Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Prawo pracy w 2023 r.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Szkolenia na żywo

Do końca promocji zostało:

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut
 • 00Sekund

REGULAMIN
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
odpowiedni dla jednostek budżetowych,
w tym publicznych placówek oświatowych

w 2023 r.
- szkolenie praktyczne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
w publicznych placówkach oświatowych
w 2023 r.
- w praktyce
szkolenie nagrane plus sesja pytań i odpowiedzi na żywo

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
w publicznych placówkach oświatowych
w obliczu epidemii oraz Nowego Polskiego Ładu
- w praktyce

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
w jednostkach budżetowych
w 2023 r.
- w praktyce
szkolenie nagrane plus sesja pytań i odpowiedzi na żywo

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
w jednostkach budżetowych
w obliczu epidemii oraz Nowego Polskiego Ładu
- w praktyce

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
w sektorze prywatnym (w tym w spółkach)
w 2023 r.
- w praktyce
szkolenie nagrane plus sesja pytań i odpowiedzi na żywo

Publikacje

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych , (w tym oświatowych) w 2021 roku – praktyczny Kurs - szkolenie online

 • ✅Najnowsze, bogate wzory regulaminów i innych niezbędnych dokumentów  z omówieniem i możliwością pobrania plików w formie do edycji do własnego wykorzystania.
 • ✅ Materiał w formie nagrań wideo plus dodatkowy materiał w PDF, Word, Excel – udostępniany na intuicyjnej w obsłudze platformie edukacyjnej.
 • ✅ Aktualizowany w razie zmiany przepisów prawa oraz o nowe lekcje i odpowiedzi na pytania uczestników, a informacja o zmianie wysłana jest na adres mailowy uczestnika kursu-szkolenia.

Jak prawidłowo gospodarować środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Szkolenie dla członków związków zawodowych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności reprezentantów związków zawodowychosób odpowiedzialnych za ZFŚS, członków komisji socjalnej i innych osób chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat ZFŚS.

Jak prawidłowo zbadać sytuację socjalną do ZFŚS?
Co może i powinien żądać pracodawca?

 • zmiany ustawy w 2019r i 2021r. 
 • zasady badania sytuacji majątkowej w świetle zmiany z dnia 04.05.2019r.
 • alimenty, 500 plus itp.
 • brutto czy netto – konsekwencje przychód czy dochód – konsekwencje
 • rozdzielność majątkowa
 • praktyka kontroli ZUS i PIP
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zarys
 • Pomoc materialna – rzeczowa lub finansowa udzielana w okresie przedświątecznym
 • Opodatkowanie pomocy materialnej – rzeczowej i finansowej podatkiem dochodowym i składki do ZUS

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem

 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zarys
 • Rola Regulaminu ZFŚS
 • Rola pracownika wybranego przez załogę do reprezentowania jej interesów
 • Rola organizacji związkowych w ZFŚS
 • Komisja Socjalna
 • Komisja Socjalna a ochrona danych osobowych

w publicznych placówkach oświatowych
oferta wakacyjna

w sektorze prywatnym (firmy, spółki)

w jednostkach
budżetowych
oferta wakacyjna

Jak prawidłowo gospodarować środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Specjalna oferta wakacyjna

 • zmiany ustawy w 2019r i 2021r.
 • zasady badania sytuacji majątkowej w świetle zmiany z dnia 04.05.2019r.
 • nowe obowiązki pracodawców
 • ułatwienie obowiązkowej zmiany regulaminów i innych dokumentów
 • nowe orzecznictwo i interpretacje
 • praktyka kontroli ZUS, PIP i US

Ruszyła Kolejna Edycja KURSU ZFŚS

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - Webinary tematyczne / nagrania

 • Ponad 10 webinarów tematycznych m.in. :
 • Badanie sytuacji socjalnej
 • Błędy w Regulamine ZFŚS
 • Świadczenia urlopowe – w tym świadczenia urlopowe nauczycieli
 • Kto jest uprawniony do korzystania z ZFŚS?
 • Czy można tworzyć komisję socjalną?
 • Regulamin ZFŚS – pod kątem badania sytuacji socjalnej i tabel dofinansowania
 • Sankcje i kary finansowe, w tym płacone z własnej kieszeni
 • Wycieczki oraz działalność kulturalno-oświatowa i sportowo rekreacyjna a integracja
 • Opodatkowanie świadczeń finansowanych z ZFŚS
 • Regulamin ZFŚS a błędy, które kosztują
Szkolenia nagrane
Prawo Pracy

Copyright © 2021 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl