Akademia ZFŚS – Praktyczny Kurs

AKADEMIA
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

Praktyczny Kurs
2024 r.

dla:
• jednostek budżetowych,
• publicznych placówek oświatowych,
• firm z sektora prywatnego (w tym spółek)

Do końca promocji pozostało:

Promocja Jubileuszowa zakończona

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut
 • 00Sekund

akademiaCzym jest Akademia ZFŚS - Praktyczny Kurs?

Akademia ZFŚS – Praktyczny Kurs jest nowoczesnym rozwiązaniem na stare i nowe problemy oraz wyzwania z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej ZFŚS, Fundusz).

 

Akademia ZFŚS wskazuje proste, praktyczne rozwiązania, podaje gotowe, sprawdzone wzory, aby osoby odpowiedzialne za ZFŚS były bezpieczne podczas kontroli, beneficjenci byli zadowoleni, a środki ZFŚS były rozdysponowywane zgodnie z przepisami prawa.

 

Pomaga:

✅ uporządkować ZFŚS,

✅ uniknąć błędów i kar za błędy, 

✅ usprawnić gospodarkę ZFŚS tak, aby ograniczyć biurokrację do minimum,

✅ działać zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,

uwolnić czas osób zajmujących się sprawami Funduszu.

 

To kompleksowe szkolenie składające się z cyklu szkoleń na żywo, szkoleń nagranych oraz szkoleniowych sesji pytań i odpowiedzi na żywo (dla wybranych pakietów).

 

W Akademii ZFŚS – Praktycznym Kursie, wyjaśnione są wszystkie niezbędne aspekty, które powinien znać każdy, kto odpowiada za prowadzenie ZFŚS, aby działać zgodnie z prawem, w tym odpowiednio badać sytuację socjalną i dzielić środki Funduszu oraz sprawnie prowadzić gospodarkę ZFŚS.

 

Dzięki Akademii ZFŚS można:

✅ w prosty sposób poznać praktyczne i bezpieczne rozwiązania, które prowadząca szkolenie, Joanna Krystyna Robak, wypracowywała przez ponad 27 lat pracy z ZFŚS,

✅ być bezpiecznie przeprowadzonym za rękę krok po kroku przez wszystkie zawiłości przepisów dotyczących ZFŚS i ustalić poprawne działania w zakresie ZFŚS,

✅ poznać gotowe i sprawdzone wzory regulaminów, wniosków, oświadczeń i innych dokumentów niezbędnych do pracy z ZFŚS.  

 

Akademia ZFŚS – Praktyczny Kurs, to jedyne w Polsce tak rozwinięte i nowoczesne opracowanie, zawierające: najnowsze, aktualne, bogate wzory regulaminów i innych niezbędnych dokumentów z omówieniem i możliwością pobrania plików w formie do edycji do własnego wykorzystania.

Zapewniamy aktualizację materiałów w razie potrzeby – w trakcie trwania Akademii ZFŚS. 

Informacja o aktualizacji wysłana jest na adres mailowy uczestnika Akademii.

 

W przypadku szkoleń nagranych materiał w formie wideo, plus dodatkowy materiał w PDF, Word, Excel – udostępniany jest na platformie edukacyjnej.

W przypadku szkoleń na żywo materiały są wysyłane mailowo, a szkolenie odbywa się na platformie pozwalającej na zadawanie pytań na żywo na czacie podczas szkolenia.

 

✅ Każdy uczestnik otrzyma imienny Certyfikat Akademii ZFŚS – Praktycznego Kursu – po zakończeniu Kursu.

Akademię ZFŚS – Praktyczny Kurs przygotowała i prowadzi: 

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Od 1997 r. do 2013 r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010 r. do 2017 r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent m.in. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009 r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. 

Posiada ponad 27-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. 

Autor wielu publikacji oraz licznych książek z zakresu ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS – Praktycznego Kursu, specjalistycznych szkoleń oraz ZFSSlettera, największego w Polsce, eksperckiego newslettera dedykowanego w całości sprawom ZFŚS. 

Praktyk.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii: Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

akademiaDla kogo jest przeznaczona Akademia ZFŚS?

Akademia ZFŚS – Praktyczny Kurs jest przeznaczona dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności dla: 

pracodawców (m.in. dyrektorów szkół, przedszkoli, ośrodków pomocy społecznej, ŚDS, DPS i innych jednostek budżetowych, jak również firm prywatnych),
księgowych,
kadrowych,
✅ członków komisji socjalnej,
✅ pracowników administracyjnych prowadzących sprawy ZFŚS,
✅ reprezentantów związków zawodowych,
✅ pracowników reprezentujących interesy załogi w sprawach dotyczących ZFŚS,
✅ innych osób odpowiedzialnych za sprawy ZFŚS.

akademiaCo zawiera Akademia ZFŚS - Praktyczny Kurs
oraz ramowe programy poszczególnych szkoleń:


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych po zmianach przepisów prawa
w praktyce
tzw. szkolenie ogólne, podstawowe, prowadzone na żywo, termin:

24 maja 2024 r. dla jednostek budżetowych, w tym publicznych placówek oświatowych:

Program i szczegóły szkolenia dla budżetu, w tym oświaty

29 maja 2024 r.: dla firm z sektora prywatnego, w tym spółek:

Program i szczegóły szkolenia dla firm z sektora prywatnego

 

 

 


Plus
szkolenie z tego tematu w formie nagrania przygotowanego odrębnie:
– dla publicznych placówek oświatowych: Szczegóły tutaj. 
– dla jednostek budżetowych (bez oświatowy): Szczegóły tutaj,
– dla sektora prywatnego, w tym spółek: Szczegóły tutaj

Ramowy program szkolenia dla placówek oświatowych**:

 1. Zasady gospodarowania ZFŚS i cel działalności socjalnej.
 2. Odpis na 2024 rok – w zarysie.
 3. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS:
  • pracownicy (w tym problematyka pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców oraz uprawnienia małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy i ich dzieci),
  • pracownicy na urlopach macierzyńskich, bezpłatnych, wychowawczych, stażyści, pracownicy interwencyjni, nauczyciele uzupełniający etaty i inne szczególne przypadki – uwaga na błędy,
  • emeryci i renciści – czy/jak można ich wykluczyć?
  • członkowie rodzin (kto i w jakim zakresie może korzystać, problem małżonków, konkubinatu i inne problemy praktyczne),
  • nauczyciele uzupełniający etaty,
  • możliwość modyfikowania uprawnień (w tym rozszerzenia grona uprawnionych),
  • zasady korzystania ze świadczeń socjalnych przez członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach).
 1. Regulamin ZFŚS – przykładowy wzór regulaminu, wniosków i oświadczenia o sytuacji socjalnej.
  Uwaga: Specyfika publicznych placówek oświatowych została w przykładowym regulaminie odpowiednio zaznaczona i wyszczególniona.
 2. Problematyka związków zawodowych i pracownika reprezentującego interesy załogi.
 3. Komisja socjalna – zarys (może, czy musi być komisja socjalna? Czy komisja socjalna jest nielegalna?).
 1. Formy pomocy:
  • rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie. Wydatki niepodlegające finansowaniu z ZFŚS,
  • warunki przyznawania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej (zapomóg, paczek okolicznościowych, biletów do kina, kart na zajęcia sportowo-rekreacyjne, fitness, pływania – problemy praktyczne, w tym jak często można przydzielać pomoc dla jednej osoby),
  • bony towarowe i inne znaki uprawniające do wymiany na towary lub usługi – orzecznictwo sądów, problem składek ZUS i podatku,
  • czym się różnią karty przedpłacone od podarunkowych – problemy podatkowe,
  • świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku (czy można imprezy masowe?),
  • wczasy pod gruszą najczęstsze błędy (m.in. problem urlopu w praktyce),
  • wycieczki grupowe i indywidualne, wczasy zagraniczne,
  • obozy i kolonie dla dzieci,
  • finansowanie imprez okolicznościowych i integracyjnych – błędy,
  • wycieczki (skarbowe nieścisłości interpretacyjne),
  • prywatna opieka medyczna i zakup środków trwałych – czy możliwe?
  • dopłata pracowników do imprez sportowych i kulturalnych – czy można?
 1. Pożyczki mieszkaniowe – zarys (przykładowe zapisy w regulaminie).
 2. Badanie sytuacji socjalnej, a ochrona danych osobowych (RODO) w świetle aktualnych przepisów i interpretacji UODO oraz w świetle nowych przepisów Kodeksu pracy i Polskiego Ładu.
  • co to jest sytuacja socjalna i dlaczego powinna być uczciwie zbadana?
  • jak badać sytuację socjalną, aby pozyskać faktyczne, porównywalne dane – dotyczy to zwłaszcza pewnej szerokiej grupy pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą,
  • problematyka ustalania sytuacji socjalnej (autorski praktyczny przykład),
  • świadczenia 800+, alimenty, program RKO, rodzinne, zasiłki i inne przysporzenia a kryterium socjalne,
  • rozdzielność majątkowa a badanie sytuacji socjalnej
  • dopuszczalne sposoby pozyskiwania i potwierdzania przez pracodawcę sytuacji materialnej osób uprawnionych, co może pracodawca w świetle przepisów RODO,
  • dokumenty potwierdzające sytuację życiową, w tym dane sensytywne – czego może żądać pracodawca?
  • czy niezłożenie dokumentów potwierdzających wysokość dochodów może być podstawą do odmowy świadczenia?
  • jak badać sytuację socjalną pracowników zdalnych, wykonujących pracę po zmianie przepisów Kodeksu pracy?
 1. Zasady prawidłowej i efektywnej organizacji ZFŚS:
  • obsługa funduszu – kto może obsługiwać ZFŚS, jakie musi mieć upoważnienia,
  • nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków – co mogą związki zawodowe, a co pracownik reprezentujący interesy załogi?
  • zachowanie ważnych terminów – kiedy kary z PIP?
  • uznaniowy charakter świadczeń, a kiedy świadczenia są roszczeniowe i wymagalne?
  • kiedy dokonywać obowiązkowego przeglądu danych?
  • kiedy i jakie dane usuwać?
  • jakie są dopuszczalne sposoby dokumentowania choroby i zdarzeń losowych.
 1. Opodatkowanie i składki do ZUS:
  • zwolnienia podatkowe,
  • nasilone kontrole ZUS – kiedy ZUS żąda naliczenia składek po stronie pracodawcy i pracownika za wypłaty z konta ZFŚS?
 1. Najczęściej popełniane błędy,
 2. Sankcje za nieprzestrzeganie ustawy o ZFŚS – co, komu grozi i w jakim przypadku? – w tym kary z własnej kieszeni.
 3. Egzekucja z ZFŚS – w jakim przypadku i do jakiej kwoty?
 4. ZFŚS w wyjaśnieniach i orzecznictwie sądowym.
 5. Skutki przyznawania świadczeń „po równo” i pozorne różnicowane.
 6. Procedura zmiany regulaminu ZFŚS – zarys.
 7. Kto podpisuje decyzję dla Dyrektora Szkoły?
 8. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania od uczestników najnowszych szkoleń.

**Program i opis szkolenia chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie części lub całości programu szkoleniowego bez zgody autora jest zabronione. Copyright © by ASERTO Joanna Krystyna Robak.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2024 roku –
w praktyce

– szkolenie zaawansowane nagrane dla jednostek budżetowych, w tym publicznych placówek oświatowych: Szczegóły tutaj 

lub
– szkolenie zaawansowane nagrane dla sektora prywatnego, w tym spółek: Szczegóły tutaj

Ramowy program**:

 1. Szkolenie prowadzone jest na praktycznym przykładzie regulaminu ZFŚS, w tym wniosków, oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, tabel dofinansowania, planu rzeczowo-finansowego, umowy pożyczki mieszkaniowej. Kolejne elementy omawiane są krok po kroku ze szczególnym uwzględnieniem wybranych problemów.
 2. Zasady gospodarowania ZFŚS i cel działalności socjalnej – zarys.
 3. Jak ustalić projekt regulaminu, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy wyborze rodzajów świadczeń oraz tworzeniu zasad i warunków ich wypłaty – praktyczne przykłady z życia wzięte:
  • jakich błędnych zapisów unikać w Regulaminie ZFŚS (z przykładami zacytowanymi z różnych regulaminów),
  • jakie zapisy warto zamieścić w Regulaminie, aby uprościć procedury i wyeliminować najczęstsze problemy (z przykładami),
  • jak dostosować zapisy Regulaminu, wniosków i oświadczenia o sytuacji socjalnej do nowych okoliczności, które przyniósł Polski Ład, aby prawidłowo badać sytuację socjalną i przydzielać pomoc w odpowiedniej wysokości dla odpowiednich osób.
 1. Procedura uzgadniania projektu regulaminu ze związkami zawodowymi.
 2. Procedura uzgadniania regulaminu z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów – w przypadku braku związków zawodowych. Czy może być więcej niż jeden przedstawiciel załogi?
 3. Plan rzeczowo-finansowy (preliminarz) – wzór w 2 wariantach.
 4. Procedura zmiany regulaminu, jego załączników lub planu rzeczowo-finansowego.
 5. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS – podejście prawne i praktyczne:
  • jakie osoby należy obowiązkowo wymienić w regulaminie jako osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS,
  • jakich osób nie można wykluczyć z ZFŚS,
  • jakich osób nie warto uprawnić do korzystania z ZFŚS i w jakich okolicznościach,
  • jak zabezpieczyć się przed zbyt dużym gronem osób uprawnionych w przypadku niewielkich możliwości finansowych Funduszu,
  • co z pracownikami na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich i innych rodzajach nieobecności,
  • co ze stażystami, pracownikami tzw. interwencyjnymi i praktykantami,
  • co z osobami na umowach zlecenia i umowach o dzieło,
  • co z członkami rodzin po zmarłym pracowniku lub emerycie,
  • co z nauczycielami uzupełniającymi etaty,
  • co z nieformalnymi związkami – jak to rozwiązać w praktyce?
 1. Komisja socjalna:
  • czy może być komisja socjalna?
  • czy musi być komisja socjalna?
  • przykładowe zapisy w regulaminie ZFŚS z omówieniem.
 1. Rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie.
  Przykłady wydatków niepodlegających finansowaniu z ZFŚS.
 2. Jak w praktyce ustalić:
  • rodzaje świadczeń,
  • zasady i warunki przyznawania pomocy finansowej i rzeczowej.
 1. Wzory wniosków o przyznanie pomocy (w 2 wariantach).
 2. Klauzule dotyczące emerytów.
 3. Czy badać sytuację socjalną za miesiąc, 3 miesiące, czy rok poprzedni?
 4. Wzór oświadczenia o sytuacji życiowej rodzinnej i materialnejw 2 wariantach, tj. kwotowym i „widełkowym” – z omówieniem w świetle aktualnych przepisów ochrony danych osobowych oraz nowego Polskiego Ładu:
  • co to jest sytuacja socjalna i dlaczego powinna być uczciwie zbadana?
  • jak badać sytuację socjalną, aby pozyskać faktyczne, porównywalne dane – dotyczy to zwłaszcza pewnej szerokiej grupy pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą,
  • problematyka ustalania sytuacji socjalnej (autorski praktyczny przykład),
  • świadczenia 800+, alimenty, program RKO, rodzinne, zasiłki i inne przysporzenia a kryterium socjalne,
  • rozdzielność majątkowa a badanie sytuacji socjalnej,
  • dopuszczalne sposoby pozyskiwania i potwierdzania przez pracodawcę sytuacji materialnej osób uprawnionych –  co może pracodawca w świetle aktualnych przepisów RODO,
  • dostęp do danych ZFŚS – jakie warunki należy spełnić?
  • dokumenty potwierdzające sytuację życiową, w tym dane sensytywne – czego może żądać pracodawca?
  • czy niezłożenie oświadczenia lub dokumentów potwierdzających wysokość dochodów może być podstawą do odmowy świadczenia?
 1. Wzory tabeli dopłat wraz z omówieniem, jak w praktyce zróżnicować świadczenia, aby nie narazić się na zarzut pozornego zróżnicowania – w tym przykłady praktyczne.
 2. Pożyczki mieszkaniowe:
  • jakie zapisy należy wprowadzić, a jakich unikać, aby nie mieć problemów w praktyce,
  • jak zabezpieczyć się przed brakiem spłaty pożyczki mieszkaniowej – w tym najczęstsze błędy
   (z przykładami),
  • wzór wniosku o pożyczkę mieszkaniową,
  • wzór umowy pożyczki,
  • oprocentowanie – przykładowe wzory.
 1. Wzory zapisów szczególnych, np. regulujących sprawy podpisywania decyzji np. dla Dyrektora oraz dotyczące emerytów.

**Program i opis szkolenia chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie części lub całości programu szkoleniowego bez zgody autora jest zabronione. Copyright © by ASERTO Joanna Krystyna Robak.

Szkolenie szczegółowe:
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – Odpis w 2024 roku z uwzględnieniem najnowszych zmian – w praktyce
Szkolenie w formie nagrania z dostępem na 3 miesiące wraz z książką (e-bookiem) oraz arkuszami Excel:
Szczegóły tutaj

Ramowy program**:

 1. Tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) i wysokość odpisu: 
  – informacje ogólne, w tym podstawy obliczenia odpisu,
  – jak stosować zaokrąglenia do odpisu,
  – kto może dowolnie kształtować wysokość odpisu.
 2. Odpis na 2024 rok,
  w tym szczególne przypadki dotyczące nauczycieli.
 3. Odpis na emerytów i rencistów.
 4. Odpis na nauczycieli emerytów, rencistów i nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w 2024 roku.
  UWAGA: całkowita nowość i zmiana naliczania odpisu od 2024 roku dla ww. osób. 
 5. Odpis na pracowników posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
 6. Odpis na pracowników młodocianych.
 7. Ustalenie przeciętnego zatrudnienia (również przy niepełnym wymiarze czasu pracy) w ciągu roku – na przykładach liczbowych:
  – zasady ogólne,
  – pracownicy na urlopie bezpłatnym oraz na urlopach związanych z rodzicielstwem,
  – kogo nie wliczamy do przeciętnego zatrudnienia,
  – kogo wliczamy do przeciętnego zatrudnienia,
  – ustalenie przeciętnego zatrudnienia – przykłady liczbowe, w tym praktyczne arkusze Excel.
 8. Metody ustalania przeciętnego zatrudnienia w obrębie miesiąca – na przykładach liczbowych:
  – informacje ogólne,
  – ustalenie przeciętnego zatrudnienia – przykłady liczbowe.
 9. Ustalenie odpisu krok po kroku – etapy i przykłady liczbowe, w tym praktyczny arkusz Excel do obliczania odpisu.
 10. Obowiązkowa korekta odpisu – jak ją zrobić krok po kroku?
  – zasady ogólne,
  – przykłady liczbowe.
 11. Ważne terminy.
 12. Najczęściej popełniane błędy.
 13. Sankcje za nieprzestrzeganie ustawy o ZFŚS – co i komu grozi oraz w jakim przypadku.
 14. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania od uczestników najnowszych szkoleń.

**Program i opis szkolenia chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie części lub całości programu szkoleniowego bez zgody autora jest zabronione. Copyright © by ASERTO Joanna Krystyna Robak.

Szkolenie szczegółowe/warsztaty:
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a podatek dochodowy
– w praktyce 

 – szkolenie nagrane z dostępem na 3 miesiące + książka (ebook)
   o podatku na 2024 rok:
Szczegóły tutaj

Ramowy program**:

 1. Co to jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) i kto może z niego korzystać?
 2. Kontrola skarbowa środków z ZFŚS.
 3. Rodzaje działalności socjalnej finansowanej ze środków ZFŚS.
 4. Rola regulaminu ZFŚS w opodatkowaniu świadczeń.
 5. Jakie świadczenia z ZFŚS podlegają opodatkowaniu, a jakie są z niego zwolnione.
 6. Zwolnienia podatkowe ze względu na rodzaj świadczenia:
  • jak udokumentować zapomogi losowe i w związku z długotrwałą chorobą lub śmiercią, aby były zwolnione z podatku,
  • świadczenia w związku z pobytem dzieci w przedszkolach, żłobkach i klubach dziecięcych a dofinansowanie w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna lub nianię,
  • dopłaty do wypoczynku dla dzieci do ukończenia 18 roku życia.
   Co z podatkiem, jeśli dziecko ukończy 18 lat w trakcie wczasów lub kolonii?
   Co z podatkiem, gdy dziecko wyjedzie na kolonię, gdy ukończyło 18 lat?
 1. Jaki jest roczny limit zwolnienia od podatku (tzw. kwota wolna od podatku) w 2023 roku i 2024 roku dla:
  • emerytów,
  • rencistów,
  • osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
  • pracowników.
 1. Jaki jest podatek po przekroczeniu rocznego limitu zwolnienie dla:
  • emerytów,
  • rencistów,
  • osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
  • pracowników.
 1. Jakie rodzaje działalności wchodzą do limitu kwoty wolnej od podatku, jakie są zawsze wolne od podatku, a jakie są zawsze opodatkowane? – ćwiczenia na praktycznych przykładach.
 2. Podatek od umorzenia pożyczki mieszkaniowej dla:
  • żyjącego pracownika,
  • żyjącego emeryta lub rencisty,
  • nieżyjącego pracownika, emeryta lub rencisty – czy może podatek dla ich rodziny? Kiedy, jak i w jakim przypadku rodzina zostanie obciążona podatkiem?
 1. Bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.
 2. Czym różni się karta upominkowa od karty przedpłaconej i jakie to ma konsekwencje podatkowe?
 3. Wycieczki i wyjazdy zorganizowane przez pracodawcę.
 4. Integracja.
 5. Wczasy krajowe i zagraniczne.
 6. Paczki dla dzieci.
 7. Karty na fitness i inne rodzaje aktywności.
 8. Działalność kulturalno-oświatowa i sportowo-rekreacyjna.
 9. Termin zapłaty zaliczki na podatek do urzędu skarbowego.
 10. Kto „pilnuje” kwoty wolnej od podatku, gdy pracownik jest zatrudniony u kilku pracodawców.
 11. Jak długo przechowywać dokumentację ZFŚS do celów podatkowych?
 12. Jaką dokumentację należy przechowywać do celów podatkowych?
 13. Kiedy przedawniają się zobowiązania podatkowe względem ZFŚS?
 14. Zwolnienia podatkowe dla wybranych grup pracowników
 15. Świadczenia dla pełnoletniego dziecka pracownika a podatek?
 16. Kiedy należy odprowadzić zaliczkę na podatek? – przykłady praktyczne
 17. Jak obliczać zaliczkę na podatek w praktyce?
 18. Podatek dla pracownika do 26 roku życia – przykłady praktyczne
 19. Kartoteka wypłaconych świadczeń.
 20. Najczęściej spotykane błędy.
 21. Orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe.

**Program i opis szkolenia chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie części lub całości programu szkoleniowego bez zgody autora jest zabronione. Copyright © by ASERTO Joanna Krystyna Robak.

Dodatkowo dla Pakietu Rozszerzonego i Rozszerzonego Plus:

Szkoleniowe sesje pytań i odpowiedzi prowadzone są na żywo.

Uczestnicy za pomocą czatu zadają pytania i uzyskują odpowiedzi w czasie trwania sesji. 

Sesje pytań rozpoczynają się od godz. 10:00 i trwają minimum 2 godziny zegarowe, z możliwością przedłużenia, jeżeli wymaga tego bieżąca sytuacja (w przypadku, gdy uczestnicy sesji pytań mają dużo pytań i nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi w ciągu 2 godzin). Mniej więcej około każdej pełnej godziny zegarowej jest ok. 10 minut przerwy.

Szkoleniowe sesje pytań mają swój porządek tematyczny, harmonogram, który podawany jest każdorazowo podczas sesji oraz mailowo przed sesją (w mailu przypominającym o sesji oraz w mailu z linkiem do sesji pytań).
Wiodąca tematyka szkoleniowej sesji pytań zależy od bieżących pytań zadanych przez uczestników sesji.

 

Terminy sesji pytań i odpowiedzi dla uczestników Akademii ZFŚS – Praktyczny Kurs
(tylko dla osób, które nabyły Pakiet Rozszerzony i Pakiet Rozszerzony Plus):

 • 17 czerwca 2024r. 
 • 15 lipca 2024r. 
 • 22 sierpnia 2024r. 

akademiaDodatkowe korzyści:

✅ Akademia ZFŚS – Praktyczny kurs składa się z cyklu tematycznych szkoleń, materiałów szkoleniowych w formie książek, książek (e-booków), materiałów w formie Word (wzory dokumentów), materiałów Excel (arkusze do własnego wykorzystania) oraz (dla wybranych pakietów) szkoleniowych sesji pytań i odpowiedzi na żywo.

 

✅ Szkolenia w formie nagrań (wideo) można: 
  – powtórzyć dowolną ilość razy,
  – realizować 
o dowolnej porze dnia i nocy, przez cały okres dostępu do Akademii ZFŚS,
  – mieć dostęp z każdego miejsca, gdzie jest Internet, na różnych urządzeniach.
✅ Bardzo łatwy sposób korzystania z platformy, nie wymaga umiejętności komputerowych.
✅ Można pobrać i wydrukować materiały i książki.
Zmniejszenie ryzyka, że coś się źle zrozumie, ponieważ dla szkoleń nagranych można powtórzyć lekcję oraz (dla wybranych pakietów) uczestniczyć w sesjach pytań i odpowiedzi na żywo online.
Bogate wzory regulaminów i innych dokumentów, aktualizowane w razie zmiany przepisów lub potrzeb.
✅ Przypomnienia o kolejnych szkoleniach oraz informacja o ewentualnych aktualizacjach wysyłana jest mailowo do uczestników Akademii.
✅ W wybranych Pakietach Akademii ZFŚS mogą zapisać się 2 lub nawet 4 osoby z danego zakładu pracy (od danego, jednego pracodawcy).

Ważne!

Zdarza się, że na szkolenie zapisują się osoby mające jeden konkretny problem lub błąd, a często okazuje się podczas szkolenia, że mają jeszcze inne błędy, o których nie pomyśleli i dopiero na szkoleniu zwrócą na coś uwagę. 

Akademia ZFŚS pozwoli spojrzeć szeroko na wszystkie aspekty ZFŚS i wyprostować wszystkie błędy oraz rozwiązać problemy.

Akademia ZFŚS - Praktyczny Kurs jest rozwiązaniem,
które pomoże prowadzić ZFŚS
oszczędzając czas i pieniądze
oraz uniknąć różnego rodzaju błędów.
Pomoże zorganizować sprawy ZFŚS tak, aby
załoga była zadowolona,
a pracodawca działał zgodnie z przepisami prawa.

akademiaEfekty kształcenia:

Uczestnicy Akademii ZFŚS:

✅ poznają zasady funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz zmiany prawne i orzecznictwo dotyczące ZFŚS.

✅ nabędą umiejętność praktycznego stosowania przepisów o ZFŚS i unikania najczęściej popełnianych błędów.

✅ będą wiedzieć jakich zapisów powinni unikać w regulaminie ZFŚS, a jakie warto zamieścić 
oraz jak krok po kroku opracować i wprowadzić w życie regulamin ZFŚS. 

✅ nabędą wiedzę, jak zabezpieczyć się przed skutkami Polskiego Ładuaby prawidłowo badać sytuację socjalną i przydzielać pomoc w odpowiedniej wysokości oraz jak w praktyce prowadzić działania ZFŚS wobec pracowników zdalnych, po zmianie przepisów Kodeksu pracy,  z uwzględnieniem zapisów w regulaminie ZFŚS. 

✅ będą wiedzieć jakie formy pomocy zastosować oraz jak w praktyce zróżnicować świadczenia, aby nie narazić się na zarzut pozornego zróżnicowania oraz jak w praktyce bezproblemowo zorganizować pożyczki mieszkaniowe, czy na przykład powołać komisję socjalną. 

✅ poznają zasady dokonywania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz najnowsze zmiany prawne w tym zakresie na 2024 rok. Nabędą umiejętność praktycznego (na konkretnych przykładach liczbowych) stosowania najnowszych przepisów ustawy o ZFŚS oraz Karty Nauczyciela w temacie odpisu. Będą wiedzieć, jak prawidłowo ustalić przeciętne zatrudnienie do celów odpisu oraz jak krok po kroku dokonać korekty odpisu. 

✅ poznają aktualne zasady opodatkowania świadczeń wypłaconych z ZFŚS oraz zasady przedmiotowych i podmiotowych zwolnień podatkowych od świadczeń wypłaconych z ZFŚS. Będą wiedzieć, jak opodatkować świadczenia wypłacone w 2024 roku.

✅ będą wiedzieć, jak w prosty i konkretny sposób zorganizować u siebie gospodarkę środkami ZFŚS, aby oszczędzić czas i nie narażać się na kary finansowe.

akademiaZamawiający otrzyma:​

materiały szkoleniowe do każdego szkoleniaw formie opisowej, książkowej ze spisem treści (pdf)
lub książki (e-booki) – pdf, 

wzory dokumentów w wersji do edycji:
  – regulamin ZFŚS (2 warianty),
  – oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej (2 warianty),
  – wniosek o pomoc z ZFŚS (2 warianty),
  – wniosek o pożyczkę mieszkaniową (2 warianty),
  – umowa o pożyczkę mieszkaniową,
  – plan rzeczowo-finansowy (preliminarz) (2 warianty),
  – tabela dopłat (4 warianty),
  – zarządzenie wprowadzające regulamin ZFŚS (2 warianty),
  – 
wzory zapisów szczególnych (np. kto podpisuje decyzję dla Dyrektora szkoły,
     oświadczenia emerytów, zapisy dotyczące pracowników zdalnych itp.),

Arkusze Excel do obliczenia przeciętnego zatrudnienia i obliczenia odpisu (2 arkusze),

certyfikat uczestnictwa w Akademii ZFŚS,

✓ możliwość uczestniczenia w szkoleniach na żywo i szkolenia w formie nagrań, wiedzę,

✓ możliwość zadawania pytań do trenera na żywo podczas szkoleń oraz sesji pytań,

✓ dostęp do zamkniętej Grupy na Facebooku dedykowanej dla uczestników szkoleń z ZFŚS. 

akademiaFormat szkolenia:

akademiaOpinie uczestników szkoleń:

Opinie zweryfikowane, zamieszczone na platformie trustmate.io przez uczestników szkoleń bezpośrednio po szkoleniach
oraz wysłane we wiadomościach bezpośrednich do do firmy.

akademiaPakiety i promocje:

W skład Akademii ZFŚS – Praktycznego Kursu wchodzą szkolenia:

dla wszystkich pakietów:

 1. ZFŚS po zmianach przepisów prawa w praktyce z uwzględnieniem jednostek budżetowych, w tym publicznych placówek oświatowych (tzw. szkolenie ogólne, podstawowe) – na żywo w dniu 24 maja 2024 roku.
  albo
  ZFŚS po zmianach przepisów prawa w praktyce dla sektora prywatnego, w tym spółek (tzw. szkolenie ogólne, podstawowe) – na żywo w dniu 29 maja 2024 roku.
 2. ZFŚS po zmianach przepisów prawa w praktyce (tzw. szkolenie ogólne, podstawowe) – w formie lekcji nagranych (wideo) – dostęp udzielany odpowiednio:
  – dla publicznych placówek oświatowych,
  – dla jednostek budżetowych bez placówek oświatowych
  – dla firm z sektora prywatnego, w tym spółek
 3. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2024 roku – w praktyce – w formie lekcji nagranych (wideo) – dostęp udzielany odpowiednio:
  – dla jednostek budżetowych, w tym publicznych placówek oświatowych
  – dla sektora prywatnego, w tym spółek
 4. ZFŚS – Odpis w 2024 roku – w praktyce (szkolenie nagrane z dostępem na 3 miesiące)
 5. ZFŚS a podatek dochodowy w 2024 roku – w praktyce (szkolenie nagrane z dostępem na 3 miesiące)
 
Dla Pakietu Rozszerzonego i Rozszerzonego Plus dodatkowo:

 

 1. Szkoleniowa sesje pytań i odpowiedzi na żywo w dniu 17 czerwca 2024 r.
 2. Szkoleniowa sesje pytań i odpowiedzi na żywo w dniu 15 lipca 2024 r.
 3. Szkoleniowa sesje pytań i odpowiedzi na żywo w dniu 22 sierpnia 2024 r.

 

UWAGA:

Akademia ZFŚS – Praktyczny Kurs – edycja 2024 r. rozpoczyna się w dniu 24 maja 2024 roku
(tj. w dniu pierwszego szkolenia na żywo i udzielenia dostępów do szkoleń nagranych).

Akademia ZFŚS Praktyczny Kurs kończy się po 3 miesiącach od uruchomienia wybranego Pakietu (tj. od dnia otrzymania dostępu do szkolenia na żywo lub szkoleń nagranych.

Do Akademii ZFŚS można przystąpić nabywając dowolny z 3 dostępnych Pakietów.

1. Pakiet Start (pakiet dla jednej osoby). 

Pakiet zawiera wszystkie szkolenia oprócz dodatkowych sesji pytań i odpowiedzi na żywo, które są dostępne w Pakiecie Rozszerzonym i Rozszerzonym Plus.

2. Pakiet Rozszerzony (pakiet dla 2 osób z jednego zakładu pracy, tj. osób zatrudnionych u tego samego pracodawcy). 

Pakiet zawiera wszystkie szkolenia wraz ze szkoleniowymi sesjami pytań i odpowiedzi.

3. Pakiet Rozszerzony Plus (pakiet dla 4 osób z jednego zakładu pracy, tj. osób zatrudnionych u tego samego pracodawcy). 

Pakiet zawiera wszystkie szkolenia wraz ze szkoleniowymi sesjami pytań i odpowiedzi.

 

W ramach wieloosobowych pakietów najczęściej zgłaszani są do Akademii ZFŚS:
– Dyrektorzy, Kierownicy,

– Członkowie Komisji Socjalnej, 

– Pracownik reprezentujący interesy załogi, 

– Reprezentanci związków zawodowych,

– Osoby zajmujące się kadrami, płacami lub księgowością,

– Pracownicy administracyjni zajmujący się sprawami ZFŚS.

 

Do Akademii ZFŚS – Praktycznego Kursu można dołączyć najpóźniej do dnia 14 czerwca 2024r., w razie wolnych miejsc.
Zachęcamy do dołączenia w terminie do 22 maja br.

Do końca promocji pozostało:

Brak miejsc w Promocji Black Friday

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut
 • 00Sekund

Do końca promocji pozostało:

Promocja Jubileuszowa zakończona

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut
 • 00Sekund

Promocja Jubileuszowa

dla zamówień do 22.05.2024r. do .g 20:00

lub do wyczerpania miejsc

Pakiet
Start

dla jednej osoby
1500,00* /netto
1845,00 zł brutto
 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni:
  1500,00 zł netto (1845,00 zł brutto)
 • * w przypadku gdy finansowanie odbywa się ze środków publicznych cena końcowa jest zwolniona z VAT i wynosi 1500 zł
 • W skład Pakietu wchodzą szkolenia:
 • Szkolenie ogólne ZFŚS na żywo:
  24.05.2024 r.
  lub 29.05.2024r.
 • Szkolenie ogólne ZFŚS
  nagranie dostępem na 3 miesiące

  w tym wzory dokumentów
 • Szkolenie z Regulaminu ZFŚS
  nagranie z dostępem na 3 miesiące

  w tym wzory dokumentów
 • Szkolenie z Odpisu na ZFŚS w 2024 r.
  nagranie z dostępem na 3 miesiące
  plus ebook
 • Szkolenie ZFŚS a podatek w 2024 r.
  nagranie z dostępem na 3 miesiące
  plus ebook
 • Wzory dokumentów do edycji
 • Certyfikat ukończenia Akademii ZFŚS
 • Dostęp od 24 maja 2024 r.
  do 23 sierpnia 2024 r.
 • Uczestnictwo w sesji pytań i odpowiedzi w dniach:
  -17.06.2024r.
  -15.07.2024r.
  -22.08.2024r.
 • Dostęp dla 1 osoby
 • Cena regularna Akademii ZFŚS
  Pakiet Start wynosi:
  1500,00 zł netto*
 • *zwolnienie z VAT przysługuje w przypadku gdy finansowanie odbywa się ze środków publicznych, w przeciwnym przypadku cena jest powiększona o 23% podatku VAT i wynosi 1845,00 zł brutto.

Pakiet
Rozszerzony Plus

dla 4 osób w zakładzie pracy
6500,00 /netto
7995,00 zł brutto
 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni:
  6500,00 zł netto (7995,00 zł brutto)
 • * w przypadku gdy finansowanie odbywa się ze środków publicznych cena końcowa jest zwolniona z VAT i wynosi 6500 zł
 • W skład Pakietu wchodzą szkolenia:
 • Szkolenie ogólne ZFŚS na żywo:
  24.05.2024 r.
  lub 29.05.2024r.
 • Szkolenie ogólne ZFŚS
  nagranie dostęp na 3 miesiące

  w tym wzory dokumentów
 • Szkolenie z Regulaminu ZFŚS
  nagranie z dostępem na 3 miesiące

  w tym wzory dokumentów
 • Szkolenie z Odpisu na ZFŚS w 2024 r.
  nagranie z dostępem na 3 miesiące
  plus ebook
 • Szkolenie ZFŚS a podatek w 2024 r.
  nagranie z dostępem na 3 miesiące
  plus ebook
 • Wzory dokumentów do edycji
 • Certyfikat ukończenia Akademii ZFŚS
 • Dostęp od 24 maja 2024 r.
  do 23 sierpnia 2024 r.
 • Uczestnictwo w sesji pytań i odpowiedzi w dniach:
  -17.06.2024r.
  -15.07.2024r.
  -22.08.2024r.
 • Dostęp dla 4 osób
  z jednego zakładu pracy
 • Cena regularna Akademii ZFŚS
  Pakiet Rozszerzonego Plus wynosi:
  6500,00 zł netto*
 • *zwolnienie z VAT przysługuje w przypadku gdy finansowanie odbywa się ze środków publicznych, w przeciwnym przypadku cena jest powiększona o 23% podatku VAT i wynosi 7995,00 zł brutto.

Pakiet
Start

dla jednej osoby

Promocja Jubileuszowa Zakończoona
1500,00* 695* /netto
854,85 zł brutto
 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni:
  1500,00 zł netto (1845,00 zł brutto)
 • * w przypadku gdy finansowanie odbywa się ze środków publicznych cena końcowa jest zwolniona z VAT i wynosi 695 zł
 • W skład Pakietu wchodzą szkolenia:
 • Szkolenie ogólne ZFŚS na żywo:
  24.05.2024 r.
  lub 29.05.2024r.
 • Szkolenie ogólne ZFŚS
  nagranie dostępem na 3 miesiące

  w tym wzory dokumentów
 • Szkolenie z Regulaminu ZFŚS
  nagranie z dostępem na 3 miesiące

  w tym wzory dokumentów
 • Szkolenie z Odpisu na ZFŚS w 2024 r.
  nagranie z dostępem na 3 miesiące
  plus ebook
 • Szkolenie ZFŚS a podatek w 2024 r.
  nagranie z dostępem na 3 miesiące
  plus ebook
 • Wzory dokumentów do edycji
 • Certyfikat ukończenia Akademii ZFŚS
 • Dostęp od 24 maja 2024 r.
  do 23 sierpnia 2024 r.
 • Uczestnictwo w sesji pytań i odpowiedzi w dniach:
  -17.06.2024r.
  -15.07.2024r.
  -22.08.2024r.
 • Dostęp dla 1 osoby
 • Cena regularna Akademii ZFŚS
  Pakiet Start wynosi:
  1500,00 zł netto*
 • *zwolnienie z VAT przysługuje w przypadku gdy finansowanie odbywa się ze środków publicznych, w przeciwnym przypadku cena jest powiększona o 23% podatku VAT i wynosi 854,85 zł brutto.

Pakiet
Rozszerzony Plus

dla 4 osób w zakładzie pracy

Promocja Jubileuszowa WYPRZEDANY
6500,00 1916* /netto
2356,68 zł brutto
 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni:
  6500,00 zł netto (7995,00 zł brutto)
 • * w przypadku gdy finansowanie odbywa się ze środków publicznych cena końcowa jest zwolniona z VAT i wynosi 1916 zł
 • W skład Pakietu wchodzą szkolenia:
 • Szkolenie ogólne ZFŚS na żywo:
  24.05.2024 r.
  lub 29.05.2024r.
 • Szkolenie ogólne ZFŚS
  nagranie dostęp na 3 miesiące

  w tym wzory dokumentów
 • Szkolenie z Regulaminu ZFŚS
  nagranie z dostępem na 3 miesiące

  w tym wzory dokumentów
 • Szkolenie z Odpisu na ZFŚS w 2024 r.
  nagranie z dostępem na 3 miesiące
  plus ebook
 • Szkolenie ZFŚS a podatek w 2024 r.
  nagranie z dostępem na 3 miesiące
  plus ebook
 • Wzory dokumentów do edycji
 • Certyfikat ukończenia Akademii ZFŚS
 • Dostęp od 24 maja 2024 r.
  do 23 sierpnia 2024 r.
 • Uczestnictwo w sesji pytań i odpowiedzi w dniach:
  -17.06.2024r.
  -15.07.2024r.
  -22.08.2024r.
 • Dostęp dla 4 osób
  z jednego zakładu pracy
 • Cena regularna Akademii ZFŚS
  Pakiet Rozszerzonego Plus wynosi:
  6500,00 zł netto*
 • *zwolnienie z VAT przysługuje w przypadku gdy finansowanie odbywa się ze środków publicznych, w przeciwnym przypadku cena jest powiększona o 23% podatku VAT i wynosi 2356,68 zł brutto.

Pakiet
Start

dla jednej osoby
1500,00* /netto
1845,00 zł brutto
 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni:
  1500,00 zł netto (1845,00 zł brutto)
 • * w przypadku gdy finansowanie odbywa się ze środków publicznych cena końcowa jest zwolniona z VAT i wynosi 1845 zł
 • W skład Pakietu wchodzą szkolenia:
 • Szkolenie ogólne ZFŚS na żywo:
  24.05.2024 r.
  lub 29.05.2024r.
 • Szkolenie ogólne ZFŚS
  nagranie dostępem na 3 miesiące

  w tym wzory dokumentów
 • Szkolenie z Regulaminu ZFŚS
  nagranie z dostępem na 3 miesiące

  w tym wzory dokumentów
 • Szkolenie z Odpisu na ZFŚS w 2024 r.
  nagranie z dostępem na 3 miesiące
  plus ebook
 • Szkolenie ZFŚS a podatek w 2024 r.
  nagranie z dostępem na 3 miesiące
  plus ebook
 • Wzory dokumentów do edycji
 • Certyfikat ukończenia Akademii ZFŚS
 • Dostęp od 24 maja 2024 r.
  do 23 sierpnia 2024 r.
 • Uczestnictwo w sesji pytań i odpowiedzi w dniach:
  -17.06.2024r.
  -15.07.2024r.
  -22.08.2024r.
 • Dostęp dla 1 osoby
 • Cena regularna Akademii ZFŚS
  Pakiet Start wynosi:
  1500,00 zł netto*
 • *zwolnienie z VAT przysługuje w przypadku gdy finansowanie odbywa się ze środków publicznych, w przeciwnym przypadku cena jest powiększona o 23% podatku VAT i wynosi 1845,00 zł brutto.

Pakiet
Rozszerzony Plus

dla 4 osób w zakładzie pracy
6500,00* /netto
7995,00 zł brutto
 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni:
  6500,00 zł netto (7995,00 zł brutto)
 • * w przypadku gdy finansowanie odbywa się ze środków publicznych cena końcowa jest zwolniona z VAT i wynosi 7995 zł
 • W skład Pakietu wchodzą szkolenia:
 • Szkolenie ogólne ZFŚS na żywo:
  24.05.2024 r.
  lub 29.05.2024r.
 • Szkolenie ogólne ZFŚS
  nagranie dostęp na 3 miesiące

  w tym wzory dokumentów
 • Szkolenie z Regulaminu ZFŚS
  nagranie z dostępem na 3 miesiące

  w tym wzory dokumentów
 • Szkolenie z Odpisu na ZFŚS w 2024 r.
  nagranie z dostępem na 3 miesiące
  plus ebook
 • Szkolenie ZFŚS a podatek w 2024 r.
  nagranie z dostępem na 3 miesiące
  plus ebook
 • Wzory dokumentów do edycji
 • Certyfikat ukończenia Akademii ZFŚS
 • Dostęp od 24 maja 2024 r.
  do 23 sierpnia 2024 r.
 • Uczestnictwo w sesji pytań i odpowiedzi w dniach:
  -17.06.2024r.
  -15.07.2024r.
  -22.08.2024r.
 • Dostęp dla 4 osób
  z jednego zakładu pracy
 • Cena regularna Akademii ZFŚS
  Pakiet Rozszerzonego Plus wynosi:
  6500,00 zł netto*
 • *zwolnienie z VAT przysługuje w przypadku gdy finansowanie odbywa się ze środków publicznych, w przeciwnym przypadku cena jest powiększona o 23% podatku VAT i wynosi 7995,00 zł brutto.

WAŻNE:
Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy:

– komputer z głośnikiem, smartfon lub laptop,
– dostęp do Internetu,
– nie wymaga umiejętności komputerowych, bardzo prosty sposób uczestnictwa w szkoleniu i kontaktu na żywo z prowadzącym.

W przeddzień oraz w dniu każdego szkolenia prowadzonego na żywo wysyłamy maila z linkiem do pokoju webinarowego.
W dniu szkolenia prowadzonego na żywo wysyłamy materiały szkoleniowe.

Pytania do prowadzącego szkolenie zadaje się za pomocą czatu dostępnego w pokoju webinarowym. Na ok.10 minut przed szkoleniem uczestnicy mają możliwość poćwiczenia pisania na czacie (w razie potrzeby).

akademiaAkademia ZFŚS - Praktyczny kurs pomoże:

✅ uniknąć częstych błędów i problemów,

✅ prawidłowo ułożyć gospodarkę środkami ZFŚS, również w czasie zmieniających się przepisów prawa,

✅ praktycznie i bezpiecznie organizować wycieczki oraz prowadzić działalność kulturalno-oświatową lub
sportowo-rekreacyjną,

✅ dostosować regulamin ZFŚS do obowiązującego prawa,

✅ dostosować badanie sytuacji socjalnej do obecnej sytuacji, (którą uwarunkował m.in. Polski Ład), aby uczciwie dysponować środkami ZFŚS.

akademiaOpinie uczestników szkoleń:

opinie zweryfikowane od uczestników szkolenia z ZFŚS przekazane bezpośrednio po szkoleniu na platformie clickmeeting.com

akademiaCena i zamówienie:

Pakiet
Start

dla jednej osoby
1500,00* /netto
1845,00 zł brutto
 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni:
  1500,00 zł netto (1845,00 zł brutto)
 • * w przypadku gdy finansowanie odbywa się ze środków publicznych cena końcowa jest zwolniona z VAT i wynosi 1500 zł
 • W skład Pakietu wchodzą szkolenia:
 • Szkolenie ogólne ZFŚS na żywo:
  24.05.2024 r.
  lub 29.05.2024r.
 • Szkolenie ogólne ZFŚS
  nagranie dostępem na 3 miesiące

  w tym wzory dokumentów
 • Szkolenie z Regulaminu ZFŚS
  nagranie z dostępem na 3 miesiące

  w tym wzory dokumentów
 • Szkolenie z Odpisu na ZFŚS w 2024 r.
  nagranie z dostępem na 3 miesiące
  plus ebook
 • Szkolenie ZFŚS a podatek w 2024 r.
  nagranie z dostępem na 3 miesiące
  plus ebook
 • Wzory dokumentów do edycji
 • Certyfikat ukończenia Akademii ZFŚS
 • Dostęp od 24 maja 2024 r.
  do 23 sierpnia 2024 r.
 • Uczestnictwo w sesji pytań i odpowiedzi w dniach:
  -17.06.2024r.
  -15.07.2024r.
  -22.08.2024r.
 • Dostęp dla 1 osoby
 • Cena regularna Akademii ZFŚS
  Pakiet Start wynosi:
  1500,00 zł netto*
 • *zwolnienie z VAT przysługuje w przypadku gdy finansowanie odbywa się ze środków publicznych, w przeciwnym przypadku cena jest powiększona o 23% podatku VAT i wynosi 1845,00 zł brutto.

Pakiet
Rozszerzony Plus

dla 4 osób w zakładzie pracy
6500,00 /netto
7995,00 zł brutto
 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni:
  6500,00 zł netto (7995 zł brutto)
 • * w przypadku gdy finansowanie odbywa się ze środków publicznych cena końcowa jest zwolniona z VAT i wynosi 6500 zł
 • W skład Pakietu wchodzą szkolenia:
 • Szkolenie ogólne ZFŚS na żywo:
  24.05.2024 r.
  lub 29.05.2024r.
 • Szkolenie ogólne ZFŚS
  nagranie dostęp na 3 miesiące

  w tym wzory dokumentów
 • Szkolenie z Regulaminu ZFŚS
  nagranie z dostępem na 3 miesiące

  w tym wzory dokumentów
 • Szkolenie z Odpisu na ZFŚS w 2024 r.
  nagranie z dostępem na 3 miesiące
  plus ebook
 • Szkolenie ZFŚS a podatek w 2024 r.
  nagranie z dostępem na 3 miesiące
  plus ebook
 • Wzory dokumentów do edycji
 • Certyfikat ukończenia Akademii ZFŚS
 • Dostęp od 24 maja 2024 r.
  do 23 sierpnia 2024 r.
 • Uczestnictwo w sesji pytań i odpowiedzi w dniach:
  -17.06.2024r.
  -15.07.2024r.
  -22.08.2024r.
 • Dostęp dla 4 osób
  z jednego zakładu pracy
 • Cena regularna Akademii ZFŚS
  Pakiet Rozszerzonego Plus wynosi:
  6500,00 zł netto*
 • *zwolnienie z VAT przysługuje w przypadku gdy finansowanie odbywa się ze środków publicznych, w przeciwnym przypadku cena jest powiększona o 23% podatku VAT i wynosi 7995,00 zł brutto.

akademiaNajczęściej zadawane pytania

Jak zamówić Akademię ZFŚS – Praktyczny Kurs dla szkoły/jednostki budżetowej, w której pracuję?

Na stronie informacyjnej Akademii ZFŚS – Praktycznego kursu należy kliknąć przycisk „Zamawiam Pakiet ….” umieszczony przy opisie wybranego Pakietu. Wyświetli się strona formularza, który należy uzupełnić, postępując zgodnie z opisanymi tam krokami.

Jak zamówić Akademię ZFŚS – Praktyczny Kurs dla firmy prywatnej lub na osobę prywatną?

Jeżeli pragną Państwo zakupić dostęp do Akademii na firmę lub osobę prywatną, można to zrobić, korzystając z płatności ekspresowych. Wówczas można taką opcję wybrać wśród warunków płatności na stronie formularza, gdzie system przeniesie Państwa do strony sklepu i do bramki płatności. Tam po uiszczeniu opłaty zostanie automatycznie wysłana faktura i założone konto do platformy edukacyjnej kursy.aserto.edu.pl, gdzie 24.05.2024 r., zostaną udostępnione szkolenia. 

Jeśli firma chciałaby skorzystać z innego rodzaju płatności, może zamówić Akademię ZFŚS korzystając z formularza, tj. postąpić jak opisano w poprzednim pytaniu (czyli tak, jak dla szkoły lub innej jednostki budżetowej).

Akademia ZFŚS – Praktyczny Kurs wydaje się drogi – czy nie lepiej skorzystać z tańszego jednodniowego szkolenia?

W Akademii ZFŚS – Praktycznym Kursie zawiera się 5 szkoleń (dla Pakietu Start), a dla Pakietu Rozszerzonego i Rozszerzonego Plus zawiera 5 szkoleń i 3 szkoleniowe sesje pytań i odpowiedzi.

Ilość materiałów wideo i spotkań na żywo to ponad 30 godzin lekcyjnych, do tego ponad 450 stron materiału opisowego, w tym szereg wzorów dokumentów sporządzonych w różnych wariantach do wyboru, w zależności od potrzeb pracodawcy. Są to materiały związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych i przekazanie ich zajmuje właśnie tyle czasu. Podczas szkoleń jednodniowych, (które trwają zazwyczaj ok. 5 – 6 godzin) nie ma możliwości poruszenia wszystkich zagadnień ujętych w Akademii ZFŚS – Praktycznym Kursie oraz przekazania wszystkich wzorów dokumentów znajdujących się w Kursie. Gdy uczestnicy jednodniowego szkolenia zaczynają zmieniać regulamin u siebie, okazuje się, że pojawiają się kolejne pytania, w tym pytania od przedstawicieli związków zawodowych, przedstawicieli pracowników, komisji socjalnej, którzy nie uczestniczyli w szkoleniu. Gdy w jednostce funduszem zajmuje się parę osób (np. kierownik/dyrektor, 3 osoby w komisji, księgowa, reprezentant załogi lub związków zawodowych) to wysłanie na szkolenie wszystkich jest to już spory koszt, bez możliwości zadania pytania po szkoleniu, bez aktualizacji materiałów, wzorów dokumentów w razie zmian prawnych, natomiast w Kursie, w Pakiecie Rozszerzonym, mogą Państwo przeszkolić aż 4 osoby związane z pracą z Funduszem (w jednej cenie, bez konieczności dopłacania), do tego w razie konieczności aktualizacji szkoleń nagranych lub materiałów (np. zmiana przepisów prawa) otrzymają Państwo informację o aktualizacji.

Czy istnieje możliwość płatności w ratach za Akademię?

Istnieje również możliwość płatności ratalnej, w tym celu prosimy o kontakt pod adresem: biuro@aserto.edu.pl lub 606-387-543.

Czy tego materiału nie jest za dużo? Przecież mamy małą jednostkę? 

Małe jednostki tak samo, jak i duże, muszą mieć wszystko zgodnie z prawem. W pierwszej kolejności zalecamy uczestnictwo w szkoleniu podstawowym/ogólnym. Kolejne szkolenia są rozwinięciem konkretnych zagadnień związanych z ZFŚS.

Czy w Akademii ZFŚS Praktycznym Kursie jest pokazane jak w praktyce zróżnicować świadczenia i zrobić progi dochodowe oraz skonstruować oświadczenie o dochodach?

Tak, Akademia ZFŚS – Praktyczny Kurs jest po to, aby ułatwić pracę z ZFŚS, jest pokazane wiele praktycznych rozwiązań, usprawnień, jak zrobić progi dochodowe, zróżnicować świadczenia, aby kontrola tego nie zarzuciła i aby było właściwie w stosunku do osób uprawnionych oraz przedstawione na przykładach, jakich błędów należy się wystrzegać. 
W Kursie zostały omówione przepisy prawa i wyroki sądowe na temat wielu problematycznych spraw.
Podano też mnóstwo gotowych rozwiązań we wzorach regulaminów oraz wzorach oświadczeń o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej (w wariantach do wyboru przez pracodawcę), aby łatwiej było dostosować dokumenty i postępowanie do specyfiki, jaką pracodawca ma w swoim zakładzie pracy. 

Czy wystawiamy fakturę VAT?

Tak. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT. Jeżeli zakup zostanie dokonany poprzez sklep, to podatek od towarów i usług zostanie automatycznie doliczony do ceny netto. Jeżeli zamawiającym jest jednostka budżetowa, a uczestnictwo jest w całości finansowane ze środków publicznych, to należy się zgłosić przez formularz, zaznaczając odpowiednie opcje, aby skorzystać ze zwolnienia z VAT.

Kiedy zostanie przyznany dostęp do szkoleń nagranych oferowanych w ramach Akademii ZFŚS – Praktycznego Kursu?

Dla osób zapisanych przed 24 maja dostęp do szkoleń nagranych zostanie przydzielony z dniem 24 maja 2024r. Jeśli zakup nastąpi po 24 maja, dostępy będą udzielane sukcesywnie.

Co jeśli nie mogę w pełni uczestniczyć w szkoleniu podstawowym/ogólnym prowadzonym na żywo?

Z Akademii najlepiej korzystać uczestnicząc we wszystkich szkoleniach, które zwierają się w Akademii. Jednak czasami są sytuacje, że wyjątkowo dana osoba nie może w pełni uczestniczyć w szkoleniu na żywo (odpowiednio w dniu 24 maja br. lub 29 maja br.). Wówczas bezwzględnie polecamy zapoznanie się ze szkoleniem w formie nagrania. Jest ono tak przygotowane, że zyskają Państwo wiele wartości merytorycznych, ponieważ jest ono dłuższe niż szkolenie, które trwa na żywo i zazwyczaj zawiera więcej treści.

Chcielibyśmy, aby wszystkie jednostki w naszej gminie (szkoły, przedszkola, ZGK, OPS, ZEAS) zakupiły Kurs – czy możemy liczyć na dodatkowy rabat?

Naturalnie, taka możliwość też istnieje. W tym celu prosimy o kontakt pod  nr tel.: 606-387-543 lub na adres: biuro@aserto.edu.pl, abyśmy mogli ustalić specjalną cenę.

Czy dostęp do Akademii ZFŚS – Praktycznego kursu jest przedłużany automatycznie?

Nie, dostęp do Akademii nie jest przedłużany automatycznie. Dostęp kończy się z upływem trzeciego miesiąca po przyznaniu dostępu.

Szkolenie ZFŚS dla
jednostek budżetowych (bez oświaty)

Pytania:

Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie Akademii ZFŚS – Praktycznego Kursu

to zapraszamy do kontaktu pod nr tel.: 606-387-543

lub pod adresem biuro@aserto.edu.pl

*Program i opis szkolenia chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie części lub całości programu szkoleniowego bez zgody autora jest zabronione. Copyright © by ASERTO Joanna Krystyna Robak.

Szkolenie ZFŚS dla
sektora prywatnego (w tym spółek)

Copyright © 2018-2024 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl