 zł netto* (2043,03 zł brutto)
 • *zwolnienie z VAT przysługuje w przypadku gdy finansowanie odbywa się ze środków publicznych, w przeciwnym przypadku cena jest powiększona o 23% podatku VAT i wynosi 2043,03 zł brutto.

Pakiet Premium

dla 3 osób w zakładzie pracy
6404,00* / netto
7876,92 zł brutto
 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni:
  1595,00 zł netto (1961,85 zł brutto)
 • * w przypadku gdy finansowanie odbywa się ze środków publicznych cena końcowa jest zwolniona z VAT i wynosi 6404 zł
 • W skład Pakietu wchodzą szkolenia:
 • Szkolenie ogólne ZFŚS na żywo:
  23.11.2023 r.
  lub 13.12.2023r.
 • Szkolenie ogólne ZFŚS
  nagranie dostęp na 3 miesiące
 • Szkolenie z Regulaminu ZFŚS na żywo: 15.12.2023r. lub 18.12.2023 r.
 • Szkolenie z Odpisu na ZFŚS w 2023 r.
  nagranie dostęp na 3 miesiące
  plus ebook
 • Szkolenie ZFŚS a podatek
  na żywo 12.01.2023 r.
 • Szkolenie z Odpisu na ZFŚS w 2024 r.
  na żywo 23.02.2023 r.
  plus ebook
 • Uczestnictwo w sesji pytań i odpowiedzi w dniach:
  -27.11.2023r.
  -11.12.2023r.
  -26.01.2023r.
 • Wzory dokumentów do edycji
 • Certyfikat ukończenia Akademii ZFŚS
 • Dostęp od 23 listopada 2023 r.
  do 29 lutego 2023 r.
 • Dodatkowa sesja pytań i odpowiedzi w dniu:
  8.02.2024 r.
 • Regulamin ZFŚS w 2024 roku - w praktyce - szkolenie w formie lekcji nagranych (wideo)
 • Dostęp dla 3 osób
  z jednego zakładu pracy
 • Cena regularna Akademii ZFŚS
  Pakiet Premium wynosi:
  6404,00 zł netto* (7876,92 zł brutto)
 • *zwolnienie z VAT przysługuje w przypadku gdy finansowanie odbywa się ze środków publicznych, w przeciwnym przypadku cena jest powiększona o 23% podatku VAT i wynosi 7876,92 zł brutto.

Pakiet Start

dla jednej osoby
BLACK FRIDAY

promocja do 22.11.2023r. g. 20:00
lub do wyczerpania miejsc


BRAK MIEJSC
w Promocji Black Friday
1661* 795* / netto
2043,03 zł brutto 977,85 zł brutto
 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni:
  795,00 zł netto (977,85 zł brutto)
 • * w przypadku gdy finansowanie odbywa się ze środków publicznych cena końcowa jest zwolniona z VAT i wynosi 795 zł
 • W skład Pakietu wchodzą szkolenia:
 • Szkolenie ogólne ZFŚS na żywo:
  23.11.2023 r.
  lub 13.12.2023r.
 • Szkolenie ogólne ZFŚS
  nagranie dostęp na 3 miesiące
 • Szkolenie z Regulaminu ZFŚS na żywo: 15.12.2023r. lub 18.12.2023 r.
 • Szkolenie z Odpisu na ZFŚS w 2023 r.
  nagranie dostęp na 3 miesiące
  plus ebook
 • Szkolenie ZFŚS a podatek
  na żywo 12.01.2023 r.
 • Szkolenie z Odpisu na ZFŚS w 2024 r.
  na żywo 23.02.2023 r.
  plus ebook
 • Uczestnictwo w sesji pytań i odpowiedzi w dniach:
  -27.11.2023r.
  -11.12.2023r.
  -26.01.2023r.
 • Wzory dokumentów do edycji
 • Certyfikat ukończenia Akademii ZFŚS
 • Dostęp od 23 listopada 2023 r.
  do 29 lutego 2023 r.
 • Dodatkowa sesja pytań i odpowiedzi w dniu:8.02.2024 r.
 • Regulamin ZFŚS w 2024 roku - w praktyce - szkolenie w formie lekcji nagranych (wideo)
 • Dostęp dla 1 osoby
 • Cena regularna Akademii ZFŚS
  Pakiet Start wynosi:
  1661,00 zł netto* (2043,03 zł brutto)
 • *zwolnienie z VAT przysługuje w przypadku gdy finansowanie odbywa się ze środków publicznych, w przeciwnym przypadku cena jest powiększona o 23% podatku VAT i wynosi 977,95 zł brutto.
 • Promocja ważna tylko do:
  22.11.2023r. do g:20:00

  lub do wyczerpania miejsc.

Pakiet Premium

dla 3 osób w zakładzie pracy
BLACK FRIDAY

promocja do 22.11.2023r. g. 20:00
lub do wyczerpania miejsc


BRAK MIEJSC
w Promocji Black Friday
6404* 1595* / netto
7876,92 zł brutto 1961,85 zł brutto
 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni:
  1595,00 zł netto (1961,85 zł brutto)
 • * w przypadku gdy finansowanie odbywa się ze środków publicznych cena końcowa jest zwolniona z VAT i wynosi 1595 zł
 • W skład Pakietu wchodzą szkolenia:
 • Szkolenie ogólne ZFŚS na żywo:
  23.11.2023 r.
  lub 13.12.2023r.
 • Szkolenie ogólne ZFŚS
  nagranie dostęp na 3 miesiące
 • Szkolenie z Regulaminu ZFŚS na żywo: 15.12.2023r. lub 18.12.2023 r.
 • Szkolenie z Odpisu na ZFŚS w 2023 r.
  nagranie dostęp na 3 miesiące
  plus ebook
 • Szkolenie ZFŚS a podatek
  na żywo 12.01.2023 r.
 • Szkolenie z Odpisu na ZFŚS w 2024 r.
  na żywo 23.02.2023 r.
  plus ebook
 • Uczestnictwo w sesji pytań i odpowiedzi w dniach:
  -27.11.2023r.
  -11.12.2023r.
  -26.01.2023r.
 • Wzory dokumentów do edycji
 • Certyfikat ukończenia Akademii ZFŚS
 • Dostęp od 23 listopada 2023 r.
  do 29 lutego 2023 r.
 • Dodatkowa sesja pytań i odpowiedzi w dniu:
  8.02.2024 r.
 • Regulamin ZFŚS w 2024 roku - w praktyce - szkolenie w formie lekcji nagranych (wideo)
 • Dostęp dla 3 osób
  z jednego zakładu pracy
 • Cena regularna Akademii ZFŚS
  Pakiet Premium wynosi:
  6404,00 zł netto* (7876,92 zł brutto)
 • *zwolnienie z VAT przysługuje w przypadku gdy finansowanie odbywa się ze środków publicznych, w przeciwnym przypadku cena jest powiększona o 23% podatku VAT i wynosi 1961,85 zł brutto.
 • Promocja ważna tylko do:
  22.11.2023r. do g:20:00

  lub do wyczerpania miejsc.

WAŻNE:
Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy:

– komputer z głośnikiem, smartfon lub laptop,
– dostęp do Internetu,
– nie wymaga umiejętności komputerowych, bardzo prosty sposób uczestnictwa w szkoleniu i kontaktu na żywo z prowadzącym.

W przeddzień oraz w dniu każdego szkolenia prowadzonego na żywo wysyłamy maila z linkiem do pokoju webinarowego oraz materiałami szkoleniowymi.

Pytania do prowadzącego szkolenie zadaje się za pomocą czatu dostępnego na platformie. Na ok.10 minut przed szkoleniem uczestnicy mają możliwość poćwiczenia pisania na czacie (w razie potrzeby).

akademiaAkademia ZFŚS - Praktyczny kurs pomoże:

✅ uniknąć częstych błędów i problemów,

✅ prawidłowo ułożyć gospodarkę środkami ZFŚS, również w czasie zmieniających się przepisów prawa,

✅ praktycznie i bezpiecznie organizować wycieczki oraz prowadzić działalność kulturalno-oświatową lub
sportowo-rekreacyjną,

✅ dostosować regulamin do obowiązującego prawa,

✅ dostosować badanie sytuacji socjalnej do obecnej sytuacji, którą uwarunkował m.in. Polski Ład, aby uczciwie dysponować środkami ZFŚS.

akademiaOpinie uczestników szkoleń:

opinie zweryfikowane od uczestników szkolenia z Odpisu na ZFŚS przekazane bezpośrednio po szkoleniu na platformie clickmeeting.com

akademiaCena i zamówienie:

Do końca promocji pozostało:

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut
 • 00Sekund

Do końca promocji pozostało:

Brak miejsc w Promocji Black Friday

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut
 • 00Sekund

Pakiet Start

dla jednej osoby
BLACK FRIDAY

promocja do 22.11.2023r. g. 20:00
lub do wyczerpania miejsc


BRAK MIEJSC
w Promocji Black Friday
1661* 795* / netto
2043,03 zł brutto 977,85 zł brutto
 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni:
  795,00 zł netto (977,85 zł brutto)
 • * w przypadku gdy finansowanie odbywa się ze środków publicznych cena końcowa jest zwolniona z VAT i wynosi 795 zł
 • Wzory dokumentów do edycji
 • Certyfikat ukończenia Akademii ZFŚS
 • Dostęp od 23 listopada 2023 r.
  do 29 lutego 2023 r.
 • Dostęp dla 1 osoby
 • Cena regularna Akademii ZFŚS
  Pakiet Start wynosi:
  1661,00 zł netto* (2043,03 zł brutto)
 • *zwolnienie z VAT przysługuje w przypadku gdy finansowanie odbywa się ze środków publicznych, w przeciwnym przypadku cena jest powiększona o 23% podatku VAT i wynosi 977,95 zł brutto.
 • Promocja ważna tylko do:
  22.11.2023r. do g:20:00

  lub do wyczerpania miejsc.

Pakiet Premium

dla 3 osób w zakładzie pracy
BLACK FRIDAY

promocja do 22.11.2023r. g. 20:00
lub do wyczerpania miejsc


BRAK MIEJSC
w Promocji Black Friday
6404* 1595* / netto
7876,92 zł brutto 1961,85 zł brutto
 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni:
  1595,00 zł netto (1961,85 zł brutto)
 • * w przypadku gdy finansowanie odbywa się ze środków publicznych cena końcowa jest zwolniona z VAT i wynosi 1595 zł
 • Wzory dokumentów do edycji
 • Certyfikat ukończenia Akademii ZFŚS
 • Dostęp od 23 listopada 2023 r.
  do 29 lutego 2023 r.
 • Dodatkowa sesja pytań i odpowiedzi
 • Dodatkowe szkolenie z Regulaminu ZFŚS (nagranie)
 • Dostęp dla 3 osób
  z jednego zakładu pracy
 • Cena regularna Akademii ZFŚS
  Pakiet Premium wynosi:
  6404,00 zł netto* (7876,92 zł brutto)
 • *zwolnienie z VAT przysługuje w przypadku gdy finansowanie odbywa się ze środków publicznych, w przeciwnym przypadku cena jest powiększona o 23% podatku VAT i wynosi 977,95 zł brutto.
 • Promocja ważna tylko do:
  22.11.2023r. do g:20:00

  lub do wyczerpania miejsc.

Pakiet Start

dla jednej osoby
1661,00* / netto
2043,03 zł brutto
 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni:
  795,00 zł netto (977,85 zł brutto)
 • * w przypadku gdy finansowanie odbywa się ze środków publicznych cena końcowa jest zwolniona z VAT i wynosi 1661 zł
 • W skład Pakietu wchodzą szkolenia:
 • Szkolenie ogólne ZFŚS na żywo:
  23.11.2023 r.
  lub 13.12.2023r.
 • Szkolenie ogólne ZFŚS
  nagranie dostęp na 3 miesiące
 • Szkolenie z Regulaminu ZFŚS na żywo: 15.12.2023r. lub 18.12.2023 r.
 • Szkolenie z Odpisu na ZFŚS w 2023 r.
  nagranie dostęp na 3 miesiące
  plus ebook
 • Szkolenie ZFŚS a podatek
  na żywo 12.01.2023 r.
 • Szkolenie z Odpisu na ZFŚS w 2024 r.
  na żywo 23.02.2023 r.
  plus ebook
 • Uczestnictwo w sesji pytań i odpowiedzi w dniach:
  -27.11.2023r.
  -11.12.2023r.
  -26.01.2023r.
 • Wzory dokumentów do edycji
 • Certyfikat ukończenia Akademii ZFŚS
 • Dostęp od 23 listopada 2023 r.
  do 29 lutego 2023 r.
 • Dodatkowa sesja pytań i odpowiedzi w dniu:8.02.2024 r.
 • Regulamin ZFŚS w 2024 roku - w praktyce - szkolenie w formie lekcji nagranych (wideo)
 • Dostęp dla 1 osoby
 • Cena regularna Akademii ZFŚS
  Pakiet Start wynosi:
  1661,00 zł netto* (2043,03 zł brutto)
 • *zwolnienie z VAT przysługuje w przypadku gdy finansowanie odbywa się ze środków publicznych, w przeciwnym przypadku cena jest powiększona o 23% podatku VAT i wynosi 2043,03 zł brutto.

Pakiet Premium

dla 3 osób w zakładzie pracy
6404,00* / netto
7876,92 zł brutto
 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni:
  1595,00 zł netto (1961,85 zł brutto)
 • * w przypadku gdy finansowanie odbywa się ze środków publicznych cena końcowa jest zwolniona z VAT i wynosi 6404 zł
 • W skład Pakietu wchodzą szkolenia:
 • Szkolenie ogólne ZFŚS na żywo:
  23.11.2023 r.
  lub 13.12.2023r.
 • Szkolenie ogólne ZFŚS
  nagranie dostęp na 3 miesiące
 • Szkolenie z Regulaminu ZFŚS na żywo: 15.12.2023r. lub 18.12.2023 r.
 • Szkolenie z Odpisu na ZFŚS w 2023 r.
  nagranie dostęp na 3 miesiące
  plus ebook
 • Szkolenie ZFŚS a podatek
  na żywo 12.01.2023 r.
 • Szkolenie z Odpisu na ZFŚS w 2024 r.
  na żywo 23.02.2023 r.
  plus ebook
 • Uczestnictwo w sesji pytań i odpowiedzi w dniach:
  -27.11.2023r.
  -11.12.2023r.
  -26.01.2023r.
 • Wzory dokumentów do edycji
 • Certyfikat ukończenia Akademii ZFŚS
 • Dostęp od 23 listopada 2023 r.
  do 29 lutego 2023 r.
 • Dodatkowa sesja pytań i odpowiedzi w dniu:
  8.02.2024 r.
 • Regulamin ZFŚS w 2024 roku - w praktyce - szkolenie w formie lekcji nagranych (wideo)
 • Dostęp dla 3 osób
  z jednego zakładu pracy
 • Cena regularna Akademii ZFŚS
  Pakiet Premium wynosi:
  6404,00 zł netto* (7876,92 zł brutto)
 • *zwolnienie z VAT przysługuje w przypadku gdy finansowanie odbywa się ze środków publicznych, w przeciwnym przypadku cena jest powiększona o 23% podatku VAT i wynosi 7876,92 zł brutto.

akademiaNajczęściej zadawane pytania

Jak wybrać datę szkolenia ogólnego, w którym będę mogła uczestniczyć? 

Automatycznie po złożeniu zamówienia zostaną Państwo zapisani na szkolenie 23.11.2023 r. Aby zmienić datę uczestnictwa na 13.12.2023 r., wystarczy napisać do nas krótką wiadomość, że pragną Państwo uczestniczyć w szkoleniu 13.12.2023 r., my potwierdzimy i zmienimy w systemie.

Czy można teraz zamówić Kurs, a uruchomić dostęp w późniejszym terminie, np. za 2 miesiące?

W Akademii ZFŚS zawierają się szkolenia na żywo w wybranych datach. Jeżeli nie będą Państwo mieli możliwości uczestniczenia w szkoleniu na żywo, można obejrzeć szkolenie nagrane i jest to też bardzo dobre rozwiązanie. Ważne, aby przed datą szkoleniowej sesji pytań i odpowiedzi zapoznać się ze szkoleniem ogólnym (na żywo 23 listopada lub 13 grudnia lub szkoleniem nagranym). Nie możemy uruchomić dostępu do Akademii w innych terminach.

Jak zamówić Akademię Kurs dla szkoły/jednostki budżetowej, w której pracuję?

Na stronie informacyjnej Akademii ZFŚS – Praktycznego kursu należy kliknąć przycisk „Zamawiam Pakiet ….” umieszczony przy opisie wybranego Pakietu. Wyświetli się strona formularza, który należy uzupełnić, postępując zgodnie z opisanymi tam krokami.
Jeżeli pragną Państwo zakupić dostęp do Akademii na firmę lub osobę prywatną, korzystając z płatności ekspresowych, to taką opcję można wybrać wśród warunków płatności na stronie formularza, gdzie system przeniesie Państwa strony sklepu i do bramki płatności. Tam po uiszczeniu opłaty zostanie automatycznie wysłana faktura i założone konto do platformy edukacyjnej kursy.aserto.edu.pl, gdzie 23.11.2023 zostaną udostępnione szkolenia. 

Akademia ZFŚS – Praktyczny Kurs wydaje się drogi – czy nie lepiej skorzystać z tańszego jednodniowego szkolenia?

W Akademii ZFŚS – Praktycznym Kursie zawiera się 6 szkoleń oraz 3 szkoleniowe sesje pytań i odpowiedzi (Pakiet Start i Duet), a w Pakiecie Premium – 7 szkoleń, 4 sesje pytań i odpowiedzi. 

Ilość materiałów wideo i dokumentów to 30+ godzin lekcyjnych wideo, 350+ materiału opisowego, w tym szereg wzorów dokumentów sporządzonych w różnych wariantach do wyboru, w zależności od potrzeb pracodawcy, są to materiały związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych i przekazanie ich zajmuje właśnie tyle czasu. Podczas szkoleń jednodniowych, (które trwają zazwyczaj ok. 5 – 6 godzin) nie ma możliwości poruszenia wszystkich zagadnień ujętych w Kursie, (który trwa ponad 30 godzin) oraz przekazania wszystkich wzorów dokumentów znajdujących się w Kursie. Po jednodniowym szkoleniu, gdy uczestnicy zaczynają zmieniać regulamin u siebie, okazuje się, że pojawiają się kolejne pytania, w tym pytania od przedstawicieli związków zawodowych, przedstawicieli pracowników, komisji socjalnej, którzy nie uczestniczyli w szkoleniu. Gdy w jednostce funduszem zajmuje się parę osób (np. kierownik/dyrektor, 3 osoby w komisji, księgowa, os. odpowiedzialna) to wysłanie na szkolenie wszystkich jest to już spory koszt, bez możliwości zadania pytania po szkoleniu, bez aktualizacji materiałów, wzorów dokumentów w razie zmian prawnych, natomiast w Kursie, dla Pakietu Szafir 6 (najczęściej wybieranego), mogą Państwo przeszkolić wszystkie osoby związane z pracą z Funduszem (w jednej cenie, bez konieczności dopłacania), ponadto otrzymają Państwo aktualizację w Kursie, plus dodatkowo otrzymają comiesięczne warsztatowe sesje pytań i odpowiedzi na żywo, a wybrane nagrania z sesji trafiają do Kursu, aby można do niego wielokrotnie powracać.

Czy istnieje możliwość płatności w ratach za Akademię?

Istnieje również możliwość płatności ratalnej, w tym celu prosimy o kontakt pod adresem: biuro@aserto.edu.pl lub 606-387-543.

Czy tego materiału nie jest za dużo? Przecież mamy małą jednostkę? 

Małe jednostki tak samo, jak i duże muszą mieć wszystko zgodnie z prawem. W pierwszej kolejności zalecamy obejrzeć szkolenie ogólne 23 listopada lub 13 grudnia 2023 r. lub szkolenie nagrane. Kolejne szkolenia są rozwinięciem konkretnych zagadnień związanych z ZFŚS. Jeżeli w jednostce sprawami np. obliczania odpisu zajmuje się inny podmiot, to naturalnie nie ma konieczności uczestnictwa w szkoleniu o odpisie.

Czy w Akademii ZFŚS Praktycznym Kursie jest pokazane jak w praktyce zróżnicować świadczenia i zrobić progi dochodowe oraz skonstruować oświadczenie o dochodach?

Tak, Kurs jest po to, aby ułatwić pracę z ZFŚS, jest pokazane wiele praktycznych rozwiązań, usprawnień, jak zrobić progi dochodowe, zróżnicować świadczenia, aby kontrola tego nie zarzuciła i aby było właściwie w stosunku do osób uprawnionych oraz przedstawione na przykładach, jakich błędów należy się wystrzegać. 
W Kursie zostały omówione przepisy prawa i wyroki sądowe na temat wielu problematycznych spraw.
Podano też mnóstwo gotowych rozwiązań we wzorach regulaminów oraz wzorach oświadczeń o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej (w wariantach do wyboru przez pracodawcę), aby łatwiej było dostosować dokumenty i postępowanie do specyfiki, jaką pracodawca ma w swoim zakładzie pracy. 

Czy wystawiamy fakturę VAT?

Tak. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT. Jeżeli zakup zostanie dokonany poprzez sklep, to podatek od towarów i usług zostanie automatycznie doliczony do ceny netto. Jeżeli zamawiającym jest jednostka budżetowa, a uczestnictwo jest finansowane ze środków publicznych, to należy się zgłosić przez formularz, zaznaczając odpowiednie opcje, aby skorzystać ze zwolnienia z VAT.

Kiedy zostanie przyznany dostęp do Akademii ZFŚS – Praktycznego Kursu?

Dostęp do szkoleń nagranych zostanie przydzielony z dniem 23 listopada 2023 r. Tego dnia zostaną wysłane również linki do szkolenia na żywo.

Jak najlepiej korzystać z Akademii ZFŚS – Praktycznego Kursu?

Z akademii najlepiej korzystać uczestnicząc we wszystkich szkoleniach, które zwierają się w Akademii. Dzięki udostępnieniu również wybranych szkoleń w formie nagranej można pominąć szkolenia na żywo i obejrzeć szkolenie nagrane.

Chcielibyśmy, aby wszystkie jednostki w naszej gminie (szkoły, przedszkola, ZGK, OPS, ZEAS ) zakupiły Kurs – czy możemy liczyć na dodatkowy rabat?

Naturalnie, taka możliwość też istnieje. W tym celu prosimy o kontakt pod  nr tel.: 606-387-543 lub na adres: biuro@aserto.edu.pl abyśmy mogli ustalić specjalną cenę.

Podczas bezpłatnych webinarów Pani Joanna nie na wszystkie pytania odpowiada, czy w Kursie na nie odpowie?

Tak, ponieważ poza materiałami w Kursie otrzymają państwo dostęp do Sesji Pytań i Odpowiedzi, w których w ramach Kursu Pani Joanna odpowie na wszystkie pytania związane z Funduszem Socjalnym.

Czy dostęp do kursu jest przedłużany automatycznie?

Nie, dostęp do Kursu nie jest przedłużany automatycznie. Dostęp kończy się z upływem 29 lutego 2024 r. Wyjątkiem jest dostęp do szkolenia nagranego z Regulaminu ZFŚS, które będzie aktywne na koncie uczestnika przez okres 3 miesięcy od daty udostępnienia.

Szkolenie ZFŚS dla
jednostek budżetowych (bez oświaty)

Pytania:

Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie Kursu

to zapraszamy do kontaktu pod nr tel.:606-387-543

lub pod adresem biuro@aserto.edu.pl

*Program i opis szkolenia chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie części lub całości programu szkoleniowego bez zgody autora jest zabronione. Copyright © by ASERTO Joanna Krystyna Robak.

Szkolenie ZFŚS dla
sektora prywatnego (w tym spółek)

Copyright © 2021 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl